MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MOTARKA to:

maszyna do motania przędzy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 261

KOŁOWROTEK, KOLORÓWKA, FREZARKA KOPIARKA, EKSKAWATOR, ROZKŁADARKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BURETA, PRASA, ROZRZUTNIK, KORONKARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, KLEJARKA, DACHÓWCZARKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA ŻNIWNA, ELASTOR, KLEPAK, AUTOMAT, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, NIEDOPRZĘD, SAJETA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, NOPKI, MASZYNA INFORMACYJNA, BOUCLE, PRZENOŚNIK CIECZY, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, PAKULARKA, MASZYNA ROTACYJNA, OWIJARKA, PRZĘDZARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, SILNIK, PIKÓWKA, NAWIJACZ, PRALKA, ROBOT, KOLATOR, MASZYNA DROGOWA, OPRZĘD, MLEWNIK WALCOWY, OVERLOCK, WYCIĄGARKA, PILARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, COUPER, KUTER, LINOTYP, STOKER, CYBORG, WOAL, MAGIEL, MASZYNA OTWARTA, PEDAŁÓWKA, SZMELC, ZWIJARKA, ŻAKARD, ELASTYL, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOMBAJN, ZWÓJKI, OFFSET, CEWKA, POMPA CIEPŁA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, TRENER, ŁAMARKA, INTERCEPTOR, MASZYNA WYPOROWA, CZESANKA, KLIN, SUMATOR, WŁOSIE, MŁOT, KOPARKOŁADOWARKA, WIGONIA, PODBIERACZ POKOSÓW, WILK, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA FORMIERSKA, WALEC, WALEC, MASZYNA, BROŃ, SELSYN, MŁYNEK, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŁAMACZ, KOPACZKA, ŚRUTOWNIK, KROSNO, ODLEWARKA, SZARE PŁÓTNO, CZYSZCZARNIA, MŁYN, MLEWNIK, CENTRUM OBRÓBKOWE, KAPAR, SELSYN, KOSIARKA, HOMESPUN, KREPA, MASZYNA INDUKCYJNA, WÓZ ASENIZACYJNY, OPYLACZ, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA CIEPLNA, FORMIERKA, KROŚNIAK, SPRAWDZARKA, DMUCHAWA, CZYSZCZALNIA, TEKS, HOLENDER, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MAGLOWNICA, NIEDOPRZĘD, MASZYNA MATEMATYCZNA, WĘZEŁ TKACKI, KOPARKA, CIĄGNIK LEŚNY, CEGLARKA, WIALNIA, ŻNIWIARKA, KOMBAJN ROLNICZY, RICE, SNOWARKA, DONEGAL, ODLEWARKA, NOŚNIK, ŻORŻETA, GNIOTOWNIK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA ŻAKARDOWA, DEKORTYKATOR, CIĄGARKA, MASZYNA, MIESZACZ, RÓWNIA, ARYTMOMETR, MLEWNIK, KOWARKA, PERLAK, KING, ŁUPACZKA, BISTOR, MARENGO, TWEED, ELASTOR, TOKARKA, OWERLOK, KOŁOWRÓT, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA ROLNICZA, ASTRACHAN, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA UCZĄCA, PRZELICZNIK, GIĘTARKA, MASZYNA, CZESALNIA, MASZYNA KOMUTATOROWA, SILNIK INDUKCYJNY, MALIMO, PASMO, TRYJER, FILDEKOS, CZÓŁENKO, BAWEŁNA, MASZYNA OSADOWA, AUTONOM, MOTARKA, MASZYNA LICZĄCA, ELANOLEN, WYCISKARKA, DZIEWIARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MASZYNKA STEROWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, NASTĘP, KAFAR, TITR, KROSNO, PILARKA RAMOWA, PRZĘDZENIE, PRZĘŚLIK, ODGAŁĘZIACZ, STOPKA, ŁAMARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, SORTER, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, RAFA, KOMP, MASZYNA DYDAKTYCZNA, DOKRĘT, KING, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, AUTOMAT LOSOWY, WYDMUCHIWACZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KOWARKA, WAŁ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KOMBAJN, OPLOT, ADRIA, MASZYNA TURINGA, MIĘDLARKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, PRZĘDNOŚĆ, ŁADOWARKA, PRZESIEWACZ, PRASA, PODBIJARKA TOROWA, ŚCIERAK, ZWÓJKOWATE, MOTAK, MIĘDLARKA, KOMBAJN GÓRNICZY, ZACIERACZKA, FREZARKA GLEBOWA, KOMBAJN ŚCIANOWY, PODBIERACZ, JEDWABNIK, KOPARKA, TRYKOT, MASZYNA DO SZYCIA, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MŁOTKOWNICA, TWARDE LĄDOWANIE, MIESZACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MASZYNA PROSTA, WILK, PRASA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KROŚNIAK, ROLBA, MULINA, KOMBAJN ZBOŻOWY, ZSZYWARKA, BARWIARKA ZWROTNA, SZAPA, MASZYNA KUGLERSKA, KOMBAJN, MASZYNA SAMOWZBUDNA, PANEKLA, KOLATOR, KUSKUTA, ?KUTER.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MOTARKA maszyna do motania przędzy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MOTARKA
maszyna do motania przędzy (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO MOTANIA PRZĘDZY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x