RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPILARA to:

rurka tak cienka, że cała ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPILARA

KAPILARA to:

włośniczka (na 8 lit.)KAPILARA to:

naczynie włosowate (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.080

TEST, POŁAWIACZ, HELMIOTOLOGIA, PILNOWACZ, MASIELNICZKA, CHOCHELKA, ŚWIADECTWO, ADAPTOWANIE SIĘ, OWCZA WEŁNA, DOMINIUM, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, GRAND VITARA, KURATOR, FILEMON SZARY, KWADRATURA, KONTYNGENT TARYFOWY, FENEK, EKAGLIN, HIMALAJE, MIPS, NARODOWOŚĆ, CZAPRAK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, JĘZYK PROTOSEMICKI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ABSURD NAZWOWY, SIEROTA SPOŁECZNA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, AFRYKANISTYKA, TRZY KRÓLE, REFREN, SPŁYW BŁOTNY, LOGOPEDA, POZŁOTKO, DZIOBÓWKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PENITENCJA, OBEDIENCJA, KOKCYDIOZA, KROPELKA, ZATYCZKA DO USZU, REWOLWER, NARÓD, KONFERENCJA PRASOWA, MIĘSOŻERCA, DYNAMIKA, RICERCAR, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, JĘZYK HETYCKI, MIĘDZYŻEBRZE, INA, BAZIN, EFEKT WPIERANIA, FUNKCJA NAZWOWA, CZARNA MOWA, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, NIEZRĘCZNOŚĆ, PANTOFAG, ZAWIERUCHA, WSPÓŁMAŁŻONEK, EWOLUCJONIZM, DOJŚCIE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, OUTSIDER, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, DEKATYZOWANIE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ZROBIENIE RUCHU, LAWINA PIROKLASTYCZNA, MIKROEWOLUCJA, OWOCNIK, GAZÓWKA, SYLWETA, ZAWÓR, WŁÓKNIAK TWARDY, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, NIUTON, TEKA REDAKCYJNA, KORMORAN BRUZDODZIOBY, TWARDZIAK, KOPIAŁ, BENIAMINEK, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, AGRESOR, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TOWARZYSZ BRONI, PODSKÓRNIA, KOMEDIANT, NAŚLADOWCZOŚĆ, BARTNIK, RAGLAN, ORBITER, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, POMURNIK, WŁÓKIENKO, SZENG, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, CHARTER, GERRYMANDERING, WYSTRÓJ, KROJCZY, PRZEGRUPOWANIE, REGULACJA CEN, BEZWŁADNOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, WAPER, OGRANICZONOŚĆ, ŁACZA, PŁYTA GŁÓWNA, GRUNT, PARAGONIK, UKŁAD PIASECKIEGO, KALEJDOSKOP, HERMENEUTYKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, PĘK, DOLA, SKRZYNIA, RUSKI, PROCES GLEBOTWÓRCZY, FAJKA WODNA, MOGIROTACYZM, ZLEWKA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, BADANIE, DRUK ROZSTRZELONY, JEŁOP, ZIARNO, PIERWSZY PLAN, MIS, USZYSKO, CHOROBA REUMATYCZNA, CNOTA, NIECHCIUCH, TERMITIERA, TRUCIZNA, ALPINARIUM, SARKOIDOZA, TICO, WŁADCZOŚĆ, PAPIEREK, PARAMAGNETYZM, PTASZNIK GOLIAT, KSIĘGA LITURGICZNA, CZERPADŁO, GŁOWICA, WYPAŁ, NEOPOZYTYWIZM, HIPERTONIA, PYLON, FASKA, FLASZKA, PARAWANING, KIESZEŃ, STWARDNIENIE GUZOWATE, FILEMON BLADY, SKALA PODATKOWA, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, GENDER, TALMUDYSTKA, PLANKTON, KATEDRA, SEJSMOGRAM, ZWINIĘCIE ŻAGLI, DZIDA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, MIŁOŚCIWOŚĆ, LEGAT PAPIESKI, FILOLOGIA, CHOROBA FABRY'EGO, ZAPRZĄG, KLATKA BŁAZNÓW, TORNADO SATELICKIE, SUPERTOSKAN, PAKOWACZ, HISTOLOGIA, KOŁPAK, KLĄTWA, MOSKIT, PLATFUS, TYTUŁ HONOROWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, CEGLARKA, AGAWA, WYPUK, OKTAEDRYT, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KONTRASTER, WTYCZKA, MISJE, MIENIE ZAMIENNE, KIERUNEK, KLERK, CZAKROTERAPIA, PATENA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, IGRZYSKA, ZMIOTKI, ROBOTA, LOGOPEDKA, CYFRA ARABSKA, STAW SKOKOWY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, ASCEZA, TRZASKOWISKO, KABEL, BIEG ZJAZDOWY, MACA, ENERGETYKA WODNA, ORTALION, GAR, KANCEROGEN, WETTER, POLAK, CZARA, ESCUDO ANGOLSKIE, NIEŻYWOTNOŚĆ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, REGRESJA MORZA, KLUCZ, KREDYT ROLOWANY, GETTO PRZEJŚCIOWE, ŁACINA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SAMOTRZASK, TERAPIA BEHAWIORALNA, MACZANKA KRAKOWSKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, POLE ŹRÓDŁOWE, STRZEMIĄCZKO, WĘZEŁ ZARODKOWY, ROJSTONA KRÓLEWSKA, DRIBLING, NIEPOKALANEK, NASOSZNIK TRZĘŚ, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, MANUFAKTURA, LISOWCZYK, MATERIA AUTOCHTONICZNA, RYNGRAF, PIJAK, SAFIAN, UKŁAD ODNIESIENIA, RZEMIEŚLNICZEK, ADEPTKA, MOLESTACJA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, KRAJANKA, WAGON BREKOWY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, PION, APEKS, KISZKA, TELEKOMUTACJA, KARCIANE DOMINO, POEMAT HEROIKOMICZNY, NALOT, DOROBEK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SERYCYNA, PRZEDNIK, MATECZNIK, SALEZJANIE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RZAZ, EFEKT, SEKS, INFLACJA, NASYCALNIA, KOZIOŁ, PRZYLEPNOŚĆ, NAKAZ PRACY, RODZINA ADOPCYJNA, ŁADOWACZ, MICRA, HEMIKRYPTOFIT, DEPRAWACJA, SKOK, TREŚĆ, PODATEK, PRZEKLEŃSTWO, TERAPIA REINKARNACYJNA, LINIA PODSTAWOWA, NEOGAULLIZM, SURREALIZM, ŁYK, NER, HADAL, SZKOŁA WYŻSZA, PROTOLOGIA, LIOFILIZACJA, LICZNIK CIECZOWY, FILOSEMITA, GLINKA KAOLINOWA, ?UNIŻENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.080 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPILARA rurka tak cienka, że cała ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPILARA
rurka tak cienka, że cała ciecz przepływająca przez nią znajduje się w polu oddziaływania sił związanych jej ściankami i cieczy bezpośrednio przylegającej do ścianek (na 8 lit.).

Oprócz RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RURKA TAK CIENKA, ŻE CAŁA CIECZ PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ NIĄ ZNAJDUJE SIĘ W POLU ODDZIAŁYWANIA SIŁ ZWIĄZANYCH JEJ ŚCIANKAMI I CIECZY BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANEK. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x