ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPECIEL to:

roztocz z nadrodziny roślinożernych szpecieli; szkodnik drzew owocowych (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPECIEL

SZPECIEL to:

obrzęk roztocz, najmniejszy ze stawonogów, powodują na drzewach i krzewach powstawanie wyrośli (na 8 lit.)SZPECIEL to:

obrzęk - roztocz, najmniejszy ze stawonogów, powodują na drzewach i krzewach powstawanie wyrośli (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 511

KORNIK, PODOKARPOWATE, ŚWIDRACZEK PSZCZELI, SZYSZEŃ SOSNOWY, TORREJA KALIFORNIJSKA, BEKLESPINAKS, OZDOBNIK, JODŁA BORYSA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, PTEROSPONDYL, ROZTOCZ, KWEBRACZO, OSNUJA, MODRZEW, BORECZNIK RUDY, PĘDRUŚ, GRUPA BIOLOGICZNA, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, DILONG, WĘGOREK, BARTNIK, RZEMLIK, JODŁA NORDMANNA, KAPOK, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PRZĘDZIOREK, PSOWACZ RÓŻANY, OURANOZAUR, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, MIODÓWKA, LANDRYNKI, BUK, RAPANA, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, ŚWIERZBOWIEC LUDZKI, CELOFYZY, GORZKA ZGNILIZNA, ŻÓŁWINEK, WITALNIK, ZIOŁOMIREK, WIŚNIA, WIDŁOZĄB ZIELONY, SPUSZCZEL, KEBRACZO, JEDLINA, KORÓWKA WEŁNISTA, WOŁEK RYŻOWY, ZWÓJKA, LAS, CETYNIEC, SMREKUN, DYLĄŻ, OPAŚLIK, PĘDRAK, TORREJA, BORECZNIK, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, KWIECIAK, KOROWÓDKA, WCIORNASTEK, MĄCZLIK, DYLĄŻ, SIFAKA BIAŁA, MĄCZNIK, PĘDZLIK, UPRAWA LEŚNA, NAGOZALĄŻKOWE, PAŁĘŻYNOWATE, TYCZ, MIODÓWKA, SOSNA, CHOMIK, TURKUĆ, AKANTOWATE, FITOFAG, MORWA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GAICZEK, MÓL BOROWICZAK, WINIEC, ZŁOTODESZCZ, APPALACHIOZAUR, BLESKOTKOWATE, RUNO LEŚNE, PENELOPOGNAT, PĘDOWIACZEK, GEREZA, ŚLIWKA CHIŃSKA, MIŚ KOALA, MAKADAMIA, ILIOZUCH, PŁESZKA, PAKA, SZPALER, OWOCNICA, ZASTRZALINOWATE, CIELAK, BRUS, HUBA BIAŁAWA, OSPOWATOŚĆ, ALEJA, ORNITODESM, LIPA, BÓR MIESZANY, RUNO, WINIEC, TOPOLA, BURSZTYN, WIDRINGTONIA, SZPARAGÓWKA, RYŻOJAD, SZPECIELE, EUKALIPTUS, JASION, WYCINKA, DRYPTOZAUR, SAKI SZATANKA, LAS DRĄGOWY, SZCZEPIENIE, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, GNATARZ, OLSZA, PAARL, ESZANOZAUR, OSIEWNIK, FALKARIUS, PIERWOTEK, RDZEŃ, STEP, PIERŚNICA, WYJCE, KORKOWIEC, CZERWIEC KOSZENILOWY, SZPECIEL, SZYSZEŃ POSPOLITY, KADZIDŁO, ZINGANA, PŁESZKA, SZARAŃCZAK, HEBAN, RYBIK, SPÓJNICOWATE, MĄTWIK, OLSZYNA, OBROSTNICA, RUTEL, ZWÓJKA SOSNÓWKA, NUŻENIEC LUDZKI, OKULIZACJA, AWIATYRAN, JODŁA KAUKASKA, ŻYWICZLIN, ZROSTNICZEK ZIELONY, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, ŻÓŁWINEK, SZPECIELOWATE, BUGAJ, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, DRUTOWCE, SZKODNIK, SZARAŃCZA, ROLNICA, PRZEBARWIACZ CZOSNKOWY, LAS MIESZANY, KARCZOWNIK, KISIEL, ZWARCIE DRZEWOSTANU, CZARKA, ROKIET, SZPILKOWE, SKORUPIK, BADYLARKA, PORĘBA, KAWA, KOKIETNIK, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, SZURPEK POROSŁY, RYŻOJAD, ŁYCZAK MUSZLOWY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PROTOHADROS, KORÓWKA, JAŁOWCÓWKA, CHRABĄSZCZ, PRZĄDKI, MANNA, DINODONTOZAUR, KOPUŁKA, CEDRZYNIEC, PONOCNICA MIRIKINA, BUKSZPAN, MRÓWKA PNIOWA, SKUPINA, JODŁA OLBRZYMIA, SMREKUN, BAWEŁNA, WYRĘB, DĄB CZERWONY, TANTNIŚ, TORZYŚNIAD, LICZI, OWOCARSTWO, PIWETOZAUR, CEMENT, ŚWIERZBOWIEC DRĄŻĄCY, STROISZ, DUSZA, KEBRACZO, STROIGŁA, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY, GAIK, KAPOK, RYBIK, KWEBRACZO, ROZKRUSZEK MĄCZNY, BENZOIN, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ZAWAŁA, BIOGRUPA, WZDYMACZ GRUSZOWY, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, MIÓD LEŚNY, KASZTAN, SZKODNIK, JODŁA BUŁGARSKA, NORNIK, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, GRAB, KOLBOWIEC OLSZOWY, KRĘŻNIK, BUGAJ, PLONIARKA, ZAUROPODOMORFY, FILOKSERA, GIBON LAR, CYPRZYK, ŁOKAŚ, MIÓD GÓRSKI, WOŁEK, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, GROMADNIK, OWOCÓWKA, FITA, PCHEŁKA, PODSZYCIE, OLEANDER, PŁYTA KORKOWA, ŻYWICA BENZOESOWA, TROCINIARKA, CEDR LIBAŃSKI, LAS, BRYZGUN, SZURPEK ROGERA, SEKWOJA OLBRZYMIA, JODŁA BIAŁA, WIATKA, OSUTKA SOSEN, BURSZTYNKA, ŚWIDRAK, SZKODNIK, IGŁAWA, KAULIKARPIA, AGAR, KRUSZYNKOWATE, DENDROMETRIA, UAKARI CZARNOGŁOWY, DAGLEZJA, ŻYWICA, CYPRYŚNIK, OZIMÓWKA, BOLA, PSZCZOLINKOWATE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, PRZECINKA, NAMIOTNIK, STOLIK, KARBOLINA, TRZPIENNIK, PIATNICKIZAUR, CIELĘ, SKUPISKO, STRZYGONIA, ROSA MIODOWA, DRĄGOWINA, KAPIBARA, MISZPELNIK, WORKOWCE, MIRA, BRACHIOZAUR, DENDROGRAFIA, CHOINA, ZASIEK, MAHOŃ, AWOKADO, TUJA, STYRAKS, ŚLIWA, ?WYRYNNIKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPECIEL roztocz z nadrodziny roślinożernych szpecieli; szkodnik drzew owocowych (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPECIEL
roztocz z nadrodziny roślinożernych szpecieli; szkodnik drzew owocowych (na 8 lit.).

Oprócz ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - ROZTOCZ Z NADRODZINY ROŚLINOŻERNYCH SZPECIELI; SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x