LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA INFORMACJI to:

liczba stanów, w których może się znajdować układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.374

ŁAŃCUCH POKARMOWY, SZTYCH, WOLUMIN, POWIAT ZIEMSKI, WETERYNARIA, ELEKTROINSTALACJA, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, PISEMNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, STAROANGIELSKI, SZOWINISTA, ZAKRYSTIA, POBIAŁKA, PARAGENEZA, MOŁOTOW, WYSTAWIENNIK, OTWORZENIE DUSZY, MEDIUM, TOSKAŃSKI, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, DINODONTOZAUR, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, WIETLICA, WSCHÓD, KANOPA, CZUJNIK CHEMICZNY, SHOUNENAI, CZELADNIK, NOZOLOGIA, PEBA, LICZBA MNOGA, INŻYNIER DUSZY, CECHA LOGARYTMU, KSENOLIT, DOSTAWA, USKOK, WYSPA, POWAGA, KAPISZONÓWKA, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, PAINE, FIVE O'CLOCK, PLAY-OFF, LANCKNECHT, GÓRKA, PODWÓJ WIELKI, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, LINIA ŚNIEGU, POWRÓT, AGREGACJA, TRZEWIKODZIÓB, ZLEWKA, OBWIERT, PRZYJACIÓŁKA, TELEWIZORNIA, KOŃ ARDEŃSKI, PIKIEL, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, TŁOCZEK, HAUST, CISOWCE, RZUT WOLNY, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, GEOFAG, ZMOTORYZOWANY, KOŚĆ PODNIEBIENNA, KAZUS, LUSITANO, ASYMILOWANIE SIĘ, KA, WSPOMINKI, DESZCZ METEORÓW, NERW CZASZKOWY, KIELON, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DEPRESANT, BAROSKOP, LAMPA NAFTOWA, GORE-TEX, NIECKA, MYKOHETEROTROF, PLASTIK, ZAIMEK, ZAUSZNIK, FORK BOMBA, PODOLOGIA, JĘZYK GALICYJSKI, SEKRECJA, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, GALICJA, HUBA, MATECZNIK, CEROWNIA, MARKETING PARTNERSKI, MOLE, STEROWNIK URZĄDZENIA, CZUŁEK, MECHANIKA PŁYNÓW, CHOROBA FORESTIERA, WYSZUKIWARKA, OŚLA CZAPKA, PHISHER, DEKOMPENSACJA, AEROFOBIA, FARMAKOEKONOMIKA, MIKSER, BOCZEK, AERODYNAMIKA, ETER KOSMICZNY, CYBERNETYZACJA, NIETYPOWOŚĆ, KATEGORIA OPEN, CUG, UPARTOŚĆ, DNI STUDENTA, PISANKA, FAKTORYZACJA, TANK, POKER DOBIERANY, DECYBEL, JEDNOSTKA WALUTOWA, MILA ANGIELSKA, MACHANIE RĘKĄ, GRZECH CIĘŻKI, HODOSKOP, GRYMAŚNICA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, MUTUALIZM, SEJMIK GENERALNY, SERENADA, PIĘTKA, KOMÓRKA ROŚLINNA, INKA, TRANSKRYPCJA, PUSHBALL, KLEJARZ, CHOCHLA, PĄCZEK, FILOZOFIA, KAMERTON, MIJANKA, OKRUTNIK, HISZPAŃSKI, TELEFONIA STACJONARNA, ATRAPA, GULDEN, POLAROGRAFIA, KARELIA, IMPAS, EON, HIGIENISTKA, URZĄDZENIE RADIOWE, ANTOWIE, BATALION, LEK PRZECIWWIRUSOWY, BURGER, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, MIKROGRAM, ANTIFA, NAŁOGOWOŚĆ, WYRAZ SAMODZIELNY, ROCZEK, CHOROBA HALLOPEAU, STOPA DYSKONTOWA, BEZGŁOWOŚĆ, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, MINERALOGIA, WIDLISZEK, CHLUBNOŚĆ, PORA ROKU, KUPON PODARUNKOWY, WACHLARZ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PRZYBYTEK, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, CZUWANIE MODLITEWNE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, DEDUPLIKACJA, CZARKA, TRZYDZIESTKA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, GIGAWAT, ALBULOKSZTAŁTNE, ZGROMADZENIE CZYNNE, FREE JAZZ, PAJĄK, BUKACIARNIA, BIAŁA NOC, CHOROBA ZAKAŹNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ZATRACENIE, KONTYNGENT TARYFOWY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, NAPŁYW KORZENIOWY, HUMANIZACJA PRACY, FILOLOGIA, INKOHERENCJA, KATOLIK, EB, KOTWICZNIKOWCE, KOŃ TROJAŃSKI, DRUT, MEGAMARKET, MAKAKOKSZTAŁTNE, SZKLIWO, SZABLA, MECHANIZM JEZDNY, ZATOKA, NEGATYWIZM, LINIA PRZEMIANY, WZMACNIACZ OPERACYJNY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DOBRO PRYWATNE, ZAKUP, OPIEKUŃCZOŚĆ, KLIPA, KUSZTYCZEK, BIODOSTĘPNOŚĆ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, GATUNEK CELOWY, PLATFORMA PROCESOROWA, SUTASZ, AKTYWNOŚĆ, STOPA, PRZEJRZYSTKA, IDIOM, SYMULACJONIZM, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, NAŁÓG, WIEK, KAPRYŚNICA, NAPINACZ, STAN PSYCHICZNY, WĘŻOWNIK, AGONIA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CYKL POETYCKI, GOSPODARKA NARODOWA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, RYFLA, RURA, BACIK, KANTYLENA, WKŁAD, GRABBE, FARTUCH, KIFOZA PIERSIOWA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, SZCZEP, LÓD WŁÓKNISTY, DOWÓD APAGOGICZNY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, REFLEKSOLOG, RAFA, MER, FALA AKUSTYCZNA, ELEGANTKA, POLISA LOKACYJNA, SKOJEC, PRZEDZIAŁ, DYSTANS, LÓD FIRNOWY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KASZTELAN, JEDNOSTKA MIARY, PEPINIERA, HEBAN, IZOMER GEOMETRYCZNY, CZYNNIK NORMUJĄCY, GORYL WSCHODNI, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, MEDYCYNA PERSONALNA, INTEGRACJA POZIOMA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, HAMLETYZM, WIRTUOZ, KUPRÓWKA, KOŃ NA PATYKU, JĄDRO MIGDAŁOWATE, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GWAŁT, BATUTA, PIWOSZ, PANNICA, GRUBIANIN, MORGAN, SYSTEM ZNAKOWY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ODTWARZANIE, MISIEK, INTERVIEW, KAPLIN, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, AS, BETONOSKOP, ?EKSABAJT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA INFORMACJI liczba stanów, w których może się znajdować układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA INFORMACJI
liczba stanów, w których może się znajdować układ będący podstawą danego systemu mierzenia ilości informacji; jednostka, którą specjaliści posługują się w opisie ilości informacji (na 19 lit.).

Oprócz LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - LICZBA STANÓW, W KTÓRYCH MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ UKŁAD BĘDĄCY PODSTAWĄ DANEGO SYSTEMU MIERZENIA ILOŚCI INFORMACJI; JEDNOSTKA, KTÓRĄ SPECJALIŚCI POSŁUGUJĄ SIĘ W OPISIE ILOŚCI INFORMACJI. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast