MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘDOWIACZEK to:

motyl, szkodnik drzew owocowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 594

AGAR, KISIEL, CZUPRYNEK SZATANIEC, MILDURA, LATOLISTEK CYTRYNEK, BUK, MIÓD LEŚNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA, DYLĄŻ, MKLIK, BARCZATKA SOSNÓWKA, SAKI SZATANKA, POLANA, SZYSZEŃ POSPOLITY, LICZI, MKLIK, RYBIK, DENDROMETRIA, BIELINEK KAPUSTNIK, ZWARCIE DRZEWOSTANU, ZŁOTODESZCZ, KRUSZON, ROKIET, LENIWCOWATE, WECK, JODŁA POSPOLITA, KAPIBARA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, RAPANA, NIESTRZĘP, PORĘBA, OBROSTNICA, WOŁEK, ŚCINKA, TASIK JABŁONIOWY, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OGOŃCZYK, SZPILKOWE, PŁESZKA, WÓDKA GATUNKOWA, SKUPINA, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, DOPAREK, WOJNICA, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, DAGLEZJA, PĘDZLIK, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, BENZOIN, BARTNIK, PĘDRUŚ, ALEJA, MISZPELNIK, STRZYGONIA, PLONIARKA, DRZEWO RÓŻANE, IGŁAWA, RUSAŁKA, KWEBRACZO, KRAŚNIK PURPURACZEK, ZORZYNEK, TORREJA KALIFORNIJSKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, KOŁATEK, BARCZATKA BORÓWCZANKA, STRZEL, ŻYWICA BENZOESOWA, SZURPEK ROGERA, SZYSZEŃ, RUTEL, UAKARI CZARNOGŁOWY, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, DRĄŻNICA, BRUDNICA NIEPARKA, DAMARA, CHRABĄSZCZ, MNEMOZYNA, JASION, WYRYNNIKI, PAKA, PROSOWIANKA, MODRZEWNIK, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, PAKA, NAMIOTNIK JABŁONIOWY, ĆMA, DRWALNIK, BORECZNIK, KORÓWKA, LAS, RYŻOJAD, HUBA BIAŁAWA, SOSNA, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, SZYDLICA, KRYPTOMERIA JAPOŃSKA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, MĄTWIK, SZYSZEŃ SOSNOWY, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, MOL, KONOPIOWATE, JEDLICA, UPRAWA LEŚNA, GAICZEK, WYRĘB, PRZEZIERNIK, JODŁA BORYSA, TASIK, BÓR MIESZANY, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, BALATA, HEBAN, BYTOMKOWIEC, MIENIAK, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, OLIWKOWATE, JEDWABNIK, AMARANT, GORZKA ZGNILIZNA, GIBON LAR, PAŹ KRÓLOWEJ, CZARKA, KAPOK, ŻAŁOBNIK, GŁOGOWIEC, MIRA, OSIEWNIK, MOTYL, ŻYWICZLIN, OSPOWATOŚĆ, MORWOWATE, LAR, WIŚNIA, ZINGANA, KRAŚNIK, CEDRZYNIEC, BADYLARKA, KARCZOWNIK, ZWÓJKA, AKANTOWATE, WSTĘGÓWKA, TRZEŚNIÓWKA, AVOCADO, MANGO, GŁOGOWIEC, PĘDOWIACZEK, SZPECIEL, RUSAŁKA, MOTYLEK, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, NIEPARKA, GRUSZA, RUNO, OSETNIK, JEMIOŁA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, BUGAJ, SOSNOWATE, STYRAKS, BUKSZPAN, KRATNIK, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, PRZĘDZIOREK CHMIELOWIEC, QUEBRACHO, GAJ, KORKOWIEC, STONKA, CEDR, AMBER, HURMA, BARCZATKA WILCZOMLECZÓWKA, PALISANDER, KAPUSTNIK, KOKIETNIK, PIĘTNÓWKA, ŁOKAŚ, NORNICA, DRZEWO LAUROWE, LAUR, OPAŚLIK, QUEBRACHO, ROSA MIODOWA, OWOCNICA, BRYZGUN, ŻEGLAREK, OLCHA, CHOINÓWKA, PŁESZKA, BOLA, BURSZTYN, PLAMIEC, PODSZYCIE, KONIK POLNY, DRĄGOWINA, CETYNIEC, DĄB CZERWONY, EGERIA, CHOMIK, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, ZEBRANO, BUGAJ, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, KUPRÓWKA RUDNICA, NAMIOTNIK, FERTAK, STROISZ, RUNO LEŚNE, DRZEWO OLIWNE, CZERWOŃCZYK, POMRÓW, WIDŁOZĄB ZIELONY, BIELINEK, KADZIDŁO, DRZEWOSTAN NASIENNY, NIEPYLAK MNEMOZYNA, MNEMOZYNA, ROLNICA, ZASIEKI, JODŁA SZLACHETNA, PLAMIEC, OSUTKA SOSEN, ZASIEK, BÓR, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, JODŁA BUŁGARSKA, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, SZKODNIK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, RZEMLIK, WITALNIK, KAPOK, BRUDNICA, WOŁEK, SZYDLICA JAPOŃSKA, CYPRYS, WIDRINGTONIA, PALISANDER, JODŁA KAUKASKA, RAJA MOTYL, BARCZATKA OSICZANKA, ŚLIWKA CHIŃSKA, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, RĄB, WĘGOREK, NORNICA, KRATKOWIEC, PODZIEMNICA CIENIOLUBNA, KWEBRACZO, ŻEGLAREK, TARCZYK, KUPRÓWKA, ŻÓŁWINEK, SMREKUN, CYTRYNEK, SZPALER, SMOŁA DRZEWNA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, KORNIK, CZWÓRCZAK, BARCZATKA KATAKS, RDZEŃ, FERTAK, PRYSZCZAREK, WYCINKA, ZWÓJKA, MANNA, SPINAKER, OLEANDER, ŚWIERK, MODRASZEK IDAS, PIĘTNÓWKA, ŻERDZIOWINA, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, MOTYL NOCNY, PIĘDZIK, TORZYŚNIAD, ZMROCZNIK, RUSAŁKA, BRUDNICA MNISZKA, PRZĄDKI, GROMADNIK, JEDLINA, KEBRACZO, PAŹ, SZURPEK POWINOWATY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, OKULIZACJA, ŁOKAŚ, STOLIK, WIDDRINGTONIA, BARCZATKA GŁOGOWICA, RULIK, ZIOŁOMIREK, SOPLICA, JAŁOWCÓWKA, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, ?DYLĄŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 594 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘDOWIACZEK motyl, szkodnik drzew owocowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘDOWIACZEK
motyl, szkodnik drzew owocowych (na 11 lit.).

Oprócz MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - MOTYL, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x