MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FREZARKA GLEBOWA to:

maszyna rolnicza służąca do spulchniania gleby (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 624

SAPY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KOLATOR, FORMIERKA, BAKTERIA BRODAWKOWA, KOMÓRKA ROZRODCZA, MIESZACZ, SILNIK INDUKCYJNY, JAKUBKA, FARBA PROSZKOWA, WIEŻA WIERTNICZA, FUTRYNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, LAWETA, SZOT, PIKÓWKA, TRYJER, AUTOMAT, ŚCIÓŁKOWANIE, KORDELAS, MOTARKA, OVERLOCK, POCZTA ELEKTRONICZNA, PYTA, STRZEMIĄCZKO, KARBORYZATOR, MŁYNEK, METODA ZERO-JEDYNKOWA, GRZĘDA, METODA PORÓWNAŃ, STOKER, TARCZA, PODBIJARKA TOROWA, REGRADACJA, PROFIL GLEBOWY, LUFT, STUDNIA ABISYŃSKA, NOSIŁKI, KOMBINACJA NORWESKA, BUSOLA DEKLINACYJNA, CELOWNIK, GIĘTARKA, GNOJNICA, CZEKAN, DEKORTYKATOR, PRASA, REZONATOR, TRZONEK, RAFA, MLEWNIK, BUDOWLA HYDROTECHNICZNA, FALEŃ, SOŚNIK, DOWIERZCHNIA, KOMORA PYŁOWA, MASZYNA UCZĄCA, POLĘDWICA, SELSYN, PRZEZWISKO, OBIEKT MOSTOWY, MASZYNA SZWALNICZA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, KAWA ZBOŻOWA, LINOLEUM, LIGATURA, KASSAWA, MACHINA WOJENNA, SORTER, ŁUPACZKA, MASZYNA DO PISANIA, PLENNOŚĆ, WALEC, DEKLARACJA, KLAPA, MYJKA, PRALKA, MASZYNA INFORMACYJNA, KAFAR, CELOWNIK, FANPAGE, TARCZA NUMEROWA, BOCZNICA KOLEJOWA, SUMA KONTROLNA, OGRZEWANIE, PSIARA, DUŻA ŁYŻKA, ŻYZNOŚĆ GLEBY, ŁATA, METODA ODCHYLEŃ, BALISTA, KOMBAJN ROLNICZY, KASETA, RÓW, SUSZKA, CAŁUN, REWERSAŁ, LINOLEUM, MASZYNA CYBERNETYCZNA, FARSZ, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KUTER, ODMRAŻACZ, ANTAŁEK, GRYZAK, MASZYNA ROBOCZA, PAKULARKA, OKOP, ŁAMARKA, KOMPLEKS PSZENNY, HELOFIT, BLINDGAFEL, PRASA OD OWOCÓW, ABAŻUR, SURMA, SKRYTKA POCZTOWA, WAŁ, ODGAŁĘZIACZ, ANALIZA WARIANCYJNA, MLECZKO, ZASUWA, SPOWALNIACZ, AERATOR, MAŁA LITERA, SŁUŻKA, ŁAPA, ROZRZUTNIK, WALEC, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, KOMBAJN ZBOŻOWY, SZAROZIEM, CIĄGARKA, ODKŁADNICA, WIERTŁO, KLIN, BEKAN, BAKEN, MASZYNA ANALOGOWA, SILNIK ELEKTRYCZNY, POMPA SZLAMOWA, REZYDUUM, APRETURA, DAR ZIEMI, KLEJARKA, ROZPORNICA, GŁOWNIA, SKIP, GRAFIKA UŻYTKOWA, SZOT, KARBURYZATOR, MASZYNA, KOMÓRKA PŁCIOWA, ŚLUZA WAŁOWA, MASZYNA WYPOROWA, SUBRETKA, RAKIETA SONDAŻOWA, KOPARKA, FREZARKA KOPIARKA, FEROMON, FANPEJDŻ, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, KOMBAJN ŚCIANOWY, KSYLOL, KLAPA, KLEPAK, TORTOWNICA, FILIŻANKA, PEDOSFERA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, TAUTOCHRONA, ODKAŻALNIK, PŁOZA, STALÓWKA, MAGIEL, KOPUŁA PANCERNA, KORONKARKA, KUTER, PŁATOWIEC, ŻNIWIARKA, RURA OKŁADZINOWA, PAS ROZBIEGOWY, KORONA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, ZASOBNOŚĆ GLEBY, KOMORA, KRĘCIEC, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SZTUCZNE SERCE, PODATEK GRUNTOWY, MŁYN, WÓZ ASENIZACYJNY, KOPIENIACTWO, TRĄBKA FANFAROWA, PERLAK, MŁOT, WAPNO NAWOZOWE, JEDNORĘKI BANDYTA, PRACA ROLNICZA, ŁADOWARKA, PRASA, PIŁA DIAMENTOWA, SUCHOROŚL, OWIJARKA, PLEKTRON, DZIEWCZYNA, TORREJA ORZECHOWA, PAS STARTOWY, E-MAIL, BŁOTNIARKA, MOTYKA, SUMATOR, ALTIMETRIA SATELITARNA, ROZKŁADARKA, DRĄŻEK STEROWNICZY, ŚCINACZ ZIELONEK, KOPROLITY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, TARCZA, NARĘCZAK, DZIEWIARKA, GAJA, KAPAR, KLISZA, MASZYNA OBLEWNICZA, ŁAMARKA, ROZCINACZ, WILK, KOMBAJN, SZCZĘKOCZUŁKI, KOMBINACJA KLASYCZNA, DMUCHAWA, MNICH, BLOK OPERACYJNY, CEWNIK, MASZYNA ROLNICZA, KOLORÓWKA, ANALIZA WARIANCJI, PLAYER, CENTRUM OBRÓBKOWE, WIZJER, SILNIK PNEUMATYCZNY, SZPADA, MASZYNA KOMUTATOROWA, PODRYWKA, MODERATOR, PIŁA CZOPOWA, MIEDNICA, SMAROWIDŁO, LINA HOLOWNICZA, CYBORG, PARTYZANA, PILARKA RAMOWA, TARCZKA, MAGAZYNEK, WEWNĘTRZNY, KOSTUR, ŁYŻKA STOŁOWA, BROŃ SIECZNA, OPŁOMKA, RICE, KURSOR, MASZYNA LICZĄCA, TWARDE LĄDOWANIE, WIOSŁO, KOPACZKA, TŁUMICA, DIAGNOSTYKA, MAGLOWNICA, ŚRUTOWNIK, PROFIL, ŚCIÓŁKA, PODBIERACZ POKOSÓW, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, WAŁ, KOREK, MILICJA OBYWATELSKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, PISMO HIERATYCZNE, GEOFIT BAGIENNY, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, SILNIK, GARDEROBIANA, MASZYNA PROSTA, ODLEWARKA, TRENER, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA TURINGA, MADA, CEGLARKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ROLA, WIEŻYCZKA OBSERWACYJNA, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, ŁAWA TORTUR, WIELKOŚĆ, KORBA, KITAJKA, ?ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FREZARKA GLEBOWA maszyna rolnicza służąca do spulchniania gleby (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FREZARKA GLEBOWA
maszyna rolnicza służąca do spulchniania gleby (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO SPULCHNIANIA GLEBY. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x