SZKODNIK SOSNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSNUJA to:

szkodnik sosny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSNUJA

OSNUJA to:

błonkówka, szkodnik drzew iglastych, larwy żywią się igłami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZKODNIK SOSNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 160

SOSNA BŁOTNA, TRZEŚNIÓWKA, MĄCZLIK, ORZESZEK PINIOWY, PŁESZKA, KARCZOWNIK, TANTNIŚ, CHOMIK, WOŁEK, PAKA, SZYSZEŃ SOSNOWY, SŁODYSZEK, WCIORNASTEK, SKORUPIK, OWOCNICA, RYBIK, SZPECIEL, ROLNICA, SZKODNIK, SOSNA RELIKTOWA, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, BARCIEL, ŚWIDRAK, PRYSZCZAREK, MNISZKA, SZARAŃCZA, WITALNIK, CHRABĄSZCZ, GNATARZ, KOSODRZEW, SZARAŃCZAK, PSOWACZ RÓŻANY, OSNUJA, WITALNIK, RUTEL, GUNIAK, CHOMIK, BURSZTYNKA, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SMREKUN, PAKA, BRYZGUN, PIĘDZIK, OSNUJA GWIAŹDZISTA, SPUSZCZEL, IGLIWIE, SZPARAGÓWKA, SOSNA MAZURSKA, BADYLARKA, BORECZNIK SOSNOWIEC, BORECZNIK, GROMADNIK, OSNUJKA, WINIEC, PIĘDZIK, ZIOŁOMIREK, KAPIBARA, OSNUJA CZERWONOGŁOWA, WOŁEK KUKURYDZOWY, MRZYK, NORNIK, WYPUSTEK, SZYSZEŃ POSPOLITY, KORÓWKA, STRZYGONIA, OZDOBNIK, ŁOKAŚ, SOSNA MATCZAŃSKA, KORNIK, ROLNICA, SOŚNINA, WOŁEK, RAPANA, ŻÓŁWINEK, MISECZNIK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, PĘDRUŚ, OSIEWNIK, ŁUB, NORNICA, TORZYŚNIAD, BRUDNICA, OSNUJA SADZONKOWA, WINIEC, KOŁATEK, SMREKUN, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, OWOCÓWKA, PACHÓWKA, NORNICA, OZIMÓWKA, BARCZATKA SOSNÓWKA, WOŁEK, WOŁEK RYŻOWY, TURKUĆ, SOSNA SUPRASKA, SZKODNIK, STONKA, MIODÓWKA, KAPIBARA, KOSODRZEWINA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, SOŚNINA, KONIK POLNY, POMRÓW, KORÓWKA WEŁNISTA, STONKA, PRUSAK, SZKODNIK, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, PLONIARKA, BORODZIEJ, KWIECIAK, ZWÓJKA, TARCZYK, PCHEŁKA, IGIEŁKA, RYBIK, TRUTEŃ, WOŁEK KUKURYDZIANY, MĄCZNIK, ŁOKAŚ, DRWALNIK, CETYNIEC, OSNUJA, MKLIK, MĄTWIK, BIELINEK, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, SOSNA RYCHTALSKA, MLIK, SZKODNIK, CHOINKA, STRZEL, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, RYŻOJAD, SOSNA MASZTOWA, BORECZNIK RUDY, WĘGOREK, KORÓWKA, NAMIOTNIK, PĘDOWIACZEK, NORNIK, KOROWÓDKA, STOLIK, RYŻOJAD, OMRZEL, FITOFAG, PŁESZKA, ŻÓŁWINEK, LIMBA, SÓWKA, WEJMUTKA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, SPAŁA, TROCINIARKA, LIMBA, PINIOLA, TRZPIENNIK, ?DRUTOWCE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZKODNIK SOSNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZKODNIK SOSNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSNUJA szkodnik sosny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSNUJA
szkodnik sosny (na 6 lit.).

Oprócz SZKODNIK SOSNY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - SZKODNIK SOSNY. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x