GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMISJA SKRUTACYJNA to:

grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.053

SYMPOZJON, KALIBER, CZAPA POLARNA, NIETAKTOWNOŚĆ, LEJTNANT, KATEDRA, BERŻERA, ONKOLOGIA, INSTALACJA, BATON, PIECHOTA MORSKA, LICHENOLOGIA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, DRZEWO, KULFONIK, ZNAMIĘ, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, ULOTNOŚĆ, NIEUMARŁY, BOBREK TRÓJLISTNY, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, WIĄŚL, NOSOWOŚĆ, ESKADRA, REWERENCJA, DYL, KULTURA KRETEŃSKA, GAMELAN, SZAJKA, SAJETA, ANTYUTLENIACZ, KONSULENT, HORMON STERYDOWY, KURATOR, RYNKA, WYDATKI OSOBOWE, OSIOŁ, GALWANOTERAPIA, MARUDER, GRUPA BILATERALNA, TOWARZYSTWO, ROZWÓJ WSTECZNY, PATRONAT, DROGA ELEKTRONICZNA, ATAWIZM, ROPNICA, KRĄŻNIK, ŚWINIARKA, OKRES WEGETACYJNY, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, BYSTRZAK, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, GOALKEEPER, NIEGUSTOWNOŚĆ, WICEDZIEKAN, RADIOSYGNAŁ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ARGUMENT, ROZWAGA, FOTOJONIZACJA, DRABINA, LIST KREDYTOWY, PARTIA, BASKINKA, WNĘTRZNOŚCI, OSTRY DYŻUR, BATERIA SŁONECZNA, ZEBROID, TORII, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, BRAMA TRIUMFALNA, ROGAINING, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, PREPROCESOR, MINÓG RZECZNY, ELIKSIR ŻYCIA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, OBRUS, DZIURAWY WOREK, PATYK, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, DYWETYNA, BAZYLISZEK, REMITENT, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, POZYCJA, KOMISUROTOMIA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SCHLUTER, PIKNIK, KOMIN WULKANICZNY, WYSYP, ANAFORYCZNOŚĆ, MIKROFALÓWKA, ŹREBIĘ, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, RZEŚKOŚĆ, KOTWICA, ZATRZYMANIE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KATASTROFA BUDOWLANA, PODLEW, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KARIOLKA, NOODLE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, STOPOFUNT, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ZIARNKO, NIEDŹWIEDNIK, NIEZWYKŁOŚĆ, GEODEZJA LEŚNA, MINISTRANT OŁTARZA, OGNISKO, UNCJA, BARIONYKS, WERMUT, REPETYTYWNOŚĆ, NASTAWA OŁTARZOWA, PEGAZ, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PORZĄDEK PUBLICZNY, MALARSTWO FIGURATYNWE, SZCZEP, MKLIK, CZAS ZIMOWY, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, CHARLES, STYLIKOODWŁOKOWE, GODZINA PRAWDY, SESJA, MINIATURA FORTEPIANOWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, RABA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, SZKOŁA WYŻSZA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, KIEROWCA, KANALIZACJA KABLOWA, PRZYCZYNA FORMALNA, SZABAS, MANIERYSTA, TRUPOJAD, PROTEKCJONIZM, CIMELIUM, ROWER POZIOMY, GONDOLA, ZANIECZYSZCZENIE, WYLECZENIE, ZWIĄZEK CYKLICZNY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SYRENA ALARMOWA, DOBRO POZYCJONALNE, DESTRUKCYJNOŚĆ, TAJEMNICA ADWOKACKA, SKRZYDEŁKO, PROEPIDEMICZKA, KRAINA, KOSTKA, ANTRYKOT, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PARCIAKI, STANDARDBRED, NIELLO, SHONEN-AI, DEGRENGOLADA, KATOLICKOŚĆ, PIERNIKARZ, ZŁOŻE GRUNTOWE, MĄCZKA KOSTNA, CZUSZKA, SKAŁA LITA, SZALKA PETRIEGO, PROMIENNOŚĆ, ODCIĄG, MICHAŁ, WYPALANKA, ŻYRYTWA, SIŁA SPOKOJU, PŁYN NASIENNY, PŁASKI TALERZ, DUSZA TOWARZYSTWA, ZUPA Z GWOŹDZIA, GOŁĘBICA, BENEFICJUM, GRUPA ILORAZOWA, MARKETING SKOJARZENIOWY, KAPUSTA KISZONA, RUS, GŁUCHY TELEFON, AUTOEROTYZM, WYWÓZ, IMPAST, EFEKT LENSE-THIRRINGA, OGIEŃ I WODA, MASKARON, OBRÓBKA, ASTROGRAFIA, CYKL GRANICZNY, PĘTLICA, CZUPRYNA, WZNIESIENIE, OKOWITA, PILAR, BASZŁYK, ZAZDROŚĆ, OPERATOR KABLOWY, OUTLIER, AMIDYZM, CHOROBA WRZODOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, BAJKA, AKT PŁCIOWY, PRZEZNACZENIE, SKRZYNIA BIEGÓW, PAPROĆ WODNA, PARASZYT, TRANSPORT, PODATEK KOŚCIELNY, DZIECINKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PŁYN INFUZYJNY, KATANGA, DETAL, PĘDNIK AZYMUTALNY, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, INTERPRETACJA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, PODPINKA, OCZY SZEROKO OTWARTE, TECHNIKA KLASYCZNA, BI, KOMBINACJA ALPEJSKA, MRÓWNIK, MINERAŁ, PIKSEL, KLAPA, SZATAN, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KONTROSKARŻENIE, ZBOCZENICA, SZAMKA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, ZNANOŚĆ, WISKOZA, SŁODOWNIA, ANTYGENOWOŚĆ, GAD, ORGANISTKA, BALDACH, HALOGENEK ALKILOWY, TRANSAKCJA SPOT, DŻEMIK, DROGA KOŁOWA, SAŁATA, AKROBACJA POWIETRZNA, KRATOWNICA, MATERIAŁ SKALNY, BONOŃCZYK, MIKROSOCZEWKA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, ZŁOCIENICE, LEGENDARNOŚĆ, CIELICZKA, CHROPOWATOŚĆ, WIZERUNEK, KOŻUCH, ARTYSTKA, DZWONNICA, GÓRY KOPUŁOWE, NAWŁOĆ, GLOTTOCHRONOLOGIA, REAKTYWACJA, KUŁAK, KŁĄB PSZCZELI, PETRYFIKACJA, POŁOŻNICA, ŻAGIEW, KONTYNGENT CELNY, TRANSKRYPCJA, TOPENANTA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, OSET, ISKIERNIK, IMITATOR, ZUPA NA GWOŹDZIU, TROGLOBIONT, WINOGRODNIK, TILAKA, PERKOZ Z ALAOTRA, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, WODNICA KAMERUŃSKA, KRZYŻYK, PISANINA, KOMORNIK, SZPACHLARZ, ?FAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMISJA SKRUTACYJNA grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMISJA SKRUTACYJNA
grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów) (na 18 lit.).

Oprócz GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - GRUPA OSÓB, KTÓRYCH ZADANIEM JEST POLICZENIE GŁOSÓW ODDAWANYCH ZA, PRZECIW LUB WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ PODCZAS GŁOSOWAŃ NA WSZELKIEGO RODZAJU ZGROMADZENIACH, NP. NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ, WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI, A TAKŻE NP. W KOMISJACH PARLAMENTARNYCH I W SAMYM PARLAMENCIE (W CZASACH POPRZEDZAJĄCYCH WPROWADZENIE ELEKTRONICZNEGO LICZENIA GŁOSÓW). Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast