POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORNIK to:

POLNIK; drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.)NORNIK to:

POLNIK - drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NORNIK

NORNIK to:

NOROWIEC; pies myśliwski używany do wypłaszania zwierzyny z nor (na 6 lit.)NORNIK to:

POLNIK; drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.773

AKUCZI, DREN, KLĄSKAWKA, POZIOMICA, CAR, TRACKBALL, WADERY, SAPA, UTWÓR WKŁADOWY, BALANS, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, USTNIK, OPONA, POTNIK, DENEBOLA, CZWARTAK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, TAGESTOLOG, PRZEMYT MRÓWKOWY, SZCZECINIEC, PRĘGOWIEC AMERYKAŃSKI, SĄD PODKOMORSKI, NALOT FALOWY, PIERWOTNIAK, WALEC STATYCZNY, PODSZYWACZ, SILNIK WIDLASTY, TEREN ZAKRYTY, DON KICHOT, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, NATRYSK, WAZOW, KRATA, PORT MACIERZYSTY, KRYTOJAD, AMBITNOŚĆ, CELESTA, HYDROLOKATOR, SALDO DEBETOWE, PREMIA ZALESIENIOWA, CHOROBA MORGELLONÓW, WĘŻOWNIK, SPŁYW, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, DRIVER, LAMPA ŁUKOWA, KUC SZETLANDZKI, NIESTOSOWNOŚĆ, BIEDACZKA, ŁABĘDŹ NIEMY, SCYNTYLATOR, SPIRALA LOGARYTMICZNA, PIENIĄŻEK, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, PIEZOMAGNETYZM, RZECZKA, BRUDNICA, KRAWAT, JENA, ZIĘBA, PIERWSZOŚĆ, GRANATOWA POLICJA, PISMO GRECKIE, OSNUJKA, STREFA PODKOSZOWA, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, OZIMÓWKA, KURCZ, ROZŁUPNOGŁOWCE, ZIEMIA, LÓD LODOWCOWY, BACA, ANTROPOLOGIA MISYJNA, WĘGOREK, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, MORFOLOGIA, WZORNIK, NIEKORZYSTNOŚĆ, BARCIEL, ZIARNECZKO, ABISOBENTAL, ARMATKA, NADBUDÓWKA, GRZĘDA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, DOJRZAŁOŚĆ, MYSZOSKOK WIELKI, KOŁOWROTEK, PRAWO KARNE, CZAMARA, ARA, LEJ POLARNY, SPOIWO BUDOWLANE, CIAŁKO X, MIKASA, KIERDEL, KORTYKOSTEROID, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, SUMERYJKA, WARSTWA OZONOWA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, NÓŻ POD GARDŁEM, ELITA, FULAR, PRĄD ELEKTRYCZNY, SZUBAK, WĘZEŁ ZATOKOWY, PAKARANA, WASAL, PIĘTKA, CHAMEOFIT, ŁĄCZNIK DROGOWY, HALKA, ASTRONOMIA, ROBOTY PRZYMUSOWE, DZIOBAK, DROBNY, GEOPATIA, REWIR, HALIZNA, BÓBR, DOLMAN, SZALKA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, GILOTYNA, WZIĘCIE POD WŁOS, KOALICYJKA, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, GRUCZOŁ KUPROWY, BŁONA PODŚLUZOWA, SONAR, ZLEW, GRAFIA, EROZJA GLACJALNA, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, POCIĄG METRA, LEMING, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, KOLEJKA METRA, MINA, PYLICA TALKOWA, ALAKTAGA, GONZALEZ, GZYMSIK, DIAKRYT, SKURWYSYN, PIENIĄŻEK, ORZESZEK ARACHIDOWY, ZAPALENIE, MACHINACJA, TYTANOZUCH, SMREKUN, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, CORSA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, GIBON CZAPNIK, PODKŁADKA, NORNIK ŚNIEŻNY, KAPIBARA, LOCHY, WIDŁAK, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, KOSZATKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KORÓWKA, IZBA ADWOKACKA, SKOROWIDZ, PERSAK, REPUBLIKA FEDERALNA, AREAŁ, FRANIA, ASZKENAZYJCZYK, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, STOŻEK ŚCIĘTY, PRZEMYT MRÓWCZANY, TAG, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, SIDLISZ PIWNICZNY, SZCZUR, PODKOWA, BĄKOJAD, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, POSTĘP BIOLOGICZNY, ZWÓJKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KOLEJKA PODZIEMNA, GOLGOTA, DRUTOWCE, SUSEŁ KARLIK, TRYSKAWKA, KRĘTAK, WYŁADOWANIE, CZECZENIA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, EKSTRUZJA, RYWANOL, GRONINGER, SPAD, MYSZ, TRÓJNÓG, APLET, KOROWÓDKA, TRYMER, KATEGORIA, SKOWYT, GRYZIEL ZACHODNI, STONKA, PODTYBINKA, IRISH DRAUGHT, PODKŁAD, HALSOWANIE, ULGA MIESZKANIOWA, GALARETA, PALLAS, MITSUBISHI, ŚWIERGOTEK, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ADHARA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, RUTIODON, WODY ARTEZYJSKIE, PODSYP, INŻYNIERIA LĄDOWA, PIEGŻA, SAMOROZPUSZCZANIE, ZAJĄC SZARAK, SZCZUDŁO, WARSZTAT, LAMPA KWARCOWA, GAZ, DMUCH, PREMIA GÓRSKA, KURZEŃ, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, TURKUĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, PĘDNIK AZYMUTALNY, PRZEDZIAŁ, TORPEDA, BIOGAZ, WZW A, PREMIA GÓRSKA, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, ŻYWOTNOŚĆ, ŚLIZG, BRZOZA CZARNA, RZĄD KOŃSKI, KORÓWKA, PIERWOWIJE, DRUGI PLAN, AMPLA, JEDWAB OCTANOWY, WODA PODZIEMNA, MIT, PĘDOWIACZEK, PERIODYK, TERMOMETR RNA, BĄKOJAD, PIŻMAK, CHOWACZE, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, KOMA, DZIELNICA, SOŁTYSOSTWO, NORNICA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, CÓRDOBA, ROZMOWY W MAGDALENCE, KRÓLESTWO, HRABAL, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, MICHIGAN, GLEBA, SUMER, MYSZKA, KATEDRA, SĄCZEK, SMAROWNICA, DUBELTÓWKA, CHWAST, KĄTOZĘBNE, SYZYGIA, SINIAK, MALUCZKOŚĆ, MISECZNIK, FLOTA KAPERSKA, SZARAK, PIEZOELEKTRYK, PIRAMIDA, KOZOJEBCA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, ŁÓDŹ PODWODNA, ŁACIŃSKOŚĆ, WIELKOŚĆ, DENDRODOA, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, AKCJA AFIRMATYWNA, BÓBR RZECZNY, ?PUPINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORNIK POLNIK; drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.)
NORNIK POLNIK - drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORNIK
POLNIK; drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.).
NORNIK
POLNIK - drobny gryzoń żerujący częściowo pod ziemią groźny szkodnik upraw (na 6 lit.).

Oprócz POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POLNIK; DROBNY GRYZOŃ ŻERUJĄCY CZĘŚCIOWO POD ZIEMIĄ GROŹNY SZKODNIK UPRAW. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x