PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYBONUKLEOTYD to:

podstawowa jednostka budulcowa (monomer) kwasu rybonukleinowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.387

SIARCZAN(VI) BARU, DECYMETR SZEŚCIENNY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, WĘZEŁ, UNCJA JUBILERSKA, TALENT, CHORĄGIEW, MASZYNOGODZINA, ZB, DIRHAM KATARSKI, NANO OM, YBIT, DOBA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ANAMNEZJA, EINSTEIN, OZ, OKRĘT, BEKEREL, OCET, FRIGORIA, POWIAT ZIEMSKI, SELENIAN, MILA ANGIELSKA, SUBREGION, FERTON, ŻANDARMERIA POLOWA, MILA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, IDENTYFIKACJA, KWADRANT, WIELKA JEDNOSTKA, TEMA, MUKOPOLISACHARYD, OLEINA, SELENEK, JEDNOSTKA ZALEŻNA, YD2, FEN, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, LUMEN, GRAN, ZŁOTY DEWIZOWY, STOPA KWADRATOWA, BOD, BOSMANAT, WARTOŚĆ, ATM, CENT, BISKUPSTWO, DYON, BEL, CHLORAN(VII) POTASU, LIANG, KULOMB, WEBER, MANAT AZERSKI, RECEPTOR KAINOWY, UNCJA OBJĘTOŚCI, JUTRZYNA, NATYWIZM, SY, CHLORAN(III), KARBAMINIAN, MEGATREND ROZWOJOWY, ODDZIAŁ KARNY, NANORADIAN, GRUPA, WOLFRAMIAN, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, SENIORAT, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, DIRHAM KUWEJCKI, WIĄZANIE ESTROWE, WŁÓKIENKO, FAKULTET, MILIM, AS, TAEL, CZTEROBORAN SODU, LICZBA POJEDYNCZA, GRAD, TIOCYJANIAN, LEGIA CUDZOZIEMSKA, EKSABIT, PODJODYN, CHLORAN(V) POTASU, DETERGENT, LUMA, PLOT, PARSEK, KRÓLESTWO, FRANKLIN, MOCZNIK, PAROCHIA, NIT, ODDZIAŁ, CZWARTORZĘD, SELENIAN(VI), ANION FOSFORANOWY(V), KILOBAJT, METR, KATECHIZM, KILOCYKL, PROGRAM TELEWIZYJNY, JEDNOSTKA MONETARNA, TONA, TESLA, NGWEE, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, KILOPOND, BIURO ADRESOWE, HALOGENEK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OE, DINAR IRAŃSKI, CHROMIAN(VI) BARU, KOŃ MECHANICZNY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, MIESZANINA CHROMOWA, PAKIET, ZDROWAŚKA, BARWA PODSTAWOWA, DINAR LIBIJSKI, LISENTE, NADSIARCZAN, ZDANIE LOGICZNE, NADLEŚNICTWO, ŁASZT, KABEL, FORMACJA, GODZINA, WALUTA, RIN, PARAFIA, NARRACJA HISTORYCZNA, AZOTAN AMONU, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, AZOTAN, DRACHMA, PIROGRONIAN, HAO, LINIA PODSTAWOWA, PINTA AMERYKAŃSKA, EGZEMPLARZ, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, MPA, BARBITURAN, SULFANILAMID, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, SADE, GĘSTOŚĆ PLANCKA, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, WIORSTA, BIURO PERSONALNE, TOEA, DZIELNICA X SWOSZOWICE, RADIAN, ŁAT, ARCYBISKUPSTWO, SŁOWO MASZYNOWE, CAL SZEŚCIENNY, DARAF, SEM, CYTRYNIAN, KRA LITOSFERY, SIARCZAN MIEDZIOWY, AZOTAN SREBRA, SELENIN, RĄCZKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PODATEK, OKRĘT, KELWIN, CHLORYN, METAJODAN(VII) SODU, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, H, B, UNCJA, PUNKT, OZ, DZIAŁ, SIARCZAN BARU, ZWIĄZEK ORGANICZNY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, MILA METRYCZNA, GLUKURONID, RODANEK, PIKIETA, JEDNOSTKA OSADNICZA, HALLER, SODA, ŻELAZIAN(VI) POTASU, ASPIRYNA, STOPIEŃ, GULDEN, PATOTYP, SEGMENT RUCHOWY, CHORĄGIEW, TERAWAT, TERYTORIUM, KOŃ PAROWY, SZTYCH, SAMORZĄD POMOCNICZY, FILIA, M, BADANIE PODMIOTOWE, SKŁAD KONSYGNACYJNY, FUNT, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, RYZA, KWINTAL, MEGAWAT, BAN, DRAM, OSTAN, DIECEZJA, ATMOSFERA NORMALNA, ARSZYN, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, CHORĄGIEW, METOTREKSAT, CHLORAN(VII) MAGNEZU, RADLAN, KABEL, JARD SZEŚCIENNY, CYKL ZEGAROWY, MILIAGRAM, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, PINTA ANGIELSKA, TABLICA, CYKLAMINIAN SODU, JODAN, ABC, WAT, SALICYLAN, BIT, STERADIAN, KALORIA, PENS, KB, ARONT, MEGAPARSEK, PUNKT PROCENTOWY, CENTURIA, BATALION, J.A, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, DOLAR BAHAMSKI, METR KATOLICKI, ZBIT, WODOROSÓL, EMETYK, PODODDZIAŁ, NADCHLORAN, TANINA, MINUTA, PORCJA, DEPARTAMENT, TONA ANGIELSKA, AZOTAN(V) MAGNEZU, SĄŻEŃ, GRUPA ACETYLOWA, STERADIAN, STILB, CHLORAN POTASU, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, DZIESIĘCIOLECIE, SEKCJA, ARSENIN SODU, UŁUS, KARAT, LB, ABAMPER, MEGABIT, GRZYBEK KEFIROWY, PETABAJT, AZOTAN BARU, GAMMA, PROWINCJA KOŚCIELNA, CYJANKALI, MILA KWADRATOWA, PŁUG, PUŁK, ZŁOTY REŃSKI, ŁUPINA, WYDZIAŁ, SEKTOR, FRYGORIA, RAD, JODAN(I), JĄDRO, KM2, WOLTOAMPER, URETAN, ?FON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.387 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYBONUKLEOTYD podstawowa jednostka budulcowa (monomer) kwasu rybonukleinowego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYBONUKLEOTYD
podstawowa jednostka budulcowa (monomer) kwasu rybonukleinowego (na 13 lit.).

Oprócz PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PODSTAWOWA JEDNOSTKA BUDULCOWA (MONOMER) KWASU RYBONUKLEINOWEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x