PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁWINEK to:

pluskwiak różnoskrzydły częsty w zbożach, szkodnik (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻÓŁWINEK

ŻÓŁWINEK to:

szkodnik z rodzaju Eurygaster (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 181

KWIECIAK, PLUSKWIAK RÓWNOSKRZYDŁY, SPUSZCZEL, OSNUJKA, PLUSKWIAK, PŁOSZCZYCA, WOŁEK KUKURYDZIANY, OCHOJNIK, HURTNICA PODOBNA, TARCZYK, STOLIK, WCIORNASTEK, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, MISECZNIK, KORÓWKA, NORNICA, WITALNIK, TURKUĆ, MOPEK, BORECZNIK RUDY, KORÓWKA, GROMADNIK, GŁOWNIA, PSOWACZ RÓŻANY, BURSZTYNKA, KORNIK, SÓWKA, PIĘDZIK, CZERWIEC, ŻÓŁWINEK ŻÓŁWIK, ROLNICA, MNISZKA, PAKA, SZPECIEL, RYŻOJAD, MĄCZLIK, F, PŁESZKA, PCHEŁKA, MLIK, PLONIARKA, DRWALNIK, TROCINIARKA, KONKATENACJA, NARTNIK, ŚWIDRAK, SMREKUN, MRZYK, PIŻMO, KOSZENILA, CHOMIK, WĘGOREK, ZAJADEK, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, SZYSZEŃ SOSNOWY, MĄCZLIK, WINIEC, CETYNIEC, OSNUJA, ŻÓŁWINEK, SMREKUN, WOŁEK RYŻOWY, TASZNIK, ROLNICA, SKORUPIK, OWOCNICA, BORECZNIK, ZWÓJKA, PRYSZCZAREK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, PLUSKNIA, BRYZGUN, SZKODNIK, DRUTOWCE, KWAS FITYNOWY, ŻÓŁWINEK, TANTNIŚ, WOŁEK, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PĘDRUŚ, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, PERILLUS, WOŁEK, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, PLUSKWIAK WODNY, SZARAŃCZAK, OSNUJA, TRZPIENNIK, BADYLARKA, RYBIK, PIĘDZIK, ZROST, FILOKSERA, NAMIOTNIK, POMRÓW, WOŁEK, PŁESZKA, PERILLUS, SŁODYSZEK, TARCZÓWKA, TRZEŚNIÓWKA, KAPIBARA, NORNIK, SZARAŃCZA, TORZYŚNIAD, STRZYGONIA, OWOCÓWKA, ZIOŁOMIREK, NORNIK, CYKADA, KONIK POLNY, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, PĘDOWIACZEK, RYBIK, BIELINEK, NORNICA, KARCZOWNIK, MISECZNIK, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, WITALNIK, RAPANA, RUTEL, RYŻOJAD, ZDRADA, CHOMIK, PACHÓWKA, PLUSKNIA, SZKODNIK, ZAWADZIK, PANEK, SZYSZEŃ POSPOLITY, CINEREA, WINIEC, MIODÓWKA, BAWEŁNICA, MKLIK, TOPIELICA, TARCZNIK, ŁOKAŚ, KOROWÓDKA, OSIEWNIK, BARCIEL, CHRABĄSZCZ, KORÓWKA WEŁNISTA, KOWAL, ŻYRYTWA, ZWÓJKA SOSNÓWKA, WIOŚLAK, STONKA, ŁOKAŚ, TARCZNIK, SZPARAGÓWKA, MĄCZNIK, BRUDNICA, GUNIAK, PAKA, PLUSKOLEC, PLUSKWA, WOŁEK KUKURYDZOWY, OZIMÓWKA, SZKODNIK, BARCZATKA CASTRENSIS, SZKODNIK, MIODÓWKA, KAPIBARA, ZBROJEC, FITOFAG, STONKA, GNATARZ, KOŁATEK, KOROWIEC, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, MĄTWIK, WINIEC, TRUTEŃ, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, PRUSAK, BARCZATKA WILCZOMLECZÓWKA, STRZEL, OZDOBNIK, ?SKOCZEK.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁWINEK pluskwiak różnoskrzydły częsty w zbożach, szkodnik (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁWINEK
pluskwiak różnoskrzydły częsty w zbożach, szkodnik (na 8 lit.).

Oprócz PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY CZĘSTY W ZBOŻACH, SZKODNIK. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x