FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPENSACJA WERBALNA to:

forma kompensacji występująca u osób z defektem wzroku (niewidomych i niedowidzących) polegająca na zastępowaniu funkcji brakującego lub uszkodzonego narządu wzroku poprzez intensywniejsze wykorzystanie funkcji poznawczej mowy w celu uzyskania informacji o przedmiotach i zjawiskach z otaczającego świata na podstawie opisu, wyjaśnień, instruktażu (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.198

MNICH, ŁOWCA GŁÓW, HOPAK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, STREFA BUFOROWA, GUMA, DRÓŻKA, WYPALENISKO, SZUFLA, RENATA, KURAK, RYWALIZACYJNOŚĆ, BEZWŁAD, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ROŻEK, EGZORTA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, BATALION WARTOWNICZY, BŁONA PŁYWNA, MIERZENIE, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, LENIUSZEK, SZYNA, PELOTA, DZWONY RUROWE, ALTERNATYWA, FORMA LINIOWA, SERCÓWKA, KULTOWOŚĆ, WASĄG, SŁOWIAŃSKOŚĆ, AEROZOL SIARCZANOWY, ŻABOT, DWÓJKA, KONSOLETA, TRYB ROZKAZUJĄCY, PION, POMYLENIEC, PASTERSKOŚĆ, SOWIZRZAŁ, REJESTRANT, DEKURIA, KOPUŁA LAWOWA, KIEŁ, ODBIJACZ, POŁĄCZENIE CIERNE, TEREN ZIELENI, MADAPOLAM, MATURKA, PRIMADONNA, WIATROWNICA, BUDZICZ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, PĘDZLIK, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, CZASZA LODOWA, ŁUPACZKA, POLER, LASKOWANIE, SIEDEMNASTY, BODOT, WZÓR, DZIELNICA HISTORYCZNA, MIARA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, HEL, WIERNOŚĆ, AGONIA, APRETURA, ROLETKA, OPONA, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, STARA WIARA, UCZELNIA, DERESZ, BLEJTRAM, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, NIEZDARSTWO, TRINIA, SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWOJĘZYKOWA, POLAK, TETRAMER, UBÓJ, WYROK PRAWOMOCNY, RING, KLUK, ZIEMIA NICZYJA, LAK, OSTROGI, METODA FEULGENA, PGR, BLENDA, DEINSTALACJA, DERYWAT, ZJAWISKO THOMSONA, PRZEDBŁYSK, EPOLET, KASZA, UCHODŹSTWO, ODŁAMKOWY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, STWORZENIE NIEBOŻE, KAPLICZKA, PREFEKT, GŁĄBIEL, KRĄG KULTUROWY, KAMIZELKA, KOLORYSTYKA, NORDYCKOŚĆ, GALERIA, WERSJA LEKTORSKA, NERKA NADLICZBOWA, OBRĄCZKA, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, SKORUPA, KOLOSTRYNINA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, WZÓR, SAMPLER, MĘTNIAK, FORUM, HERBATA, GEHENNA, PIERWORYS MAPY, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, KIOSK, TALERZ, OJCZYZNA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, STYMULACJA, NAMIESTNIK, CHOŁODEĆ, DOBRO POZYCJONALNE, CANZONETTA, SYPIALKA, CZUBEK, OSTROKÓŁ, DYZARTRIA, AGENT UBEZPIECZENIOWY, OMDLAŁOŚĆ, MAKAGIGI, MANEŻ, DWUDZIESTY DRUGI, GALERY, ZŁOŻE, BIT, GATUNEK ALOCHRONICZNY, OBELGA, PRZEKŁADNIA, CHWOŚCIK BURAKA, SKOK, SZLAUCH, ISKRA ELEKTRYCZNA, PATYCZAK, EWA, PAMPUCH, MANGANIAN, OKRĄGŁOŚĆ, KALINA, BASEN, ZADANIE, BIAŁA FLAGA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, STRZAŁKA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, GNIAZDO SIECIOWE, OSIEMNASTY, AWIZO, SKUN, JOTTABIT, MORENA CZOŁOWA, PÓŁCIĄGŁOŚĆ, STUPOR, KRATER METEORYTOWY, SEPTET, BURZA, ŚRODEK