PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARCZATKA BORÓWCZANKA to:

Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.512

PAKA, KOPUŁA LAWOWA, ŻARARAKA WYSPOWA, UŻĄDLENIE, DRZEWIAK, NISZCZUKA WIELKA, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, KROJCZY, REGULARNOŚĆ, AEROLOGIA, TWARDZIOSZEK, SZABLODZIOBEK, WARSTWA KULISTA, ZŁUDNOŚĆ, PŁAZY BEZOGONOWE, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, ITALIAŃSKI, EPKA, PLEBEJUSZ, CEROWNIA, WODOSYTKA PŁASKOGŁOWA, OWOCÓWKA ŚLIWKÓWECZKA, PLATANA, ASEKURANT, SZEW STRZAŁKOWY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, JĘZYK BERTA, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, RZEKOTKA KARŁOWATA, SKRZYDLIK ARNOLDA, KLESZCZ, AKUCZI, RÓG, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, BRZESZCZOTEK AZJATYCKI, ALBATROS CZARNONOGI, PALATALIZACJA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, KLATCHIAŃSKI, BĄK, ZNAMIENITOŚĆ, MASTYGONEMA, TELEGRAFIA, WĘDRÓWKA, SŁOMIANY ZAPAŁ, PANAMERYKANIZM, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, FITOCENOZA, KOMETA, RAMFORYNCH, OPOS, WSTRZYMANIE, OSOBA PODEJRZANA, MLECZNIK, KONTRGAMBIT WINAWERA, GRZYWA FALI, PARCELANT, AGAPANT AFRYKAŃSKI, POSTĘPAK, SEMANTYKA KOGNITYWNA, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, BARWINKA LILIOWOSTERNA, SCENA, GAWĘDA SARMACKA, REKIN OWSONA, MOKRADŁOSZ SERCOWATY, WYDRA, PODEJŹRZON POJEDYNCZY, MASIELNICZKA, TRÓJLIST ZWISŁY, NAHUATL, WALENTYNKA, AMADYNA DIAMANTKA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, KANGUR BENNETTA, PROTOZOOLOGIA, BIEDRONKA, MONOCENTRYZM, WARSTWA EUFOTYCZNA, MYSZ ZAROŚLOWA, DOOM METAL, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, STATEK KOSMICZNY, POMPIER, POŚCIELÓWKA, SKANDYNAWISTA, DUJKER OGILBY’EGO, IMMUNOONKOLOGIA, NOWOUJGURSKI, WĘŻÓWKA, ZDATNOŚĆ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, TRASZKA IBERYJSKA, POKÓJ LEKCYJNY, BYLICA SZAROTOWATA, ZEWNĘTRZE, BANK, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, MIKROMIKRON, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, PRASOŁ, CIEMIENIEC, BERSON, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WIDŁOZĄB BERGERA, ŻAKINADA, KROWIA WARGA, WRÓBLICZKA, BARCZATKA OSINÓWKA, FENICKI, SZCZEPONOGI, KAMELEON, BÓJKA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, KUSACZ ŻÓŁTONOGI, PŁASKONOS, WANILIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZIMOZIÓŁ, JABŁOŃ TSCHONOSKIEGO, RAJSKIE ZIARNO, BORNICA GĄSIENICZA, PLISZKA, JEDYNA, PODREGION, LEPNICZKA, LETARG, SOCZEWICA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, FAŁDÓWKA BLEDNICA, MUCHA, UGORÓWKA PRZELOTNICA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, E-LIQUID, LIROGON WSPANIAŁY, JĘZYK KATOŃSKI, ŁOMOTANIE, HELING, PIASEK MOCZOWY, MIODÓWKA CZERWONOBRZUCHA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, PEGAZ, DZIERZYK, WRÓBEL PAPUGODZIOBY, PRĘŻNOŚĆ, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, METEOR, KNEBEL, ZAĆMIENIE, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, MRÓWKA