Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISJA SKRUTACYJNA to:

grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.267

CHEMOTROPIZM DODATNI, TORFOWISKO NISKIE, WĘGIEŁ, DZIERZBOWIEC DŁUGODZIOBY, JUBILER, KABESTAN, MIKROCHEMIA, FASETA, PRECEDENSOWOŚĆ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, SUBTELNOŚĆ, KTOŚ, KONTRDEMONSTRACJA, STOPA, DROBNIACZKOWCE, OSŁONOWOŚĆ, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, WIKARY, PEDOFILIA, HIPOTERAPEUTA, JODŁA SYBERYJSKA, PROM PASAŻERSKO-SAMOCHODOWY, ERA MEZOZOICZNA, PASZTET, PAJACYK, AKT MOWY, DESTRUKCYJNOŚĆ, SATELITA, GRUPA ALGEBRAICZNA, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWA, SERENADA, HWOZDOWNIA, KUJON, PREPAID, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, SYLWETA, STYLISTKA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BARCIAK, CHANSON, POMOC SPOŁECZNA, OBSŁUGA, RZADKOŚĆ, STATEK TRANSPORTOWY, OBIEKT LINIOWY, DWUDZIESTY DRUGI, ŁUSKA, SONATA, OZIMINA, WROCŁAWSKOŚĆ, REDŁOWO, OPOZYCJA, GRANICA, PSAMMOFITY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, OWCA JACOBA, JANUS, WIERSZ OBRAZKOWY, RÓJKA, TELEWIZJA HD, STEEL PAN, UKŁAD ZAPŁONOWY, MEDYCYNA PERSONALNA, RUMSZTYK, BIDŁO, ZAKRĘT, TOY, MISTRZOSTWO, PARADOKS OLBERSA, ŁOPATKA, PODKOLANIE, GRZYB STROJNY, ANONS, KUC MERENS, ODSTĘPSTWO, OBRÓBKA, MENEDŻER, ZAKAZ STADIONOWY, TRACICIEL, POLIMORF, BIEGUNKA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ODROŚL, OGLĄD, CZERPAK, BLADZIUCH, SZCZOTECZKA, SZCZEĆ, REGESTR, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, PROFESOR, DRĄGAL, GRA MMORPG, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PŁYTA, PIENIĄŻEK, KORONKA BRABANCKA, PLANTAN, MURENA WSTĄŻKOWA, SPRZEDAWCA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, STEK, KONTRAPUNKT, CYKL LUNARNY, GRA W KARTY, PRZYNALEŻNOŚĆ, ACHAJA, PODSTAWCZAK, KOMUNALKA, SĄD I INSTANCJI, DYSTANS, REALIZM MAGICZNY, WEKTOR WAHADŁOWY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, RECEPTOR WĘCHOWY, WIZYTÓWKA, ZNAKOMITOŚĆ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, ROSYJSKOŚĆ, LÓD DENNY, GEOFAG, REZYDENT, IGŁA MAGNETYCZNA, CAŁUSEK, NABYTEK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, WIKARYZM, BIOGRAFIZM, ADDYCJA, PORFIROBLAST, PRZEWÓD, STADION, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PREPPERS, WZW E, KANAŁ, ZADZIORNICA WŁOCHATA, CUKRZYCA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, PERUKARNIA, POKÓJ GOŚCINNY, BALAST, PODRYG, TANIEC, WŁÓKIENKO, POSTULATYWNOŚĆ, DEWOLUCJA, LAMPA NAFTOWA, PLATER, SHONEN-AI, WILK PSZCZELI, PO, GORSET, WYLICZANKA, ADSORBAT, STOMATOLOG, SUPERWAJZOR, KSIĄŻĄTKO, MOGISYGMATYZM, ACENA NOWOZELANDZKA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, MOTORÓWKA, ŁAPÓWKARSTWO, POŚCIELÓWKA, FLOTA, ATRYBUCJA, TOREBKA, ANYŻEK, NOCEK BECHSTEINA, HERODY, NAZWA OPISOWA, ŻELAZNE PŁUCO, UCHWYT SPAWALNICZY, ISKRA, PODSTAWA POTĘGI, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, REPETYTYWNOŚĆ, KONKATEDRA, KALINA, MIMETYZM, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, POKŁAD, GRAF MIESZANY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, SEROWNIA, WYNACZYNIENIE, BAS, SŁODOWNIA, POLISACHARYD, PŁOMYK, REKLAMA, KONTROLER, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, HAMBURGER, PORCELANA STOŁOWA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, GRUPA WSPARCIA, CUDOTWÓR, KOPROFIL, NIEUKONTENTOWANIE, PORĘCZE, TRIAL, GARDEROBIANKA, ENCYKLOPEDYSTA, JASZCZUR, SOFISTA, AWIATYKA, POR, ŁYKOWATOŚĆ, KOSA, KRYMINALISTYKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, DWUDZIESTY SIÓDMY, RECEPTYWNOŚĆ, RÓJ, DOMEK, DŹWIGACZ DACHOWY, OSTROŚĆ, BATYPELAGIAL, DIRT, STRAJK OSTRZEGAWCZY, SKRYTOBÓJSTWO, MAŹNICA, KOLOR, GAŁKA BLADA, STOPIEŃ, OPŁATA MIEJSCOWA, REPOWNIA, JĘZOR, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, KUSKUS, SPAD, ILUZYJNOŚĆ, PRZYCZYNA SPRAWCZA, ALBUM, INTELEKTUALIZM, ROZSZERZENIE CIAŁA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, CHARAKTER, PAŹDZIERZ, LEJNIA, KORKOCIĄG, PERILLA ZWYCZAJNA, PĘPAWA DWULETNIA, ANALIZA TECHNICZNA, TABLETKA, DŻINSY, GRUBA RYBA, FOLKSDOJCZ, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, MROCZEK POZŁOCISTY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ZAMIENIALNOŚĆ, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZAPAŁKA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, KOKORNAK, FOTOGRAFIKA, BRUTALNOŚĆ, PAGINATOR, PASO PERUWIAŃSKI, LEWITA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, RARYTAS, KARTUSZ, MIEJSCE ŚWIĘTE, POLKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZJAWISKO, UBOŻENIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, SPIRYT, HIPOTEZA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, HAPTOBENTOS, TRYCZNIK, ASTROGRAFIA, PUENTA PŁASKA, LYGODIUM PALMIASTE, KOMITET KOORDYNACYJNY, ZAKRYSTIA, KONSTABL, UGRUPOWANIE, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PERŁOWIEC, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, LEWOSKRĘT, KĄSACZ, PRZEDSTAWIENIE, ŻAŁOSNOŚĆ, BUDKA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, SAMOGON, UGRUPOWANIE, DUCHOWIEŃSTWO, WODA POZAKLASOWA, FRONTALE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komisja skrutacyjna, grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISJA SKRUTACYJNA
grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x