TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORZYŚNIAD to:

TROCINIARKA; motyl nocny, gąsienica żeruje w drewnie, szkodnik drzew owocowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 725

BORODZIEJ, OWOCÓWKA, ŻEGLAREK, BENZOIN, NAMIOTNIK, LELEK, LAS, MISZPELNIK, TWARDZIEL, MRÓWKA PNIOWA, ZNAMIONÓWKA, PAWIK, ŚLIWA, ŻYWICZLIN, MOL, JODŁA NORDMANNA, WOŁEK KUKURYDZOWY, CEDRZYNIEC, ZWARCIE, STOLIK NOCNY, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, WSTĘGÓWKA, TORREJA KALIFORNIJSKA, PŁYTA KORKOWA, OLEANDER, BIAŁKA WIERZBÓWKA, JEDLICA, CIS, WIETEK GORCZYCZNIK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, MIÓD LEŚNY, JODŁA, GRAB, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, GIBON LAR, KWIECIAK, OGOŃCZYK, OSUTKA SOSEN, ROLNICA, MORWA, DRĄŻNICA, OLSZYNA, MODRASZEK IKAR, DRĄGOWINA, BARWICA DREWNA, GORZKA ZGNILIZNA, SIATKOWIEC, WIATKA, RYBIK, GÓRA, RUSAŁKA, LAUR, JODŁA OLBRZYMIA, BENZOES, KORKOWIEC, LATOLISTEK CYTRYNEK, PAKA, BRUS, KÓŁKORODEK, MNEMOZYNA, STYRAK JAPOŃSKI, GAŁĘZIAK, JEDWABNIK, WIŚNIA, BÓR MIESZANY, PIĘTNÓWKA, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, ZŁOTODESZCZ, MAZER, PODSZYCIE, GAJ, ŚRODKOWIEC, MAHOŃ, ŚWIERK, SMREKUN, MAŚLANKA, DRĄGOWINA, CYPRYSOWATE, RZEŹBA, TROCINIARKA, STONKA, SIDLISZ PIWNICZNY, BARCZATKA BORÓWCZANKA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, LAS, LAS DRĄGOWY, KWEBRACZO, ŻEGLAREK, WCIORNASTEK, BOROWIK, BUGAJ, JODŁA BUŁGARSKA, KONIK POLNY, NOCNY MAREK, STRZEL, KOZODÓJ, TEK, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, MANNA, BOCZNOTRZONOWIEC, PLONIARKA, WIĄZ, BUGAJ, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, BADYLARKA, WITEŹ, BŁYSZCZKA, FERTAK, ROKIET, SZACHRAJ, BARCZATKA ŚLIWIENICA, OWOCNICA, PIGWICA, BARCIEL, KUPRÓWKA RUDNICA, BAKTERIA ŚLUZOWA, POKRZYWNIK, MRÓWNIK, BOCZNIAK, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, SZYDLICA JAPOŃSKA, PRZĄDKI, KAPIBARA, PĘDOWIACZEK, CZERWOŃCZYK, SZURPEK, DENDROMETRIA, KRĘŻNIK, DRZEWO MAMUTOWE, PIŻAMA, CYTRYNEK, OLCHA, FITOFAG, MODRASZEK WIESZCZEK, BARCZATKA GŁOGOWICA, SZCZEPIENIE, KORNIK, ROHATYNIEC, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, RDZEŃ, BARCZATKA, ZASTRZALINOWATE, ŻYWICA BENZOESOWA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, PIĘTNÓWKA, SZPALER, GWAJKOWIEC, PAWIK, HIENA, MIENIAK TĘCZOWY, ROSA MIODOWA, MAZER, OLSZA, SZURPEK POWINOWATY, CISOWATE, PIĘDZIK, SÓWKA, BOCZNOTRZONOWIEC, BARCZATKA CASTRENSIS, DRZEWO OLIWNE, HURMA, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, ZASIEK, GĄSIENICA, CYPRZYN, JAŁOWCÓWKA, MORWOWATE, AGAR, LŚNIAK POSPOLITY, MÓL, WITALNIK, NORNICA, JODŁA SYRYJSKA, SZURPEK ROGERA, MOTYLOWIEC, LEPILEMUROWATE, WYRĘB, BRUDNICA MNISZKA, SZYSZEŃ, ZADRZECHNIA, WYCINKA, SŁODYSZEK, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, JAMRAJ, BARCIAK, DRZEWO RÓŻANE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, SOSNOWATE, PAKA, SZALBIERZ, LIPA, STEP, BALSAM, ĆMA, KORÓWKA, NIEPYLAK, MALATURA, KRATKOWIEC, ZINGANA, GUNIAK, DRZEWO LAUROWE, STONKA, JODŁA POSPOLITA, SZYSZEŃ SOSNOWY, LIPA, MAKADAMIA, PADŹ, ŻÓŁWINEK, KEBRACZO, DREWNIAK, TAGUAN, PIROGRAFIA, LISZKA, CEIK, NAMIOTNIK JABŁONIOWY, GAZDA, MAWOREK, DENDROGRAFIA, KRUSZON, LENIWCOWATE, PĘDZLIK, GIBON BIAŁORĘKI, GROMADNIK, BARCIAK, ZMROCZNIK, NASTROSZ, ŻERDZIOWINA, LICZI, OBROSTNICA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, JODŁA SZLACHETNA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, HEBAN, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, JEDLINA, MÓL BOROWICZAK, BUK, SNYCERZ, QUEBRACHO, AVOCADO, JODŁA BIAŁA, POLANA, PALISANDER, CETYNIEC, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, WIDŁOGONKA SIWICA, KLIMT, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, PAARL, NAGONASIENNE, DRZEWOJAD, MILDURA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, PŁESZKA, MODRASZEK ORION, TURKUĆ, POMRÓW, RAPANA, SZAKAL, GAICZEK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, ŁUK NOCNY, KAPIBARA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ZASIEKI, NIEDŹWIEDZIÓWKA, PAŹ, WECK, HUCZEK, OCZENNICA, TENREK, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, HUBA BIAŁAWA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MAGNOLIA GÓRSKA, ZORZYNEK, GLIPTOTEKA, WIERZBINA, KUPRÓWKA, KRAŚNIK RZĘŚNIOWIEC, TRĄBKA, GŁOGOWIEC, SOPLICA, DĄB CZERWONY, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, BUKSZPAN, OPAŚLIK, KLON, PLAMIEC AGREŚCIAK, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, BIELINEK RZEPNIK, RUTEL, OBŁUSZYN, ZWÓJKA, MĄCZLIK, PALISANDER, ?PAŹ KRÓLOWEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 725 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORZYŚNIAD TROCINIARKA; motyl nocny, gąsienica żeruje w drewnie, szkodnik drzew owocowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORZYŚNIAD
TROCINIARKA; motyl nocny, gąsienica żeruje w drewnie, szkodnik drzew owocowych (na 10 lit.).

Oprócz TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TROCINIARKA; MOTYL NOCNY, GĄSIENICA ŻERUJE W DREWNIE, SZKODNIK DRZEW OWOCOWYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x