CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘŻNICA POPRZECZNA to:

część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 19 lit.)POPRZECZNICA to:

część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.289

PRZEDMURZE, STREFA PERYGLACJALNA, STACJA ZBORNA, KOMA, WŁAŚCIWOŚĆ, GLEBA, KLEJNOTY KORONNE, JUWENALIA, KONSONANS, AKWEN, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, PŁOZA, MYKOLOGIA, OKRĘŻNICA, PIKNOMETR, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, IMMUNOGLOBINA E, SKŁADOWA, POMURNIK, PYTANIE SIĘ, EPOKA, PODUSZKA, KAPLERZ, BOCZEK, LOKALIZACJA, SEZONOWIEC, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KRAJKA, PUNKT KATECHETYCZNY, AMEN, PIRACTWO INTELEKTUALNE, UKOŚNIKOWATE, PRZEWLEKŁOŚĆ, ZERWA, WYSZYWANKA, GUTKOWO, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, SAMOWOLNOŚĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, JAKLA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SKANER PŁASKI, CIĘGNIK, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, PLANTAN, ARYTMETYKA, JĄDRO GALAKTYKI, KATAFALK, ZNAK ZAPYTANIA, LIKWIDACJA, CHEERLEADERKA, FILM ANIMOWANY, MYDLARNIA, PÓJDŹKA, OKOCENIE SIĘ, NEUROFIBROMATOZA, ZESPÓŁ DRAVET, ŻOŁDAK, HOMO NOVUS, FLEKTA, URZĄDZENIE RADIOWE, DIDŻEJ, ZEUS, WĘZEŁ DROGOWY, SYNDROM WILKOŁAKA, SZMUGLERZ, DESIGNER, KORONKA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, WZW E, POSTĘPOWANIE, FORMA, PŁÓCIENNICA, UROJENIE KSOBNE, SKARBNIK, KIERUNEK, TREN, HELING, SZCZĘKOT, NARZECZONY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, BRUDNIAK, PCHEŁKI, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, OSOBISTOŚĆ, KROS, ODWSZALNIA, E 336, MATERIALNIA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, SYSTEM NICEJSKI, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, RESZTÓWKA, RADAR GEOLOGICZNY, DUR POWROTNY, LUKA DEFLACYJNA, KĄTOZĘBNE, LUSTERKO, LAKIER, INFA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, WYŻYNY, PLOTER GRAWERUJĄCY, ŻELAZKO PAROWE, POŚCIELÓWKA, JEŻYNA, ASYSTA, WYGIB, AKCELERATOR CYKLICZNY, UPADEK, GZYMS, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, TENDENCJA, STUŁA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, IMAGE, JASKINIA LAWOWA, ODCINEK, POŁOWA, GONG, MASZT, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, DRZEWIANIN, ARMIA, POLNIK PÓŁNOCNY, AKREDYTOWANIE SIĘ, FILOLOGIA ROSYJSKA, PŁOZA, WINKRYSTYNA, ŻABA ORANŻERYJNA, NAROŻNICA, PUNKT ZEROWY, WYLĘG, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, POPRZECZNICA, DOLA, RADIO TRANZYSTOROWE, ACALVARIA, MAGNESIK, BYK FALARISA, SZALENIEC, KONFEDERACJA, ŁATA, ZESPÓŁ USHERA, ANGOBA, OSAD, DZISIEJSZOŚĆ, EROZJA GLACJALNA, SANKI, URZĄD IMIGRACYJNY, DZIDZIA-PIERNIK, EURYTERMICZNY ORGANIZM, SPODNIE, BROGSY, ŁOTOK, WIECZNE PIÓRO, ŚNIEG, SZEWCZYNA, KARDIOCHIRURGIA, WINNICKI, HARMONIJKA USTNA, KONKURENCJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, JURA, POBIJAK, KULTURA KRETEŃSKA, SOS MUŚLINOWY, CIĘŻKA DUPA, MYRMEKOLOGIA, FIZYKA PLAZMY, ZATOCZKA, ŻUŻLOBETON, GRUCHOT, STYL DORYCKI, BILDUNGSROMAN, DAR, KAPITAŁ SPOŁECZNY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KURS, MACHANIE RĘKĄ, NIEUCHWYTNOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, FORUM, PAWANA, SCENA, AKTOR KOMICZNY, GEODEZJA GÓRNICZA, ODBIJANIE SIĘ, JASTRZĘBNIK, BŁĘDNIK KOSTNY, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, LITEWSKI, ODSZCZEPIEŃSTWO, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ŚREŻOGA, SZKIELET OSIOWY, DYPTYK, FRANCISZKANIZM, FLIGELADIUTANT, STOŻEK WULKANICZNY, MOMENT MINSKY'EGO, UPAŁ, KIR, AFRYKANISTYKA, MOSTEK SCHERINGA, WISIOREK, LEJEK, SOMONINO, DIAFTOREZA, ANTENA DOOKÓLNA, TYKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KOMEDIA NISKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, WILAMOWSKI, SZEW, SZYPUŁA, KALOSZEK, SCRATCHING, BLOK OPERACYJNY, ZWÓJ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZRYWKA, NORFOLK, WIESZCZBIARNIA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, KUFA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, OWADOŻERNE, DEKOMPRESJOMETR, IMPERIUM KHMERSKIE, GWIAZDA WIELOKROTNA, SYMETYKON, WIERNI, KWADRAT MAGICZNY, LEMIESZ, POZBYWANIE SIĘ, WIELKI WYBUCH, PIERSI, ALABASTRON, POLIP, FRANKATURA WIELOKROTNA, KAUCZUKOWIEC, RICERCAR, ZATRZYMANIE SIĘ, BOGRACZ, WIELOMIESZEK, JĘZYK NAHUATL, JOGURT, SPRĘŻYSTOŚĆ, KĄT OSTRY, ORTOCENTRUM, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, WYŚCIGI, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, ZAKŁADZINA, PODKATALOG, SKOK, KAPELUSZ, DWUKĄT SFERYCZNY, MOSTOWNICZY, OPONA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, GAPA, ZMARTWIENIE, TRÓJDŹWIĘK, POJAZD LATAJĄCY, RAUIZUCHY, PĘDRAK, FILOLOGIA ANGIELSKA, MASKA, ROZŁUPEK CZARNIAWY, STOPNICA, RYCZAŁT, NIEDOMYKALNOŚĆ, OPERATOR KABLOWY, CHWALBA, OBWÓJ, PRZYCZÓŁEK, ŻELAZNE PŁUCO, WODY ARTEZYJSKIE, ZAKRĘCANIE, GWIAZDOR, PRZÓD, UDZIAŁ, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, INWAZJA, STRÓJ GÓRALSKI, DWUDZIESTA CZWARTA, RECEPTOR WĘCHOWY, CHUTLIWOŚĆ, DEWOCJONALIA, LÓD SEGREGACYJNY, BESTIA, METR, ?ESPADRYLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘŻNICA POPRZECZNA część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 19 lit.)
POPRZECZNICA część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘŻNICA POPRZECZNA
część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 19 lit.).
POPRZECZNICA
część okrężnicy, rozpoczynająca się przy prawym zagięciu wątrobowym (łac. Flexura coli dextra s. Hepatica), pod prawym płatem wątroby (na 12 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ OKRĘŻNICY, ROZPOCZYNAJĄCA SIĘ PRZY PRAWYM ZAGIĘCIU WĄTROBOWYM (ŁAC. FLEXURA COLI DEXTRA S. HEPATICA), POD PRAWYM PŁATEM WĄTROBY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x