JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JOTTABAJT to:

jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 9 lit.)YB to:

jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 2 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JOTTABAJT

JOTTABAJT to:

jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 9 lit.)JOTTABAJT to:

jednostka informacji w systemie dwójkowym, oznaczająca 2^80 bajtów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.592

RZĄD, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, AMERYKAŃSKI, BLANK, NIUTOMETR, RUSZNICA, PRUTA, CZERPARKA, ŻWIR, MIKRORADIAN, WOLT, BATORÓWKA, YBIT, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, CAJG, FUNT-SIŁA, ARCHIDIECEZJA, CYCERO, TARLATAN, BARSZCZ, GROSZ, LUMEN, CHINTZ, GONDOLA, KREPA JEDWABNA, DANE, ZDARZENIE, CAŁY TON, MAGNETON JĄDROWY, MARYNATA, BARIA, KIJ BEJSBOLOWY, DIT, MAKROREGION, UNCJA, TARCZA, LEKCJA, MILLIKIUR, SARISA, PREPARAT, STOPA, OSĘKA, MEGAFLOPS, KOPIEC, TURZYCA, BROŃ SPORTOWA, GREJ, TR, MIRT, OKTET, DYN, ZIELE, BIELICE, GAUS, QUINDARKA, TERMIA, WABIDŁO, SUBKATEGORIA, JEDNOSTKA CZASU, MIKROMETR, JEDNOSTKA ALOKACJI, PARSEK, PENIUAR, PROWINCJA, ZB, PIEZA, KB, ESKADRA, JEDNOSTKA OSADNICZA, BUSZEL, GLISTEWNIK, STADION, DECYWAT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DRAGA, GAL, MAKUTA, CETNAR, PORCJA, DINAR TUNEZYJSKI, KB, SĄŻEŃ, LICZBA POJEDYNCZA, ŁAN FLAMANDZKI, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, JEDNOSTKA, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, KOMANDO, OERSTED, MILIM, JĘZYK AMERYKAŃSKI, LEK CYTOSTATYCZNY, SĄŻEN, DRAM, DEKANAT, LEŚNICTWO, ATMOSFERA, ABKULOMB, TERATONA, KILOMETR KWADRATOWY, KARBORYZATOR, PUL, MASA PERŁOWA, DRACHMA, DOL, POPELINA, PROWINCJA, PAKIET, DRAGANT, CETNAR POLSKI, MG, INLET, GIGAFLOPS, PUNKT, RUPIA NEPALSKA, SKRYPT, EURO, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, BOSSA NOVA, HEKTOWAT, MIESIĄC, CHORĄGIEW, RADLAN, ERSTED, MEGATONA TROTYLU, PRZYŁBICA, MACH, PARAFIA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ATMOSFERA, BREZENT, MADRAS, AUDYCJA, UNCJA, CYTOSTATYK, IRISH DRAUGHT, PASKAL, CENT, EKAGLIN, LICZBA NATURALNA, LABORATORIUM, ZŁOTÓWKA, FLOWER, MÓRG, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, INTERCEPTOR, CZERWONE BERETY, UNCJA JUBILERSKA, MILISIWERT, TABLICA, BLOK, AUTONOMIA REGIONALNA, LEGION, POLICJA OBYCZAJOWA, PINTA, ARUMUŃSKI, LI, NADLEŚNICTWO, BIOPREPARAT, HOMESPUN, ODMIANA, PAMIĘĆ ULOTNA, LIT, MPC, BIOS, LB, BARN, MOLESKIN, FLANELA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, BUTUT, ZIEMIA, ŚWIATŁO, SERPENTYNA, ORDYNARIAT POLOWY, KM2, KOMÓRECZKA, DZIESIĘCIOLECIE, JOTTABIT, JEDNOSTKA, TEMA, CEP, GROMADA, NANOGRAM, OSIEDLE, SEM, M, TOLEDO, LAND, DZIESIĘCINA, MOSTOWNICA, KOŃ DOŃSKI, BAN, ERSTED, HRABSTWO CEREMONIALNE, MILA SKANDYNAWSKA, POSTAW, SZALUPA, GRAMOFON CYFROWY, GMINA KATASTRALNA, SZEKEL, KITAJKA, STERADIAN, REGION, ŁAN, JEDNOSTKA POMOCNICZA, KLON, BIEŻANÓW-PROKOCIM, KORNET, BEZ, TOR, KILOMETR NA SEKUNDĘ, GODZINA, DYON, STOPIEŃ, ARSZYN, CENTYWAT, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, SZYCH, METR NA SEKUNDĘ, SELSYN, MINOCYKLINA, C, JEDNOSTKA PRACY, WAT, LITR, MONETKA, MEZOREGION, CHOCHOŁ, GIGATONA, SZEFEL, ANGSTREM, KUTER RYBACKI, DRUŻYNA, KRÓLESTWO, ECU, WĘZEŁ, REKONFIGURACJA, HUMANIORA, SB, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, SZARMEZA, NATYWIZM, MASZYNOGODZINA, DEKOMETR, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, MIKROGRAM, PIERNACZ, IZBA CELNA, STILB, BELKA, AUDYCJA, KILOBAJT, GRAD, FENYLOPROPANOLAMINA, MASZYNA ROLNICZA, LUKS, ŁAŃCUCH, MILANEZ, SKALA RÉAUMURA, ĆWIERTNIA, LUMA, CENTURIA, GRAD, HANTLA, BATALION, KŁUSAK FRANCUSKI, PUD, KREPA CHIŃSKA, REINSTALACJA, OLEJ, PRZYPRAWY KORZENNE, ZMYWACZ, YB, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WENTA, MILREJS, LOŻA WOLNOMULARSKA, TOEA, FRANK RWANDYJSKI, PAPILOTEK, TONA, PINTA, KIUR, AMPER, BOSMANAT, JEDNOSTKA POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ, DINAR IRAŃSKI, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, STADIUM, FORK BOMBA, BATALION, JEDNOSTKA, MILA ANGIELSKA, ŁAN FRANKOŃSKI, KORZEC, WARSIAWA, ANKER, HAO, ?KILOPARSEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JOTTABAJT jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 9 lit.)
YB jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 2 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JOTTABAJT
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 9 lit.).
YB
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) (na 2 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B) sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - JEDNOSTKA UŻYWANA W INFORMATYCE OZNACZAJĄCA KWADRYLION BAJTÓW (1 JB = 1E+24 B). Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x