W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA to:

w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 9 lit.)JEDNOSTKA MIARY to:

w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JEDNOSTKA

JEDNOSTKA to:

w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

w matematyce (w syst. dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9 (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

pojedynczy człowiek (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

w biologii: pojedynczy okaz danego gatunku (na 9 lit.)JEDNOSTKA to:

odrębna jednolita całość, element podziału większej całości, nie tylko w organizacjach, także gdy mowa np. o klasyfikacji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.069

PIEC RETORTOWY, AUTOWIZERUNEK, RYBY DRAPIEŻNE, JEDNOSTKA, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, MOMENT, GITARA ELEKTRYCZNA, ZB, RATOWNICTWO TECHNICZNE, YB, SEPARACJA ELEKTROMAGNETYCZNA, KM2, KSIĄŻECZKA, ŚWIAT, SEKS ORALNY, NOM, PANEL STEROWNICZY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ZAPIS, PREFEKTURA, ASFALTOGUMA, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, RYZA, SANTIM, DZIĘCIOŁ ZIELONY, ORTOPTYSTKA, HIPERPRZESTRZEŃ, ŻABKA, PROTETYKA, PROCEDURA, SERPENTARIUM, FORMA, WIRKI, ŚRODEK PRAWNY, ŁOŻYSKO, SZKLANECZKA, SILNIK RAKIETOWY, BRAK, MALI, SEGMENT RUCHOWY, DESTRUKCYJNOŚĆ, ŚWIATŁO, PESO URUGWAJSKIE, MYJKA, PODATEK LINIOWY, ĆWIKŁA, KOPROFAGI, SŁOWNICTWO, WIEŚ, ONOMASTYKA, BUDKA LĘGOWA, INKAUST, SEN, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, POLITYKA PIENIĘŻNA, ZDROWOTNOŚĆ, STYGOKSEN, BENZYNA SILNIKOWA, SY, KABEL, MIKROFILM, GRAFFITI, KREDYT KONSOLIDACYJNY, RAMA, KOMPOTIERKA, SŁÓWKO, SZPADA, ŚLUZA WAŁOWA, DOKUMENTACJA BUDOWY, KOMÓRKA PŁCIOWA, NASTRÓJ ROJOWY, DOMY, MINUTA, CETNAR POLSKI, DROŻDŻE, HUBARA, AKCENT SŁABY, GRAMATYKA FORMALNA, LIGA, ŚLUBY ZAKONNE, LEASING PRACOWNICZY, KWOTA, FIGURA PŁASKA, KĄTNIK DOMOWY MNIEJSZY, MAŁA INFORMATYKA, DOZOROWIEC POGRANICZA, ZNAK MUZYCZNY, ŁAPACZKA, PROWINCJA, FLOPS, DZIEDZINA CAŁKOWITOŚCI, DYNA, PIŁA DIAMENTOWA, DYN, PIŁKA, KNEBEL, MYŚLIWIEC, KOLARKI, POSTAW, AU, SAMOLOT, KOLORY NARODOWE, ŚMIETANKA, HEKTAR, CETNAR, TECHNIKA CIEPLNA, NIUTOSEKUNDA, S.Y, SZOWINISTA, HUMMUS, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, ZIELONA WRÓŻKA, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, WYPRAWKA, DWUKULTUROWOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, PODATEK NALEŻNY, SZPARKA, OCHRONA ZDROWIA, NABÓJ, MIARA, WZÓR CHEMICZNY, MAGNAT, PRAKTYKA, PARSEK, FARBA PROSZKOWA, KOMAT, GNIOTOWE, STYPENDIUM NAUKOWE, JARD KWADRATOWY, FRONDIBOLA, KORBA, SSAWKA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, LINIA CZYSTA, CHARYZMATYK, ANIMALNOŚĆ, BÓG, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DINAR ALGIERSKI, CYKL ZEGAROWY, AUTOBUS SZYNOWY, SYNDYKAT, ZYSK REZYDUALNY, ŚWIĘTA GÓRA, SERBOCHORWATYSTYKA, FIOLET