PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URZĄD SKARBOWY to:

państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.011

NIESTABILNOŚĆ JEANSA, PALIUM, CIĄGUTEK, PIĘTRO, POLIPTYK, LALKARZ, OCET, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, DIABELSKOŚĆ, GÓRA PODWODNA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PISMO URZĘDOWE, DYSZA, ZBIÓR BERNSTEINA, PIT, BIURO ŁĄCZNIKOWE, SYSTEM ZNAKOWY, SŁUŻBA CELNA, RZEKOTKA KOWAL, KASZANA, POWAŻNOŚĆ, AKTOR, STAWKA AWANSOWA, PLAN SYTUACYJNY, ZWROTNOŚĆ, PRZEZIERNIK, REKIN, KOMISJA, CHORY, JON KARBONIOWY, SPRAWNOŚĆ, WARANOPS, OSIEDLENIEC, KRYZA, GRZEBIENIARZ, SUŁTANIT, BUMER, GERMANISTYKA, KANAFARZ, REAKCJA ZAPALNA, WIGILIA, MACIERZ NIEOSOBLIWA, FLUAV, MOCARSTWO, ŁATA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, CEROWACZ, DINAR IRAŃSKI, WANGA MASKOWA, SUPERKONTO, PROSUMENT, KLISZKA, POSYBILIZM, INFORMACJA GENETYCZNA, NIEPRAWOŚĆ, OTCHŁAŃ, HEKTAR PRZELICZENIOWY, MŁYNOWY, WĄŻ, BLIŻSZOŚĆ, STŁUCZENIE, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, BRUDY, BEKON, MUNDŻAK CHIŃSKI, CYWIL, SYMBOL NIETERMINALNY, NAPĘD FUZYJNY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, TOWAR AKCYZOWY, WONNOŚĆ, ATAWIZM, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, EFA, MONOGAMIA, PRAWORZĄDNOŚĆ, CYTADELA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, BUŁGARYSTYKA, WYSPIARSKOŚĆ, RAD, MAPA FIZYCZNA, DECYMETR SZEŚCIENNY, APROBATA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, PTAK ŁOWNY, PODNOSKA, FUNKCJE AMPLITUDY, TYLCZAK ŁUKOWY, PEDOFILIA, WIELOETNICZNOŚĆ, KĘPA, LOT ŚLIZGOWY, KĄPIEL LECZNICZA, ZEROWOŚĆ, KACZKA, BODZIEC PODPROGOWY, GRUPA RYZYKA, PAŹDZIOR, GRZECZNOŚĆ, ASTROLOG, POLIGEN, PRACOHOLIK, ZAPAŁKA SZTORMOWA, MATOWOŚĆ, ANALIZA TECHNICZNA, ZARZĄDZAJĄCY, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, RUCH KRZYWOLINIOWY, APOKRYFICZNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, GRAN, KONSERWACJA, SUPERJEDNOSTKA, WŚCIK DUPY, KOMEDIANT, NIEWYRAŹNOŚĆ, HALL, BŁYSTKA OBROTOWA, INTERESOWNOŚĆ, PODGRZEWACZ, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, TWIERDZENIE KRULLA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, MARYNISTYKA, DROGA KOLEJOWA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, ZJAWISKO NATURALNE, LEWAREK, BELLADONA, SKINNY, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, KLUCZNIK, GAZELA PRZEWALSKIEGO, KOŚĆ OGONOWA, FITOASOCJACJA, PRZEDWIECZNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, CZARNA ROBOTA, PRZYBUDÓWKA, FILLER, ARTYSTKA, ZEZ ROZBIEŻNY, ŁAPA, SZKOLNOŚĆ, WANNA, GILBERT, ŁOTEWSKI, ŁOPIAN, LUGIER, KRÓWKA, LUJ, WĄŻ, BUSZEL, DEKANTACJA, TARAS, ZIMOCHÓW, POLIGAMISTA, CZERWONA STREFA, ZATRUDNIONY, POMÓR, MANUFAKTURA, ŁUK