MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA CIEPŁA to:

maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 712

ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, ASYSTENTKA, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, ZERÓWKA, KUSKUTA, ZASTÓJ, BILET ABONAMENTOWY, SKINNY, KOMBAJN, WAPNO NIEGASZONE, WILK, STOPKA, PRZEDMURZE, SPRAWDZARKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SUPERINTENDENT, GATUNEK ALOPATRYCZNY, FILOLOGIA ORIENTALNA, SUMATOR, BIAŁY CZŁOWIEK, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, METROPOLIA, TEKSTOLIT, CIEPLIK, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ZGRZEWKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, GLEJTA, PRASA, POMPA, GOŁOLEDŹ, ZASTÓJ, WYPAŁ, WODA GEOTERMALNA, LUDUS, GNIOTOWNIK, EKSKLAWA, SAMOZAPALENIE, TADEUSZ RYDZYK, LAS DESZCZOWY, WALEC, TRANZYSTOR STOPOWY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KOŁOWRÓT, TERMIA, PODBIJARKA TOROWA, MAGISTER, RUDZIANIN, MASZYNA UCZĄCA, MADERYZACJA, ARYTMOMETR, DOBROWOLSKI, KOPACZKA, SPŁACHETEK, ZAWAŁ SERCA, POMPA INFUZYJNA, PIEC OPOROWY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ZSZYWARKA, JUT, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, MŁYNEK, CIEPŁA WDÓWKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, ŚCINACZ ZIELONEK, KAPAR, ZIĘBNIK, REWIZJA, KORONKARKA, AUTONOM, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ODDZIAŁ WYDZIELONY, BLACK, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, PIEC KUCHENNY, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, DMUCHAWA, POMPA POŻARNICZA, KOLOKWIUM, ATMOSFERA NORMALNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, POMPA PRÓŻNIOWA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KOPARKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, HETEROMORFIZM, TECHNIKA CIEPLNA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, ANTYPARLAMENTARYZM, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MŁYN, ADAMÓW, EWOKACJA, MASZYNA TURINGA, MASZYNA OSADOWA, KOGENERACJA, PIKÓWKA, CAMPUS, KOLBA, LAK, BARWIARKA ZWROTNA, PRZEWODNICTWO CIEPLNE, KOLORÓWKA, MIKROFILTRACJA, PLAMA GORĄCA, CIĄGNIK LEŚNY, KOMBAJN GÓRNICZY, CUG, FORMIERKA, SZTUCZNE SERCE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DOM KATECHETYCZNY, MASZYNA ŻNIWNA, RAK AMERYKAŃSKI, MŁOTKOWNICA, KATAROMETR, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, KASZMIR, C.O, FAKULTET, TR, ZDZIERSTWO, FREZARKA KOPIARKA, OKRES INTERGLACJALNY, SORTER, POMPA, USZANKA, TOKARKA, POMPA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, FUFAJKA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, FAKULTET, COLLEGE, POMPA PROTONOWA, MASZYNA ROLNICZA, SZMAT, SKARTABELLUS, OPYLACZ, PNEUMATOLIZA, RYNEK WEWNĘTRZNY, NUMER GEOGRAFICZNY, DEKORTYKATOR, TROPIK, PLATYNA, WYMIENNIKOWNIA, KOLATOR, DYSCYPLINA NAUKOWA, KOPARKA, BEZA, GORĄCE ŹRÓDŁO, MAGLOWNICA, WĘGIEL ENERGETYCZNY, ZLEWNIA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, SILNIK INDUKCYJNY, ZACIERACZKA, CIĄGARKA, SPEAKER, BROŃ, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, GATUNEK ZAWLECZONY, PAR, PAKULARKA, MIKROEWOLUCJA, SĄD POLOWY, KOŁO ZĘBATE, KOMBAJN ŚCIANOWY, CO, WAWRZYN, OPERAT UZDROWISKOWY, MASZYNA SZWALNICZA, CHOROBA, SZKLIWO, KATEDRA, POMPA GŁĘBINOWA, COUPER, TURBINA CIEPLNA, CIŚNIENIE PARCJALNE, GALINSTAN, MASZYNA CIEPLNA, PRAWO JOULE'A, PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA, POMPA PUSZKOWA, KOSIARKA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, AUTOMAT LOSOWY, MLEWNIK, TERMOSIK, PRZEPŁYW GOTÓWKOWY, PALMA KRÓLEWSKA, MIESZACZ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, RACHATŁUKUM, ALOKACJA PAMIĘCI, RDZEŃ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, SZKOŁA ŚREDNIA, RÓWNIA, ATM, POLEWA, POMPA ŁYDKOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE, GÓRY ZRĘBOWE, MASZYNA DO PISANIA, ŚLIZGAWICA, MIĘDLARKA, GATUNEK PARASOLOWY, KIERUNKOWY, MLEWNIK, KUTER, KOMFORT CIEPLNY, OTULINA, EKSKAWATOR, ULEWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, LIAOYUAN, ŁAMARKA, KLIN, KILOKALORIA, PROŚCIUCH, ZACHÓD, AKWEN, NOWOWIERCA, KRIONIKA, MIRT, POMPA, PRZELICZNIK, JAŁOWIEC POSPOLITY, WYCIĄGARKA, JESION WYNIOSŁY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA FORMIERSKA, ELEKTROWNIA CIEPLNA, WYDMUCHIWACZ, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PRZENOŚNIK CIECZY, LICEUM, KRWIOBIEG, POŁAĆ, OGRZEWANIE, WIEŻA BRAMNA, BOMBAST, CIĄG, ODGAŁĘZIACZ, STREFA, KUCZBAJA, PIECZEŃ, REFERENDUM GMINNE, POLITECHNIKA, PERLAK, ŻNIWIARKA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, LINOTYP, RAFA, MAGIEL, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, DOCIEPLENIE, PRZEWODZIK, PAŃSTWO ANTARKTYCZNE, KRAKÓW, BASEN, BIEGUN CIEPŁA, KAMPUS, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, FRONT CIEPŁY, POMPA, JOGURT, SENAT, KOD ROZWINIĘTY, MASZYNA ANALOGOWA, SNOWARKA, PENTOKSYFILINA, KUCHNIA, KOMPLEKS GLEBOWY, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, MASZYNA DO SZYCIA, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, KOMBAJN, MASZYNA ROTACYJNA, KUCHENKA, MASZYNA PROSTA, PODGRZEWACZ, SZMELC, JODEK, CYBORG, TERMOIZOLACJA, IZBA POSELSKA, ZAWAŁ BLADY, SEJM ROZBIOROWY, ?MATRYKUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMPA CIEPŁA maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA CIEPŁA
maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA CIEPLNA WYMUSZAJĄCA PRZEPŁYW CIEPŁA Z OBSZARU O NIŻSZEJ TEMPERATURZE DO OBSZARU O TEMPERATURZE WYŻSZEJ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x