KOMUNIKACJI, ARC TG, GRZYBICA, PAROSTATEK, KREPA, MAKAK, ZGĘSTEK, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, BŁAZENEK, WYROSTEK BARKOWY, ŚLIZGAWKA, MEGAFON, PODMIOT LITERACKI, KOMBATANT, BIAKS, TYMPANON, METODA KARTOGRAMU, SKAŁA OSADOWA, AGENT, SZARY RYNEK, WILK NOWOFUNDLANDZKI, WYKLUCZENIE, SZPANERSTWO, DĘBNIK, METAPLAN, ADRES FIZYCZNY, POLITYKA PRZESTRZENNA, ŁUK OPOROWY, RAWKA BŁAZEN, MYSZKA, JABŁOŃ KWIECISTA, LIST ZASTAWNY, EKSPLOZJA, SEKRECJA, MIĄŻSZ, ZNAMIĘ BECKERA, NAWILŻACZ, OPAŁ, IMIGRACJA, MOKIET, NADBUDÓWKA, TANIEC, PRZĘDZIWO, DRABINOWIEC MROCZNY, POSTING, KAGURA, INDEKS RZECZOWY, POTENCJAŁ DZETA, HIBERNACJA, WCINKA, KOMBATANTKA, BIRET, WĘZEŁ GORDYJSKI, BOCIANIEC, WYWIAD CHOROBOWY, ONEIRONAUTA, INTERWENCJA, LAZARET, WÓR, KRAJE, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KLOAKA, KILOMETR NA GODZINĘ, KONTROLER, CEMENT, BELKOWANIE, NADWZROCZNOŚĆ, POPIELNIK, PORTUGALSKOŚĆ, ASYSTENT, SAJGONKA, WĘGIERSKI, BARWNOŚĆ, AKRONIM, ZAWŁOKI, GALASÓWKA, TARAS, KRUPNIK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KAMIKADZE, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, MELDUNEK, LEWOSKRZYDŁOWY, KORA, WIĄZANIE, ICHTIOSTEGA, WCZASY POD GRUSZĄ, TARAN, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KAKAO, NERWIAK, KROKANT, GAZ GENERATOROWY, SIŁA, STROBILANT, CARL, LINIA WODNA, ROŚLINA ZIELNA, LIGAND, SZWADRON ŚMIERCI, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, RECEPTYWNOŚĆ, GŁOS, UKŁAD CAŁKUJĄCY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NACZYNIE, FUTURUM, PRZĘDZA, OPASKA, BEATA, KOŁOWROTEK, SALA, BRAILLE, ŁUK, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, BOBIK, SANCHEZ, KAPUŚCIANA GŁOWA, PALMETA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, STAN WOLNY, ?DIAGONAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPENSACJA WERBALNA forma kompensacji występująca u osób z defektem wzroku (niewidomych i niedowidzących) polegająca na zastępowaniu funkcji brakującego lub uszkodzonego narządu wzroku poprzez intensywniejsze wykorzystanie funkcji poznawczej mowy w celu uzyskania informacji o przedmiotach i zjawiskach z otaczającego świata na podstawie opisu, wyjaśnień, instruktażu (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPENSACJA WERBALNA
forma kompensacji występująca u osób z defektem wzroku (niewidomych i niedowidzących) polegająca na zastępowaniu funkcji brakującego lub uszkodzonego narządu wzroku poprzez intensywniejsze wykorzystanie funkcji poznawczej mowy w celu uzyskania informacji o przedmiotach i zjawiskach z otaczającego świata na podstawie opisu, wyjaśnień, instruktażu (na 19 lit.).

Oprócz FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - FORMA KOMPENSACJI WYSTĘPUJĄCA U OSÓB Z DEFEKTEM WZROKU (NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH) POLEGAJĄCA NA ZASTĘPOWANIU FUNKCJI BRAKUJĄCEGO LUB USZKODZONEGO NARZĄDU WZROKU POPRZEZ INTENSYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE FUNKCJI POZNAWCZEJ MOWY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O PRZEDMIOTACH I ZJAWISKACH Z OTACZAJĄCEGO ŚWIATA NA PODSTAWIE OPISU, WYJAŚNIEŃ, INSTRUKTAŻU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast