JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TONA STANDARDOWA to:

jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.322

H, MILREJS, CYRKUŁ, SERIA, HEKTOLITR, KLOSZ, PIĄTAL, KRA LITOSFERY, AMPEROZWÓJ, OSIEDLE, OKRĘG, KATEGORIA SŁOMKOWA, SANTIM, BRIT POP, STOPOFUNT, STOPIEŃ, UNCJA, ERG, DENAR, WIORSTA, RYZA, SEKUNDA, TWIERDZENIE STOKESA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, SŁODKOGÓRZ, ZDROWAŚKA, GAUS, WAT, MAKSWEL, WOLTOAMPER, LAND, GRAF PRZEDZIAŁOWY, SENIORAT, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, CICHA MSZA, GŁUPTAK, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, PARSEK, KATEGORIA PIÓRKOWA, KOMANDO, ARONT, BAJCZARZ, PUŁK, DECYGRAM, SASEKS, PATROLOWIEC, WĘZEŁ, NIUTOMETR, WEBER, CAL, SENE, UNCJA, KB, ODDZIAŁ KARNY, JEDNOSTKA MIARY, STAJE, ODMIANA, OBWÓD WYBORCZY, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MANAT AZERSKI, OKRĘT SZPITALNY, SĄŻEŃ, MASA PLANCKA, NOMOS, MORA, PORCJA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, DYWIZJA, MILA METRYCZNA, SZYLING TANZAŃSKI, KRZYŻAK ROGATY, JOTTAFLOPS, KWARTA AMERYKAŃSKA, NIEŚMIAŁOŚĆ, E, PARAFIA, UNCJA APTEKARSKA, KRÓLESTWO, KOŁO ŁOWIECKIE, BECZKA, CRUZADO BRAZYLIJSKIE, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, TAEL, MILIGRAM, BIURO RACHUNKOWE, PROKURATURA APELACYJNA, GRAD, PINTA, GODZINA, LITR, PASKAL, SZÓSTAK, TONA WASZYNGTOŃSKA, LB, BOSS, OKRES, PIGUŁKA WIEDZY, SEKCJA, RADLAN, TERYTORIUM, PDL, DZIESIĘCINA, ŁAN FRANKOŃSKI, NEPER, MAGNETON, KILOAMPER, DOMINACJA NIEPEŁNA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, TORVILL, YBIT, JARD KWADRATOWY, AKOW, DINAR ALGIERSKI, HERC, CETNAR POLSKI, TRATWA, PIĘTRO, TONA STANDARDOWA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ZAWARTOŚĆ, MEGATONA, ROK, STAŁA MICHAELISA, MILA WROCŁAWSKA, SZYLING SOMALIJSKI, ODMIANKA, DŁUGODZIÓB, LEK, YD2, STOPA KWADRATOWA, PODATEK, POSTAW, TAMWORSY, POWIAT GRODZKI, KUC NEW FOREST, TONA ANGIELSKA, PUNKT TRANSFEROWY, ERSTED, KIUR, KARAT, LOŻA MASOŃSKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, STOPIEŃ CELSJUSZA, COLLEGE, MILIKIUR, DAINA, ZŁOTY DEWIZOWY, PIKIETA, IDENTYFIKACJA, KILOBAJT, LIBRA, GIGAPARSEK, KAPIK, ZIEMIA, MIRIAMETR, MINUTA, OGNIWO, DECYMA, WOJEWÓDZTWO, LISENTE, MILA SKANDYNAWSKA, ŁYŻECZKA, DEKOMETR, GIGAFARAD, RAD, MICROSWITCH, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, K, FRIGORIA, KOMÓRKA ROŚLINNA, FERTON, GRAM, UKŁAD LOGICZNY, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, REPRODUKCJA PROSTA, BURNEY, PRÓBA LOSOWA, SZYLING AUSTRYJACKI, BAJT, RABARBAR, BUSZEL ANGIELSKI, ARCHIDIECEZJA, GŁOWA, MAKROREGION, FUNT ANGIELSKI, DROGA APIJSKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, MACH, TENGE, KULOMB, S.Y, KAPOK, KRÓLOWA RENET, W, JEDNOSTKA CZASU, DYNA, KENT, JEDNOSTKA ZALEŻNA, LEGION RZYMSKI, PESEWA, MILIAMPER, OSIEDLE, ÓSMA CZĘŚĆ, OTAWA, SOŁECTWO, TEKS, MUTRA, TRENAŻER ELIPTYCZNY, ANGIELSKA FLEGMA, METR KATOLICKI, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, SOŁECTWO, PRONACJA, NRAD, DŻUL, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, MINA, WIEK, CENTYMETR, WOLTAMPER, LI, KOKSA POMARAŃCZOWA, GIGABIT, DOLAR BRUNEI, KATEGORIA LEKKOCIĘŻKA, HUNTER, YBIT, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, STADIUM, FRANK GWINEJSKI, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, OSOBA TRZECIA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BROKER, BARN, STOPA, TERATONA TROTYLU, BIURO PERSONALNE, SZTUKA ZIEMI, JĘZYK STAROEGIPSKI, P, LOŻA, TWIERDZENIE PITAGORASA, DRAGA, BITTERS, SPRAWCZOŚĆ, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, KAPRALSTWO, ABAMPER, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, PENS, ŻANDARMERIA POLOWA, MILA MORSKA, MPC, BIT, KILOMETR KWADRATOWY, ZŁOTY REŃSKI, KILODYNA, FILIA, LANGLEY, MILIWOLT, PÓŁARKUSZ, DARAF, ŁAN CHEŁMIŃSKI, BU, ELEKTRONOWOLT, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, IZBA PRZYJĘĆ, ARCYBISKUPSTWO, OKSEFT, SAMOLUBNY DNA, FENOLAN, UNCJA, CYKL ZEGAROWY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, BONKRETA, PETAFLOPS, STOPOTONA, PARSEK, KORNET, STEN, DOBA, URZĄD SKARBOWY, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, RYZA, BATALION WARTOWNICZY, PODGRUPA, SĄŻEN, PUD, MACH, STADION, PARA, SÓL ANGIELSKA, ROTA, GARNIEC, GULDEN, FUN, WARTOŚĆ, JEDNOSTKA, ?FAKULTET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TONA STANDARDOWA jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TONA STANDARDOWA
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) (na 15 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - JEDNOSTKA WYPORNOŚCI, INACZEJ TONA ANGIELSKA, RÓWNA 2240 FUNTÓW BRYTYJSKICH (1016,05 KG). Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast