DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WĘGOREK to:

drobny wicień, szkodnik zbóż, buraków i ziemniaków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WĘGOREK

WĘGOREK to:

pasożytniczy nicień (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 347

CHOMIK, LEMIESZKA, SKALNIK DROBNY, STONKA, CZYŻYK, PIĘDZIK, KONIK POLNY, RYBIK, DRAŻA, ŚWIERGOTEK, KAMPANIA ZIEMNIACZANA, PYZY, ŚWIETLANKA, STONKA, BADYLARKA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PYRKI, SKRZYDLIK DROBNY, ZIARNECZKO, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, JĘZYCZEK U WAGI, KRĘTAK, PIECZONKA, BROSZURA INFORMACYJNA, MIAŁ, WITALNIK, ŻÓŁWINEK, PIURE, ŁUSZCZKA, MĄKA ZIEMNIACZANA, WINIEC, GZYMSIK, NIEZMIARKI, DRUTOWCE, ŻNIWA, KRWAWNIK DROBNY, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, SPŁAW, GUNIAK, KLUSKI ŚLĄSKIE, KRATKA ŚCIEKOWA, TRUTEŃ, ZIEMNIAKI, KORÓWKA, PCHEŁKA, STRZEL, MONETKA, CHŁODNIK, MOTYKA, ELEWATOR, SMREKUN, SKOCZOGONEK, DROPS, KORÓWKA WEŁNISTA, RYŻOJAD, WOŁEK KUKURYDZIANY, SKRĘTEK, TRZPIENNIK, SŁOMIAK, MISECZNIK, PAKA, LASONÓG DROBNY, PRYSZCZAREK, DŻDŻA, WOŁEK RYŻOWY, BURSZTYNKA, KWASZONKA, NAMIOTNIK JABŁONIOWY, NORNICA, SKROBIA ZIEMNIACZANA, MONETKA, ZIARNO, JĘCZMIEŃ, NAMIOTNIK, KLUSKA, MĄKA, RUTEL, KOSZÓWKA, POMRÓW, FITKA KAZIMIERSKA, KLESZCZ, CHOMIK, SZPECIEL, SOSZKA, MĄTWIK, PISTACJA, POPIÓŁ, KARTOFLE, PRUSAK, ŁOKAŚ, ŻOŁĘDNICA, BRATKARTOFLE, MLIK, MIAŁ, ZAWADZIK, GROMADNIK, OWOCNICA, ŚWIERGOTEK, ŻÓŁWINEK, KULCZYK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, KISZKA SZWEDZKA, ROZKRUSZ, BARCIEL, BIELINEK, OSNUJA, LANGOSZ, STRZYGONIA, SZURPEK DROBNY, ZIARNO, ORANIE, ZAŻARTKA, PACHÓWKA, GNATARZ, DRZAZGA, ZASIEWKI, SATURACJA, ROLNICA, PRAŻONKA, WOŁEK KUKURYDZOWY, ŁOKAŚ, CEP, SKORUPIK, DROBNY INWENTARZ, SZCZEGÓŁ, WCIORNASTEK, KOMBAJN ZBOŻOWY, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, OMRZEL, RYŻ, WOŁEK, PSOWACZ RÓŻANY, CETYNIEC, PLACEK ZIEMNIACZANY, WRÓBEL, SPUSZCZEL, ROSA MIODOWA, SKOCZEK, TUMBET, WINIEC, ŚWIDRAK, KARCZOWNIK, PYRY, KOROWIEC, KLUCHY, NASOSZNIK DROBNY, CYKLOP, PSZENICA, ROLNICA, KARLIK DROBNY, DYFUZOR, SZARE KLUSKI, PIENIĄŻEK, MĄKA ZIEMNIACZANA, GRYKA, SKROBIA ZIEMNIACZANA, ZŁOTOKRET, PIĘDZIK, TARCZYK, SŁODYSZEK, MUCHOŁÓWKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, TORZYŚNIAD, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, ZIEMNIAKI PO CABAŃSKU, MAŁŻORACZEK, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, KOPROWINA, KOROWÓDKA, TRÓJLIST DROBNY, KAMPANIA ŻNIWNA, KLĄSKAWKA, PĘDRUŚ, SZKODNIK, PRZEMYT PLECAKOWY, KOMBAJN, ŻNIWA, ĆWIKŁA, PRZEMYT MRÓWKOWY, OZDOBNIK, ZIARNKO, KRATKA ODPŁYWOWA, ARCHEOWIEC, ŚRUTA, SZCZEGÓŁ, SOS NELSOŃSKI, WITALNIK, PLACEK ZBÓJNICKI, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, FITOFAG, PŁESZKA, PSZENŻYTO, BARSZCZ, PĘDOWIACZEK, SZKODNIK, CIULIM, NORNICA, MĄCZNIK, ŚCIEŻEK, DARNIÓWKA, KLUSKI, BORECZNIK, KNEDLE, KORNIK, TORTILLA, ŻÓŁTACZKA BURAKA, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, ĆWIKŁA, LEMING, KOSA, KAPIBARA, RYŻOJAD, KAURI, DRAŻETKA, PLONIARKA, PYRKA, ELFA, ZIOŁOMIREK, TOPIELICA, TORTILLA ESPANOLA, SIT DROBNY, BRYZGUN, MIKROKRYSZTAŁ, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SZARAŃCZA, WĘGOREK, TROCINIARKA, TANTNIŚ, SÓWKA, NORNIK, DWUROŻEK PRZEŚWIECAJĄCY, BARSZCZ CZERWONY, PŁOSKURNICA, WĘGOREK, PIECZYWO, TRZEŚNIÓWKA, BĄKOJAD, KASZA, PRZEMYT MRÓWCZANY, PŁESZKA, BORECZNIK RUDY, LUDEK, SZARAŃCZAK, MNISZKA, MĄCZLIK, SKRYTEK, MOL, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, OSNUJA, ROZKRUSZEK DROBNY, KOSA, KLUCHA, BRUDNICA, KAPUŚNIACZEK, MIODÓWKA, ŚMIETKA OZIMÓWKA, SZUBAK, KISZONKA, PAKA, KLĄSKAWKA, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, SZYSZEŃ POSPOLITY, ŹDZIEBLARZ, BIEDRONKA, PERSAK, KULCZYK, PLACEK PO ZBÓJNICKU, SMREKUN, MUCHOŁÓWKA, GLUTEN, PSZENICA DURUM, FORSZMAK, KOMBAJN ROLNICZY, PCHŁA, ZWÓJKA, MOL, RYBIK, BIAŁA DIETA, CZARNE KLUSKI, SUSÓWKA, ŁAMLIWOŚĆ, TURKUĆ, KAPIBARA, SZKODNIK, KOŁATEK, NORNIK, NALEŹLINA, DROBNY CIUŁACZ, LUDZIK, TASIK JABŁONIOWY, CZYŻ, OZIMÓWKA, WOŁEK, DENDRODOA, SŁÓD, OSIEWNIK, SZAŁOT, SZKODNIK, SZPARAGÓWKA, ?KOPACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WĘGOREK drobny wicień, szkodnik zbóż, buraków i ziemniaków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WĘGOREK
drobny wicień, szkodnik zbóż, buraków i ziemniaków (na 7 lit.).

Oprócz DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - DROBNY WICIEŃ, SZKODNIK ZBÓŻ, BURAKÓW I ZIEMNIAKÓW. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x