FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KEM to:

forma ukształtowania powierzchni ziemi: garb, pagórek lub stoliwo o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KEM

KEM to:

polodowcowy pagórek (na 3 lit.)KEM to:

żwirowy pagórek po lodowcu (na 3 lit.)KEM to:

wzgórze polodowcowe (na 3 lit.)KEM to:

polodowcowy pagórek lub wał (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.819

BIAKS, WPRAWKA, STRYCHULEC, PAWĘŻ, EDYKUŁA, OFENSYWA, TENDENCJA ROZWOJOWA, SĘKACZ, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, ATMOSFERA ZIEMSKA, OBWARZANEK, ATTYKA, ABOLICJA, GEMSHORN, UNDERGROUND, CZŁONEK, CZOŁDAR, MAJÓWKA, HORYZONT ZDARZEŃ, TWAROŻEK, NOSOWOŚĆ, ŻYŁA KOMINOWA, MIŁOŚĆ, LICYTACJA, REN, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ASTEROIDA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, SKÓRZAK, PARZENICA, ARSYNA, RELACJA, ŚMIETANKA, SAKSAUŁ, NACZYNIE, PREZYDENCJA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, RERECORDING, ROZJAZD, KONTROLA SKARBOWA, DWÓJKA, KOJEC, PYŁ WULKANICZNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, POCISK ODŁAMKOWY, KOKTAJL KRABOWY, ZAWIŁOŚĆ, PRZEKLĘTNIK, ZMARSZCZKA, KOBIECISKO, PIANKA, WRZECIONOWIEC, CHITON, KRÓL, ODSZCZEPIEŃSTWO, KOASEKURACJA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, REAKCJA JĄDROWA, COŚ, AZJATYCKOŚĆ, KOŚCIÓŁ FARNY, FAKSYMILE, LAMPA KSENONOWA, DWUDZIESTY TRZECI, KWADRATURA, NEUROPRZEKAŹNIK, REN, OBCIĄŻENIE, ZBAWICIELKA, KET, PROMIEŃ, ANTRESOLA, PŁOMYCZEK, KANAŁ TEMATYCZNY, STAROPOLSZCZYZNA, KORPUS, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, EFEKT UBOCZNY, GAPA, STRAJK, STARA DUPA, TWIERDZENIE CEVY, GRANULE, DRUHNA, PRĄD, INTERKALACJA, NUMULIT, WŁOCHACZ, BARKA, MASZYNKA, KSZTAŁT, GRÓD, SZARADA, SZPATUŁKA, BIAŁORUSKI, POSEJDON, DZIECIAK, FESTON, PIPA, MASZKARON, RÓŻOWA LANDRYNKA, SZESNASTY, SIEROTA NATURALNY, MODERNA, PAPIEROCH, CZEREP, WELON, WYŚCIGI, ANTYKOAGULANT, BLISKOŚĆ, WYROK PRAWOMOCNY, PORA ROKU, PRZYSTOSOWANIE, GARNEK, PROWINCJA, POPIELNIK, MODRZEW EUROPEJSKI CZERWONY, CZAS GRAMATYCZNY, NIEPEWNOŚĆ, GROCHY, CUMULONIMBUS, SZPERACZ, GALICJA, NOGA, REGULACJA CEN, KUPNO, KROPLA DESZCZOWA, POZWOLENIE EMISYJNE, BIDULA, RETROGRADACJA, ŚWIDER, EOTRICERATOPS, KOLCZAKOWATE, ŻYDOWIN, AFISZOWANIE SIĘ, CIRROCUMULUS, FLIGELADIUTANT, KAPRYS, POBIAŁKA, SITAR, URLOP ZDROWOTNY, LEKCJA, ZAPITKA, OBIONE, FROTAŻ, OSIEMDZIESIĄTKA, MIĘSIEŃ NARAMIENNY, NIENARUSZALNOŚĆ, OBRÓŻKA, TRANSKRYPCJA, GOSPODARSTWO MAŁOROLNE, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, LIBELA, TATAR, SALA, REA, DRZEWCE, TRANSFER BIEŻĄCY, KAJMAKAM, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, RDZEŃ WIERTNICZY, ODRÓBKA, CZARTER, CHODZĄCY TRUP, ZAKĄSKA, FASETA, TARAS, TEORIA INFORMACJI, KALKA JĘZYKOWA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KONCERN, ALBULOWATE, EGRETA, RÓŻA SKALNA, CEWKA, SKRYBA, JĄDRO ZIEMI, SATYRA, TESTOWANIE WZORCOWE, KOD ROZWINIĘTY, SILOS RAKIETOWY, WIEŻA KONTROLNA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, POMIDOR DRZEWIASTY, AKALKULIA, KONCHA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, CHWAST, DÓŁ BIODROWY, ŚCIEŻKA, WIATR KATABATYCZNY, EGZAMIN KONKURSOWY, PISZCZAŁKA, WIZYTOWNIK, KAMIEŃ NERKOWY, WEJŚCIE, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, TERMOREGULATOR, STREFA HEMIPELAGICZNA, CYFRA, FOTOGRAM, REZEDA, INTERWENCJA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, JABŁKO, MALTA, KANAŁ, SŁUŻBA, KREDKA, SZTUKATERIA, ADVOCATUS DIABOLI, DZIESIĘCINA, ORZECH, MITENKI, FIGURA, PRZEDRUK, LĄDZIENIE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, HEBRA, SEZONOWIEC, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, POŁOWNIK, BITLES, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, AZOLLA AFRYKAŃSKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, HOKEJ, PRZEPLOTNIA, DOK, GOL SAMOBÓJCZY, CISZA PRZED BURZĄ, CAMPUS, PLURALIZM, RUMIEŃ LOMBARDZKI, LIGAWA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PANNUS, OSKÓREK, BŁĘKITNY OLBRZYM, KURWIARZ, NORMALIZACJA, FIRANKA, OZDOBNIK, NIEREZYDENT, KOLEBKA, KLAWISZ, ORLĘ, ABSZTYFIKANT, CHÓR, ANATOLKA, POLE, LUNETA, ORGIA, KĘPA, SIEDEMNASTY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, AKCENT OSTRY, ZREKOMPENSOWANIE, PERYGEUM, KOPUŁA, BIEG DYSTANSOWY, ATRAMENT SYMPATYCZNY, GAMBIT, ŁĄCZE STAŁE, KRAINA, BIEGUN, LEBERWURSZT, UWIERT, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, LAMPROFIR, IMPERIUM BRYTYJSKIE, INFORMACJA, TREPANACJA, KAUCZUK BUTYLOWY, URSZULA, SZEREG, PRZYCHYLNOŚĆ, SODÓWKA, DZIESIĄTY, KUCHCIK, ATŁAS, CIEPLICA, JUDASZOWIEC, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SAFARI, SZTUCZNE SERCE, NORDYCKOŚĆ, WYPALENISKO, BOSS, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, OSTENTACYJNOŚĆ, WARIACJE, PRZECIWNIK, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, PIERWSZA JASKÓŁKA, PRZEDZIAŁ, ATREZJA ODBYTU, RĘKAWEK, ?AGENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KEM forma ukształtowania powierzchni ziemi: garb, pagórek lub stoliwo o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KEM
forma ukształtowania powierzchni ziemi: garb, pagórek lub stoliwo o wysokości od kilku do kilkunastu metrów i średnicy kilkuset metrów, o kształcie stożka lub z płaskim wierzchołkiem i stromymi zboczami (na 3 lit.).

Oprócz FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - FORMA UKSZTAŁTOWANIA POWIERZCHNI ZIEMI: GARB, PAGÓREK LUB STOLIWO O WYSOKOŚCI OD KILKU DO KILKUNASTU METRÓW I ŚREDNICY KILKUSET METRÓW, O KSZTAŁCIE STOŻKA LUB Z PŁASKIM WIERZCHOŁKIEM I STROMYMI ZBOCZAMI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x