BLOCZKOWY, WOLT, POCHŁANIACZ, INDYJSKI, RADAR DOPPLEROWSKI, KORZENIONÓŻKA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, ALTANNIK FIOLETOWY, STREFA PODMIEJSKA, POWIETRZNIA, REZYDENT, SPRAWNOŚĆ, BECHER, NIEZALEŻNOŚĆ, LOKACJA, CHROMATOGRAF GAZOWY, LIPA, PĘCHERZ, CHEMEX, SZTYWNIACTWO, STOP NISKOTOPLIWY, MODRASZEK BAGNICZEK, SZKARADZTWO, PODOBNOŚĆ, RECYTATYW, OFICJUM, EOMAMENCHIZAUR, MODYFIKACJA, HERETYK, EUGLENA ZIELONA, SPRAWA, NIEDOBÓR, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, TERYTORIUM, JESIOTR ROSYJSKI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ELEMENT TOCZNY, SUKCESJA, WOŹNY, AKTYWNOŚĆ, ZAPYLACZ, CESJA NALEŻNOŚCI, RAK AMERYKAŃSKI, POSYBILIZM, PERKUSJA ELEKTRONICZNA, ARYTMETYKA BINARNA, PIORUN KULISTY, WARTOŚĆ KATASTRALNA, SZAŁAŚNICTWO, POSTERUNEK RUCHU, ZWIJACZ, OZNAJMIENIE, RUCH, AGROLOTNICTWO, DOKTOREK, POWÓDZTWO WZAJEMNE, URZĘDNICZKA, LAMBERT, URLOP OJCOWSKI, PORÓD NIEWCZESNY, ZAKOPCENIE, GRAF PÓŁEULEROWSKI, KĄPIEL GAZOWA, JEDNOSTKA CZASU, ŻÓŁW CHIŃSKI, CEREMONIA ZAPACHOWA, DOLAR ANTARKTYKI, LICZNIK PRĄDOWY, FOLKSDOJCZ, FIMBRIA, KORMOFITY, HARD CORE, ANGLIA, NUŻENIEC LUDZKI, TWIERDZENIE MENELAOSA, GODZINA MILICYJNA, RUCH, WIOSKA TEMATYCZNA, ZACIĘTOŚĆ, ZAKWAS, ALDOLAZA, MERITUM, ODDZIAŁ KARNY, ZACNOŚĆ, REGRESJA LINIOWA, KAPITALISTA, METYLDOPA, KILOPARSEK, ZAKURZENIE, PŁÓCIENNIK, GRZYB ZAJĘCZY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, DOBRO, ALARM, DYSGRAFIK, SZCZEPONOGI, ADAPTER, KĘDZIERZAWKA, SZMATA, BRUTAL, FLUWIOGLACJAŁ, ZNANOŚĆ, TRAPER, BEZLOTKI, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PŁONNOŚĆ, SHAMISEN, NOŚNIK, TRANSMITER, AKSAMITKA, WIĆ, AMBASADOR, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, NIEROZUMNOŚĆ, PRAKONTYNENT, OSIEDLE, UZALEŻNIONY, TUK, FILHELLENIZM, BUFOR, WEZYRAT, JASKINIOWIEC, PLEWA, ANASTOMOZA, BARANEK WIELKANOCNY, ANTAGONISTA, ROZSZERZENIE CIAŁA, DRĘTWOTA, KONCEPTUALIZM, ANOKSYBIOZA, KATASTROFICZNOŚĆ, WYPŁATA, NADWOZIE SAMONOŚNE, ŻEBRO, PRZEBRZYDŁOŚĆ, RDZEŃ, ?KOREKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URZĄD SKARBOWY państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URZĄD SKARBOWY
państwowa jednostka budżetowa obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów, a zarazem organem podatkowym pierwszej instancji (na 13 lit.).

Oprócz PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PAŃSTWOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA OBSŁUGUJĄCA NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, KTÓRY JEST ORGANEM ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ W TERENIE PODLEGAJĄCYM MINISTROWI FINANSÓW, A ZARAZEM ORGANEM PODATKOWYM PIERWSZEJ INSTANCJI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast