Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISJA SKRUTACYJNA to:

grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.267

SREBRO, PRZYWODZICIEL DŁUGI, MELANINA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, SEKSTURYSTYKA, KONGLOMERACJA, ZROŚLAK, M, ZAPRAWA, WIDNOŚĆ, JĘZYK ALBAŃSKI, WYDARZENIE, UCHODŹSTWO, KIOSK, KORTYNA, ZBLIŻENIE, KOZA SAANEŃSKA, TARGANIEC, WOŁOCH, BARANEK, MALKONTENCTWO, KWADRATURA, PÓŁKREW, PLACÓWKA NAUKOWA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, BIOGAZ, CALABAZA, KODYFIKATOR, KAMICA, MŁOT HYDRAULICZNY, KOMA, BÓL, APELACJA, RUBASZNOŚĆ, SZWARCOWNIK, CHEMIA, PIEGUS, MAJOWY ROBOTNIK, SZAMPAN, WARZĘCHA MAŁA, AGENT ROZLICZENIOWY, KWAS AZOTOWY, METACENTRUM, KORKI, NADWYŻKA HANDLOWA, LADA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, PROTOLOGIA, MASCARPONE, ODŻYWIANIE, SOK, PRZEWROTKA, MITOSPOROWE, WASĄG, PRZENOŚNOŚĆ, DELFIN BIAŁONOSY, BEZKRYTYCZNOŚĆ, NACJA, SKAUT, KREDYT KASOWY, WIECZNA ZMARZLINA, MUSZTARDA, ROMANS, AUTOHEMOTERAPIA, TRANSPORTÓWKA, KLINIEC, EWOLUCJA KASKADERSKA, STATYSTA, ASPOŁECZNOŚĆ, DETENCJA, IMPLEMENTACJA, OBRAZA BOSKA, RÓG, TROMPA, APRETUROWANIE, LIPODYSTROFIA, NACZYNIA POŁĄCZONE, RÓJKA, PŁASKONOS, MALUNEK, TRANSFER BIEŻĄCY, BENEDYKCJA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, KOKSOWNIK, SZEREG HARMONICZNY, UKRAIŃSKOŚĆ, PIRACTWO, CHOMIK SYRYJSKI, NIESZABLONOWOŚĆ, SPŁYW, SODOMA I GOMORA, TRIDUUM, PLAKODONTY, BAZA TRANSPORTOWA, KOROWÓDKI, INSIMBI, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, POWTÓRZENIE, GRUSZKA BOKSERSKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, APLIKACJA, ORTOPTYSTA, IDENTYFIKACJA, JAŚ WĘDROWNICZEK, SZERMIERZ, DOROŻKARSTWO, TYFUS PLAMISTY, PIEG, NUROGĘŚ, SZALONA GŁOWA, WSPÓŁKATEDRA, SIEĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, BAKTERIE AZOTOWE, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, JEZIORO SUBGLACJALNE, ŁASICA, TROLLKONTO, STOPA MENNICZA, KASETOFON, ALEGORYZM, FILOLOGIA KLASYCZNA, NERKÓWKA, WESZ MORSKA, URZĄD SKARBOWY, METAL NIEŻELAZNY, OMIEG SERCOWATY, STOPA DYSKONTOWA, DORSZ BAŁTYCKI, PLECIONKA, NIMFAJON, FUTERKO, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PŁYTA PILŚNIOWA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ANTENA SATELITARNA, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PRZEKLEŃSTWO, LAKIER, GENIUSZ, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, MYDELNICZKA, ROZMIARÓWKA, ODPRAWA CZASOWA, ROZDZIELCZOŚĆ, STOS, SAMOGON, OWCA CZTEROROGA, WELIN, RONDEL, GALERIA, WYRĘBA, PASJA, PIEC DYMARSKI, EPOKA LODOWCOWA, REKIN CHOCHLIK, OKAZJA, LORI POTTO, PALISANDER, LIST OTWARTY, CHAM, PROGRAM UŻYTKOWY, BARONIĄTKO, WÓZ KEMPINGOWY, OBJAWIENIE PRYWATNE, LICA, NIEZRĘCZNOŚĆ, DYDAKTYCZNOŚĆ, KĄT, EKSPARTNERKA, SYGNAŁ DYSKRETNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, FUNKCJA CELOWA, STEROWNIK, CHOCHOŁ, SNYCERZ, OWADOŻERNOŚĆ, ISKRA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WOLNA SOBOTA, BAKTERIE MLEKOWE, EGOISTYCZNOŚĆ, EKSPOZYCJA, LIBELLA, JASZCZUR, MATERIALNOŚĆ, PSYCHOTEST, SITCOM, KURECZKA, IDEALISTKA, BELODON, SUCHOWIEJ, KOD IDENTYFIKACYJNY, ZEZWŁOK, KRA, POSTĘPOWANIE KARNE, PODŁUŻNIK, PEDAŁÓWKA, SITO, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, PUCHLINA WODNA, ZAGRYWKA, DAEWOO, POCHODNIK, DZIECIAK, CYTODIAGNOSTYKA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, GRZEBIEŃ, ATOMISTA, ZIARNO, ANTYOKSYDANT, FRUSTRACJA, SZAPOKLAK, PLASTYKA, ORGANIZATOR, EKSPARTNER, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KRATER UDERZENIOWY, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, GIMBOPATRIOTYZM, IKAR, SPONTANICZNOŚĆ, BACHMISTRZ, OBCIĄŻENIE, GENIALNOŚĆ, KASZA JAGLANA, ENDOCENTRYZM, FORMALISTA, BIUROKRATA, CZWARTY, REZYDENCJA, BURŁAK, STERYLNOŚĆ, PRZEMYTNICTWO, BAGAŻOWY, CHRZĄSTKA, DIABELSKOŚĆ, BIUROKRACJA, PRACA, RAJDER, LUSTRO, RĘKA OPADAJĄCA, OPŁATA MIEJSCOWA, OPENER, RYBA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, REGIONALISTYKA, MAŁY EKRAN, SKUPIENIE, WIELOBÓJ, MORŚWIN BIAŁOPŁETWY, SEKSTET, KSIĄŻĘ ALBERT, KALINA, GRUPA BIOLOGICZNA, GATUNEK LITERACKI, TOLERANCJA, KONCERT ŻYCZEŃ, JATKA, AKSAMITNA REWOLUCJA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, STREAMING, PAMIĘĆ, WARIOMETR, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, PRZECIWIEŃSTWO, INWERSJA, PRZYLĄDEK, TRACKBALL, TRAWERS, WIERTŁO, SZARLOTKA, SZPILKOWE, MIRA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, BABCIA CIOTECZNA, ORGAN PROMULGACYJNY, WIRTUOZERSTWO, KLEKOTKA, DZIEWICTWO, BOOROOLA, GAŁĘZIAK, METODA NAWIASÓW LIEGO, HARTOWNOŚĆ, COUNTRY ALTERNATYWNE, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KWAS BURSZTYNOWY, GASTROFAZA, KAMIONKA, OBLEŚNOŚĆ, APOLOGETYK, KANCONA, OPERATOR BITOWY, POSTING, KINOMAN, BAT, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
komisja skrutacyjna, grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISJA SKRUTACYJNA
grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x