PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARCZATKA BORÓWCZANKA to:

Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.512

GRYMAŚNIK, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, OBJĘTOŚĆ, OPUSZCZENIE, SAMOLOT, ŻWAWOŚĆ, AEROZOL BIOLOGICZNY, GNIAZDO, HAŁAŚNIK, DRĘTWA PSTRA, CYPRYSIK, MYSZOSKOCZKI, ZALEWA, SZRANKI, PSZCZOŁA WŁOSKA, BLUES, BEZPŁETWIEC, KRYPTOREKLAMA, OGI, NIZAM, CHONDRA, ITINERER, ZANOKCICA MUROWA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, MELODRAMAT, LUANCHUANRAPTOR, ZERWA KULISTA, ŁUSZCZAK, STÓŁ MONTAŻOWY, OBUCH, ALGEBRA OGÓLNA, WANGA KRASNOSTERNA, WYCHOWANICA, SYSTEM POWIERNICZY, WSPÓŁBRZMIENIE, BOCIAN, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, PAŁECZNIK, ACENA, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, FACHMAN, PILŚŃ NERWOWA, SALA PLENARNA, JELONEK JAWAJSKI, GRA SINGLOWA, BRZEGÓWKA, BYSTRZYK SŁONECZNY, LIŚCIONOS, ŻMIJOWIEC LANCETOWATY, KOMORA, PIERSI, ROZGRZEWACZ, JODŁA POSPOLITA, GRYZIEL TAPETNIK, EGILOPS ORKISZOWATY, FIKNIĘCIE KOZŁA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, CZAPLA OLBRZYMIA, ARRAU, SKAKUNOWATE, PIESAK, PUB, ZBROJÓWKA, PUNKT WĘZŁOWY, KĄTNIK DOMOWY MNIEJSZY, WILCZA JAGODA, PRZESZUKANIE, WIĆ ROŚLINNA, MUS, OSOBA, KARTRIDŻ, ŻABA OGONIASTA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KARLIK KUHLA, KUKIEŁKA, WĘŻÓWKA POGIĘTA, PRZYJACIEL, DZIERGACZ ŁUSKOWANY, SAŁATA, WARAN BEZUCHY, URUBU CZARNY, AUDYTORIUM, KUPLER, MATAMATA, KOŃ KLADRUBSKI, JAZGOT, BRABANCJA, BATERIA ANODOWA, LETYNIEC, AMARANT, TWIERDZENIE RAMSEYA, GAUCZO, AŁYCZA, JĘZYK CHIŃSKI, DRZEWNICA GÓRSKA, DOKUMENTALISTYKA, SZURPEK DELIKATNY, GWIAZDOSZ DŁUGOSZYJKOWY, KOR, KLINOPIROKSEN, NAPŁYW, OSZLOCH, GRENLANDZKI, TOPOLA CZARNA, MIODÓWKA WYSPOWA, KRAWCZYK, OWCA ŚNIEŻNA, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, FUNK ART, BIURO PODAWCZE, MOGIKAPPACYZM, BANOWINA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, WOODSTOCK, RZECZ WNIESIONA, MORELA POSPOLITA, ŻAŁOBNICZKA, GWAJAK, SUSEŁ RICHARDSONA, KRUCZYNA ŚNIADA, POKŁAD PANCERNY, ZMIANA PATOLOGICZNA, FILOLOGIA, POSKOCZ KRASNY, CERKIEWSZCZYZNA, KONIETLICA ALPEJSKA, WELUR, BURZYK KLINOSTERNY, WIELKI STEP, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, REKIN BIAŁY, KASTRAT, ŻAGLIK SIERPOWATY, PODGORZAŁKA MADAGASKARSKA, MIĘSO, ALEKSANDRETTA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, KATOLICYZM, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, GAPA, ŁUK, BOROWIK SZATAŃSKI, LIS LATAJĄCY, ŻYWOTNIK JAPOŃSKI, BEZIDEOWOŚĆ, BRUSONECJA, GNEJS OCZKOWY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ARENA, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, SOSNA POSPOLITA, MŁOT, OPAKOWANIE, WZGLĄD, KOT, MIOPATIA ALKOHOLOWA, WITALNIK, NAPIERŚNIK, WIDŁOZĄB FALISTY, CZYNNIK ONKOGENNY, SYNSEPAL, PRZEPONKA KĘDZIERZAWA, MAKAK JAPOŃSKI, UHLA AMERYKAŃSKA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, KUMKWAT PERŁOWY, MONTAŻYSTA, SAMORZUTNOŚĆ, DELFINEK MALAWI, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, MYJNIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, DEWOCJONALIA, MAKIAWELISTA, FIZYKA SŁOŃCA, ABOLICJONIZM, TRAWA KANARYJSKA, SKNERSTWO, ŚWIERK HIMALAJSKI, POSTERUNEK, GLUKOZOAMINOGLIKAN, DZIWACZKA ARLEKIN, OPOS PÓŁNOCNY, NAWAŁNIK CZARNY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, EUKALIPTUSOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, GEMSBOK, KORYTO, NISKOŚĆ, ASFALT, PEJZAŻYSTKA, PERLATOR, BLOK, STYLIKÓWKI, POKUTA, KROKUS SIEBERA, SYSTEM NICEJSKI, GROTESKA, TRAWERS, TĘPOSZ NADBRZEŻNY, BRĄZÓWKA, WIETLICA, ZASKRONIEC RYBOŻER, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, CHOROBA GAMSTORP, BLIGIA POSPOLITA, ZASKRONIEC, CZELADNIK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, GRUPA, SEPTYMOLA, RPG, KANADA, HULK, KURURO, TORFOWIEC SZORSTKI, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, WYDŁUŻALNIK, BEZCZELNIK, MARZANA, WÓDKA, KILKAKROTNOŚĆ, POKRACZKA, EMALIA, BIOLOG, KREWETKA ATLANTYCKA, LATAWIEC, PIONA KORALODZIOBA, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, CENTURIA NADBRZEŻNA, GŁADNIK MRÓWKOLUB, AKUMULATORY, ZEBRA STEPOWA, CICHA MSZA, CENA ZAMKNIĘCIA, ZŁOCIENIEC MIESZANOPŁCIOWY, APEREA, MOSZENKI POŚREDNIE, PRYNCYPIALISTKA, DRĄŻNICA, PEŁNIA, TRZMIEL CZARNOPASKOWANY, PŁAZY BEZOGONOWE, KARTA MOBILIZACYJNA, KALEJDOSKOP, WŁOSEK, NARCYZ BIAŁY, KNAJPA, WIEK NIEMOBILNY, ŻYŁA, WYCZYSTKA, BASEN, FORMALISTA, ŻÓŁW ZATOKOWY, KORMORAN WYSPOWY, KINKAN, CZUMAK, WANNANOZAUR, MACH, ŚWIADECTWO, ROKIET PEŁZAJĄCY, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, WIETLICOWATE, KRAINA, PRZYTULIA, JEDNOSTRONNOŚĆ, RINOWIRUS, PAZUR, BIEGANINA, OFIAKODONTY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, MAJĄTEK RUCHOMY, BŁĘKITNA KREW, PŁAST BRZOZOWIEC, POCHODZENIE, MIODÓWKA KRASNORZYTNA, SUPORT, WĘZEŁ CIEPLNY, WRONA, STEROWNIK, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, IBIS ANDYJSKI, WIETRZENIE FIZYCZNE, PUSTKOWIK SKALNY, MANITOBA, PISTACJA, SCHERZO, CZERWONAK, WODZINCZYN, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, CYTRON, ASOCJACJA GWIAZDOWA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KALORMEN, KANGUROSZCZUR WŁAŚCIWY, KUCHNIA, SIT GŁÓWKOWATY, ?ŚPIEWACZKA KRASNOGŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARCZATKA BORÓWCZANKA Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARCZATKA BORÓWCZANKA
Phyllodesma ilicifolia - motyl z rodziny barczatkowatych; w Europie występuje lokalnie i wyspowo w większości państw; na północy osiąga południową Szwecję i Norwegię, zaś na południu sięga po Grecję i Włochy; żywi się borówką brusznicą i borówką czarną (na 20 lit.).

Oprócz PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - PHYLLODESMA ILICIFOLIA - MOTYL Z RODZINY BARCZATKOWATYCH; W EUROPIE WYSTĘPUJE LOKALNIE I WYSPOWO W WIĘKSZOŚCI PAŃSTW; NA PÓŁNOCY OSIĄGA POŁUDNIOWĄ SZWECJĘ I NORWEGIĘ, ZAŚ NA POŁUDNIU SIĘGA PO GRECJĘ I WŁOCHY; ŻYWI SIĘ BORÓWKĄ BRUSZNICĄ I BORÓWKĄ CZARNĄ. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast