JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GROMADA to:

jednostka administracyjna w Polsce połowy XX w (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GROMADA

GROMADA to:

grupa ludzi, zbiorowisko (na 7 lit.)GROMADA to:

w astronomii - skupisko gwiazd (na 7 lit.)GROMADA to:

w biologii, w systematyce organizmów zwierzęcych: jednostka niższa od typu, do której zaliczają się spokrewnione rzędy (na 7 lit.)GROMADA to:

w biologii, w systematyce organizmów roślinnych: jednostka będąca odpowiednikiemtypu w systematyce zwierząt, do której zaliczają się spokrewnione klasy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.613

KUNICE, UŚCIE SOLNE, BŁYSZCZE WŁOSKOWATE, DROP, OGONICE, KNOT, PLEŃ, KOŃ MECHANICZNY, KARSIN, KUTER RYBACKI, SEJM, LIBRA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, DEM, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, LEKCJA, BROSS, DENIER, MARKA NIEMIECKA, DYWIZJON, GOŁĄBEK, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, NERCZYŁUSK, TUJNIK MALEŃKI, GRYZIEL ZACHODNI, RYJÓWKA ŚREDNIA, FORMIZM, WĘZEŁ, BOBROWO, STOPA, ESKADRA, OSINA, SĘDZIA GRODZKI, KWADRATNIK TRZCINOWY, SIEWNICA, KOŁCZAN, EB, FR, MASELNICA, KRÓLESTWO, MICHAŁOWICE, JEDNOSTKA ASTRONOMICZNA, KĄKOLEWO, KOŃ ANGLOARABSKI, GRAM, KOSZATKA, MB, BARCZATKA PIERŚCIENIÓWKA, WIDŁOZĄB FALISTY, SOBIENIE-JEZIORY, SKALNICA, PIECHOTY, SKARB NADWORNY, SIERMIĘGA, MORGA, ZAZDROSTKA, STYL WILHELMIŃSKI, LOŻA, KURECZKA, LIRA TURECKA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, KOLCZAK, BEKEREL, ROK, OPINOGÓRA GÓRNA, ŻÓŁW SKÓRZASTY, HETMAN, KOŁPAK, BARCZATKA CASTRENSIS, PILCHOWICE, KOMANDO, HRABSTWO, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ROK ŚWIETLNY, BRZĘCZAK, LUMA, BOROWIEC OLBRZYMI, KWARTA, LIPKA, LUGER, PARSEK, MONET, ZAWARTOŚĆ, PUSZKA, PROWINCJA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, PUŁK, GŁUCHOWO, KOPIA, RONT, WAPIEŃ MUSZLOWY, NASOSZNIK DROBNY, KILOGRAMOMETR, REJOWIEC, KOŃ PAROWY, BIELINKOWATE, LABORATORIUM, RYBITWA, ŻOŁNA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, HPA, JEDNOSTKA POWIERZCHNI, ŻÓŁW, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, ŚMIERDZIEL, SKŁAD KONSYGNACYJNY, DRACHMA, SOBOLEW, NGWEE, DIRHAM LIBIJSKI, LEŚNICTWO, WYDZIAŁ, KOMÓRECZKA, WYDRA, TOEA, TENCALLA, ERG, ASTROWCE, PIOTRKÓW, ŻEGLARZ JACHTOWY, PODWODA, GACEK SZARY, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, LOTNISKOWIEC ESKORTOWY, HUCZEK, ŁĘG, MIECHERA, RYCHLIKI, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, NANOGRAM, RAMIENICOWE, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, WENTA, SZLACHTA, MILIGRAM, ZANOKCICA KLINOWATA, MIESZKOWICE, SALWINIA PŁYWAJĄCA, FLATAU, KOZIORÓG, WAT, STADNIKI, LUMEN, JEDNOSTKA METRYCZNA, PERSJARNIA, PORCJA, S.Y, MIASTECZKO, HERMANÓW, KOSZATKA, WIEŚ, NORNICA RUDA, ZAPOJKA, KRUSZYN, DANISZEW, DISCO POLO, KUNA, SEKUNDA, BAR, MEGAWAT, KILOMETR NA SEKUNDĘ, REGENT, PUNKT PROCENTOWY, SŁAWNO, PODEGRODZIE, HUBA, WIĄŚLOWATE, PĘDZLICZEK CHIŃSKI, TYRAWA WOŁOSKA, ŚMIERDZIUCH, GRAM, OPOLE, ROKIETNIK POSPOLITY, GRAD, REMIZ, POLNIK BURY, WOJSKI, KWADRANT, POZWOLENIE EMISYJNE, PELNIK, BISKUPSTWO, RÓŻNOZĄB SMUKŁY, KELWIN, GATUNEK, KOSODRZEWINA, ŻARNOWIEC, UNCJA, EGRETA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, OGOŃCZYK OSTROKRZEWOWIEC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, WEBER, TRYBULA, MIŁOBĄDZ, KARBONARYZM, PENS BRYTYJSKI, DYSYDENT, BOCZEŃ NASTROSZONY, MALANÓW, PRZĘSŁO, PARTIA, KRUSZYN, KARABIN BRUNSZWIK, BIELICE, WĘZEŁ, KAWĘCZYN SĘDZISZOWSKI, CALLOT, JEDNOSTKA, NIEBIELISTKA, SZYLING SOMALIJSKI, MILANÓW, ŁAT, PRAESEPE, ZANOKCICA CIEMNA, AU, HIADY, OBWÓD AUTONOMICZNY, CHON, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, INDYWIDUALIZM, MAKROFIT, PRZYWILEJ EREKCYJNY, BIAŁOŚLIWIE, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PASTERNAK, GODZINA, ŚLEPOWRON, KAPRALSTWO, HAO, PANTOFELNIK, BOCZNIAK, JEDNOSTKA MONETARNA, PRZYRÓW, FUNT ANGIELSKI, PŁOMYKÓWKA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, RUGOWE, KABEL, PRÓBA LOSOWA, LOŻA WOLNOMULARSKA, IWA, DRYFTER, JASTRZĘBIEC, RODZINA JĘZYKOWA, TERMIA, PLOT, OAZA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, DOBA, UŁUS, SWOSZOWICE, SZUMSK, STAŻEWSKI, MI2, KRAKWA, PACYNA, BŁASZKI, MEGAFLOPS, JEŻOWCE, OTRUPKA WESTWOODA, KOFFLER, SKRZYP, TOPORÓW, SZRENIAWA, WITNICA, ŻURAW, KRAINA, MILIKIUR, WOLT, JEDNOSTKA WALUTOWA, WOLT, BIEGAŃSKI, CZERECHA, BEZRĄBEK CZTEROKANCIASTY, OSET SINY, CZERWONIAK, OSOBA TRZECIA, GŁADNIK MRÓWKOLUB, ZATOR, WIATR HALNY, KILOPOND, PLEJADY, SKOCZKOWCE, BRUDNICA NIEPARKA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, KLASTER, SZCZWACZ, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, ŚWIERKLANY, SADZANKA RUMIENICA, SEJM WALNY, DECYGRAM, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, SASI, KOLCONÓŻKI, UNCJA, ZB, ATTYLA, LIS RUDY, ?POSKOCZ KRASNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GROMADA jednostka administracyjna w Polsce połowy XX w (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GROMADA
jednostka administracyjna w Polsce połowy XX w (na 7 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W POLSCE POŁOWY XX W. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x