GENCJANOWY, GRYZIELOWATE, ELEKTROFON, SŁOIK, PRĄTKI ATYPOWE, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, SAMOWOLA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, OSŁONKA, BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, AKOW, SKRYPT, WYPARZACZ, KSENOFIL, WYRAŻENIE, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, KONKATENACJA, BRODAWCZYCA KONI, SŁUŻKA, ŁAN FLAMANDZKI, TABU MILCZENIA, MASŁO, STARY BYK, AKSAMIT, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, PŁOMYKÓWKA ZWYCZAJNA, ROZPORNICA, RĘKAW CUKIERNICZY, PASTA, NOMENKLATURA, WELWET, FUNKCJE ELEMENTARNE, REIKI, MIMETYZM, TEMPERA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PRZENIK, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, PODANIE, PUNKT PROCENTOWY, MOROWE POWIETRZE, NARĘCZAK, SMERFETKA, ŚLUZOWICA, LODOWNIA, GIGAPARSEK, POMNIK PRZYRODY, GĄGOŁ KRZYKLIWY, LUMEN, KOMENSALIZM, SZNUR, ALT, BETON, ENUMERACJA, SYSTEM OBRONNY, MIASTO-PAŃSTWO, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, DYFUZYJNOŚĆ, URZĄD POCZTOWY, ODCHYLENIE STANDARDOWE, BEBOP, PÓŁMISEK, MISIACZEK, HOLENDER, WEKTOR WODZĄCY, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, SUMA GAUSSA, RODNIK, CD-RW, LEGIONISTA, DEPILATOR, KULISA, TĘSKLIWOŚĆ, WIOSŁO, BISKUPSTWO, ŻYCZLIWY, KONCENTRAT, ALMA, CEMENTACJA, PILNIK, PRĘT, ELEKTROKOAGULACJA, PROGRAM TELEWIZYJNY, DYPLOMATKA, CIENKI BOLEK, JĘZYK SKRYPTOWY, ŚREDNIOWIECZNIK, STOPA KWADRATOWA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KSOBNOŚĆ, NAMIESTNICTWO, MIR, SZKOŁA, BARYŁA, STADIUM ANALNE, LEMIESZ, KRAINA MITOLOGICZNA, AKCEPTOR, JEDNOSTKA ZALEŻNA, MILIWOLT, ALI, FG, AGREGATOR, DUDZIAK, PRUTA, ŚWIECA, WASAL, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, FAKULTET, PERKOZ DWUCZUBY, WIOSKA DZIECIĘCA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, ARCHIDIAKONAT, DYNA, DEFLEKTOR, TAKT, CAL, KOD ALFANUMERYCZNY, CYFRA, MOST, REZONATOR, JACOBI, OZ, WAFEL, REKWIZYCJA, BARIERA JĘZYKOWA, KORUND SYNTETYCZNY, CUKIERNICZKA, HORMONOTERAPIA, PRODUKCJA PIERWOTNA, YBIT, OMER, ANALIZA EKONOMICZNA, SZKLENICA, BROŻEK, PODDANY, SKALA BEAUFORTA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, WAZKA, CLEARING, ZAŁOGA, BLESKOTKOWATE, WERSOLOGIA, MASA BEZWŁADNA, JĘZYK MASZYNOWY, SONDAŻ, MENZURA, WĘZEŁ, GAĆ, PERSEWERACJA, ?WEBINARIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 9 lit.)
JEDNOSTKA MIARY w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA
w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 9 lit.).
JEDNOSTKA MIARY
w metrologii: określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb (na 14 lit.).

Oprócz W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W METROLOGII: OKREŚLONA MIARA DANEJ WIELKOŚCI SŁUŻĄCA ZA MIARĘ PODSTAWOWĄ, CZYLI WZORZEC DO ILOŚCIOWEGO WYRAŻANIA INNYCH MIAR DANEJ WIELKOŚCI METODĄ PORÓWNANIA TYCH MIAR, ZA POMOCĄ LICZB. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x