PNIOWA, OBRAZ POZORNY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ASTRONOMIA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, SOSNA KALIFORNIJSKA, MONTBRECJA, FERRIMAGNETYZM, SEMITA, DZIERZYK SENEGALSKI, PASO DOBLE, MOLWA, MOC, RYNEK KONKURENCYJNY, STĘPKA PRZECHYŁOWA, OMLET NORWESKI, KLAPKA, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, CIERNIOPLĄT, WIWERA MALAJSKA, ZESPÓŁ ROTORA, OKRUTNIK, INDYKATOR, BOROWIK ZAJĘCZY, ANAKONDA ZIELONA, KOMEDIANTKA, JAŁOWIEC SZTYWNY, MISTRZU, ORLICZKA, PYTON AMETYSTOWY, NIEROZEZNANIE, PRZEZIERNIK KALINOWIEC, DZIADZIENIE, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PĘDRAK, MAZAMA KARŁOWATA, NOCEK, GORZKI RYDZEK, GRZYB KASZTANOWATY, GERBERA, LILIJA, NESTOR SKALNY, OWIRAPTOR, ŁZA, MUSTEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, CHEMIA ANALITYCZNA, SZCZUR WĘDROWNY, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, BIAŁY KARZEŁ, KACZKA BIAŁOGARDŁA, ARCUS TANGENS, WITEKS CZCZONY, LIŚCIOŁAZ DWUBARWNY, EPISTOLOGRAFIA, KONGER BIAŁOPŁETWY, DOMINACJA CAŁKOWITA, OGNISKO, KARATE TRADYCYJNE, NAWAŁNIK AZORSKI, TURNIURZYK SROKATY, CYGAŃSKIE DZIECKO, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, TARUKA, ROPUCHA PASKÓWKA, KOWALNOŚĆ, BABKA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, PIANINO, SZPRYCKA, BERGAMOTA, POPULACJA MENDLOWSKA, KARLUDOWIKA, PIESTRUSZKA, MITCHELL, UDNICA CEBULANKA, LEGHORN, ILUZJA PIENIĄDZA, BAURIA, KRĘG LĘDŹWIOWY, LAJKONIK, STOPOFUNT, ROZSTRZAŁ, MALINA KAMIONKA, CYKL ASTRONOMICZNY, EDREDON OKAZAŁY, TROJEŚĆ, JABŁOŃ LEŚNA, GEKON PAZURZASTY, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, KAŁAN, ARASARI, SZUBAK, ROZBIERACZ, OBUCH, BIOGAZOWNIA, WIERSZ LEONIŃSKI, MOGIKAPPACYZM, SROKOSZ, CHWOSTKA ŚWIETNA, CYKL KONIUNKTURALNY, PUCHÓWKA CEJLOŃSKA, BLISTER, PSTROKÓWKA NADOBNA, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, ORFA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, DROZD, PODZIAŁKA, KARKAS, KUJNOŚĆ, DISACHARYD, BUTNOŚĆ, NEOTENIA, TWORZYWO, STARA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, IRGA, TRERON MAŁY, MAKAK BRODATY, WĄTLIK, OSTROLOT CIEMNY, PETREL MADERSKI, CZERWONA BURŻUAZJA, AKOMODACJA, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, OPENER, DOLOT, STRONA, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, MIODÓWKA KARMAZYNOWA, GRZECZNOŚĆ, PIKNIK, STOŻEK ŚCIĘTY, TĘCZAK, ALEKSANDRETTA, BUJANIE, SZYSZAK HUSARSKI, KUKURYDZA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, POŻYWIENIE, BOCZNOTRZONOWIEC, SACZEK, GIMBOPATRIOTYZM, SIEROTA SPOŁECZNA, MECHANIZM KRZYWKOWY, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, PRĄTNIK ZBITY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ?JEJMOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARCZATKA BORÓWCZANKA Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARCZATKA BORÓWCZANKA
Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.).

Oprócz PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x