JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HALERZ to:

jednostka zdawkowa; 1/100 korony w Czechach i na Słowacji (a także w Czechosłowacji i używana wcześniej w Austrowęgrach) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HALERZ

HALERZ to:

historyczna drobna srebrna moneta bita od XII w. w Niemczech i Środkowej Europie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.005

DARAF, JĘZYK URZĘDOWY, APATOZAUR, MAKSWEL, ODDZIELANIE, PESEWA, SAMPLING, KONDYCJA, WYPAD, KOPACZKA, MULE PO BELGIJSKU, KORYTARZ EKOLOGICZNY, SZABLA, DENAR, KONWENT, EMANATYZM, FENIG, LB, BIURO ŁĄCZNIKOWE, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ANALIZA WIDMOWA, REMONTANTY, AGORA, NANORADIAN, PRUNELA, TRATWA, POSTLUDIUM, REKINEK PLAMISTY, JACHYMÓW, SZTYCH, BROKER, YB, ORGANOMISTRZOSTWO, STULECIE, BAZYLIA, MAGNESIK, EMAN, JICIN, MILIM, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CIASTO PIASKOWE, SETKA, HULAJPOLE, ZDUN, LEGALIZACJA PONOWNA, PROSTA, POPARZENIE, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, BLANK, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, IZM, ODSTRZAŁ, BUKŁAK, KOPIEJKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, FEN, TRACKI, DYNA, JĘZYK NAWAHO, HOL, GALON, GARDEROBA, POUNDAL, JUZING, WALABIA BAGIENNA, ROK, KAPTOPRYL, IMMATRYKULACJA, WIKARIA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, GULDEN, VALYRIA, TRAP, PESO URUGWAJSKIE, KM2, BISKUPKA, FUNT, E, OSĘKA, CHLOROHEKSYDYNA, BABIA MĄKA, PIŁOGON, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, EPIZAUR, ZIEMIA, MM, KOŁATANIE SERCA, STANICA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, MEGAFON, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, STÓŁ, PRĄD MORSKI, WĘZEŁ, GROSZ, REELABORACJA, HIPERDŹWIĘK, ROGAL, DIRHAM KUWEJCKI, OBWÓD ŁOWIECKI, BÓBR KANADYJSKI, CZAPLA MASKOWA, KRYMINALISTYKA, KONCERZ, GRA CYLINDRYCZNA, VIOLA BASTARDA, ZOMO, RUPIA NEPALSKA, ANUROGNATY, CHON, JEDNOSTKA, FON, GAL, OSIEDLE, PIŻMOWCE, WIOSKA, SZARMEZA, KADAŃ, REUMATOLOGIA, ZABAWKA, OSET KLAPOWATY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, FRYGORIA, FUNCIAK, HALLOWEEN, PSZCZOLINKA RUDA, LITERATURA PIĘKNA, HYDROŻEL, DWUDZIESTKA, LAKA, CYNAMONKA, CETNAR, SĄŻEN, FLUITA, LEKCJA, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZBIT, LUMA, CAL, TESLA, STACJA, SPRYCIARKA, TREP, KOŃ PAROWY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, ORGANMISTRZ, PROCA, EMISJA PIENIĄDZA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, PIĘTRO, DZIRYT, PODODDZIAŁ, CZŁOWIEK, GEOGRAFIA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, TERCJA, TORBACZE, CZARNOSECINIEC, SEKTOR, KORONA, MASA STARTOWA, IRLANDZKOŚĆ, PAWIAN ANUBIS, MAGNETON, PODWYDZIAŁ, INSTALOWANIE, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, POSKOCZOWATE, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, NANOGRAM, KIUR, PIŻMAK, JEDNOSTKA CZĘSTOTLIWOŚCI, GB, KORONA, TRASA, TERMIA, ARKABALISTA, TONA, WEŁNA MINERALNA, SZLAFROK, KA, MEGAKARIOCYT, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, WERSYFIKACJA, REJESTR KOZACKI, CUMBIA, CHIRURGIA URAZOWA, BEZŁAD FRIEDREICHA, NOWOUJGURSKI, SKROMNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, HUZAR, KOMPARATYSTYKA, BRNO, OBRUS, BUKSZTEL, KAPELMISTRZ, MALACKY, HETMAN, RAMIENICA SZORSTKA, KOMPAS GEOLOGICZNY, OWOLAKTARIANIN, PODATEK, MASA PERŁOWA, KARBURYZATOR, URZĄD SKARBOWY, DUTKA, CZABAN, SERIA, CRUZADO, RUTHERFORD, SIT, RZĄD, POPELINA, GRZYBY LĘGNIOWE, MIEŚCINA, PIŻMOWIEC, ALTEMBAS, STOPA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, METR, FG, WORONIN, PB, ŚMIECIARZ, NIT, YD2, LISZTWAN, WELON, CZERPARKA, TARAN, ORDYNARIAT POLOWY, MACH, PREFEKTURA, PŁATEK, KOŃ DOŃSKI, MIARA, KILOMETR NA GODZINĘ, MUNDANIA, PŁATKONOSY, TERYTORIUM, KONTRAPUNKT, ROHATYNA, FR, URZĄD POCZTOWY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, NRAD, LESIOK, KREPA, HPA, TONA, ZMIANA WSTECZNA, CYGARO, JANCZARKA, WARGA, PAN, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GAUS, ORKUS, ARKUSZ DRUKU, SZWAJCER, MEGATONA, SĄŻEŃ, PRÓCHNICZEK, WELIN, DIAGRAM KWIATOWY, SWOSZOWICE, DYL, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, NAZAREJCZYK, ATRYBUCJA, SKOJEC, BICZYKOODWŁOKOWCE, KROAZA, DŻEJRAN, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, BEZ LEKARSKI, KÓŁKO, CHIMEROWATE, CIĘŻKA RĘKA, SEK, LEMING ŚNIEŻNY, ŁUK MONGOLSKI, WIGILIA, PIÓROPUSZNIK, GIEMZA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZIELENINA, TEBE, LEK, BARBITURAN, DARNIÓWKA POSPOLITA, SZPILKA, BOEUF STROGONOW, ?SZTURMAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.005 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HALERZ jednostka zdawkowa; 1/100 korony w Czechach i na Słowacji (a także w Czechosłowacji i używana wcześniej w Austrowęgrach) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HALERZ
jednostka zdawkowa; 1/100 korony w Czechach i na Słowacji (a także w Czechosłowacji i używana wcześniej w Austrowęgrach) (na 6 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH) sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - JEDNOSTKA ZDAWKOWA; 1/100 KORONY W CZECHACH I NA SŁOWACJI (A TAKŻE W CZECHOSŁOWACJI I UŻYWANA WCZEŚNIEJ W AUSTROWĘGRACH). Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast