URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA DYDAKTYCZNA to:

urządzenie do pomocy w programowaniu nauczania (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.349

URZĄDZENIE WYJŚCIA, WYCIĄGARKA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, OFFSET, WYWROTNICA, TALIA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, STATEK WODNY, ŁAZIK, PALNIK, WAŁ, DYMARKA, DRYL, PILARKA RAMOWA, OSŁABIACZ ODRZUTU, KROSNO, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, DRĄŻEK POGO, UPUST, PISUAR, DODATEK AKTYWIZACYJNY, AGREGATOR, CEGLARKA, ODTWARZACZ, RESTART, MASZYNA CYBERNETYCZNA, MIESZKANIE KOMUNALNE, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PAŁECZKI NAPIERA, PASTA DO ZĘBÓW, KOMÓRKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, REAKTOR, ODTWARZACZ MP3, PRZEKAZIOR, ELEKTROENCEFALOGRAF, MŁYNEK, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, OBDZIERACZ, PRZEGLĄDARKA, TRANSPORTÓWKA, BEZDOTYKOWIEC, KIERZYNKA, PIEC, PANASONIC, KUSKUTA, KASA FISKALNA, APARAT REGENERACYJNY, KOLORÓWKA, SERWER WIDEO, DZIEDZICZENIE, LODOWNIK, SYFON, STACJA, SKANER BĘBNOWY, CENTRALKA TELEFONICZNA, PELWIMETR, MIKROSKOP WARSZTATOWY, APTECZKA, TRENAŻER ELIPTYCZNY, ŚWIECA DYMNA, RĘKAWICA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, KOMPAKT, OWERLOK, PERYFERIUM, ROTATOR FARADAYA, AKTYNOGRAF, REKORDER AWARYJNY, ODGROMNIK, KARETKA OGÓLNOLEKARSKA, WIRÓWKA, DESTYLATOR, RICE, ELEKTROWNIA WIATROWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, BIEŻNIA, BRZĘKNIĘCIE, TWITTEROWA REWOLUCJA, KLEKOTKA, INWERTOR, PROTETYKA, POMOC, GRILL, STACJA HYDROLOKACYJNA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ŁAMARKA, KOMP, PELHAM, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, GENERATOR, PAROWAR, OBRONA CYWILNA, KRET, SZKOŁA ZAWODOWA, KLEJARKA, POJAZD GĄSIENICOWY, SYNTETYZER, KOMBAJN ZBOŻOWY, STATEK POWIETRZNY, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ZESTAW, PŁAWA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, OŚWIETLACZ, CZYSZCZARNIA, KOLEJ GONDOLOWA, ZAPPER, WIEŻA PANCERNA, SPYCHACZ, INDYKATOR, PODGRZEWACZ, HELING, WYŁĄCZNIK, SYGNALIZATOR, BTS, REAKTOR, BOROWNIA, SILNIK INDUKCYJNY, MYSZKA, METODYKA, GRAFOSKOP, REGULATOR WATTA, KOLEKTOR SŁONECZNY, GAŹNIK, PRZELICZNIK, SNOWARKA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, WZMACNIACZ OPTYCZNY, GOTÓWKOMAT, PROSTOWÓD, CZYSZCZALNIA, SZTUCZNE PŁUCO, URZĄDZENIE RADIOWE, RADIO, ODPYLACZ CYKLONOWY, POCZCIWIEC, AUTOMAT, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, BELL, WZIERNIK, ENKODER, DEKORTYKATOR, INTERCEPTOR, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, RURMUS, ODLEWARKA, REJESTR, ROZDRABNIACZ, BIAŁA SZKOŁA, ASTRON, SSANIE, FELCZER, DZIEWIARKA, OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY, ROZRZUTNIK, NOSIDŁO, PILOT AUTOMATYCZNY, MAGDYNO, STOPER, TACZKA, POMPA INSULINOWA, MASZYNA KUGLERSKA, PRZEPLOTNIA, KOŁOWROTEK, PO, STATEK GŁĘBINOWY, MASZYNA WYPOROWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, DŹWIG, SAMODZIELNOŚĆ, RESET, POJAZD, MINUTNIK, BATERIA, REGENERATOR SYGNAŁU, BEMAR, EKSPRES DZBANKOWY, SYRENA, LOKATOR, APTECZKA, TŁOCZARNIA, MONITOR BRAJLOWSKI, WYZWALACZ, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, BĄK, KIBEL, NEGATOSKOP, PĘDNIK, SKRAPLARKA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, HYDRANT, POMPA GŁĘBINOWA, KODER, DZWON NURKOWY, TERMOREGULATOR, TACHOGRAF, EFEKT GITAROWY, DYSTRYBUTOR, KAFAR, GASIK, GENERATOR ELEKTRYCZNY, TUNEL AERODYNAMICZNY, SAMOSIA, DALEN, ECHOGRAFIA, ZEGAR SZACHOWY, GRAMOFON, KOMPAKTOR, KRĘPULEC, POGŁĘBIARKA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, UMYWALNIA, EKRAN, HIPERNAPĘD, PRZESYP, MONITOR, POMPA PRÓŻNIOWA, KIERZNIA, RIDER, KABESTAN, WZMACNIAK, EKRAN WIZYJNY, WIERTARKA, TECHNIKA DYDAKTYCZNA, INHALATOR TLENOWY, RADAR, MEDIUM, KIOSK MULTIMEDIALNY, PRZEWODZIK, IPSOFON, SUSZARNIA TUNELOWA, BUTELKA LEJDEJSKA, KATAPULTA, LINKE, PIASKOWNICA, SONY, MASZYNA CIEPLNA, LOG, ODLEWARKA, KASOWNIK, PRZEKŁADACZ, STATECZNIK, CYKLON, EMPETRÓJKA, PAŚNIK, PSYCHODYDAKTYKA, ŁUPACZKA, ŚRUTOWNIK, APARAT RADIOWY, APARAT, WIĘŹBA, KOWARKA, FOTOLAB, SKIP, SORTER, ODWIETRZNIK, SZYNA, HUSYTKA, WYCISKARKA, OPARCIE, TYNKOWNICA, DRYLOWNICA, TELEFON, GIĘTARKA, WYZWALACZ, KATAPULTA, MŁYN, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, KOLATOR, NASTĘP, KALANDER, MASZYNA TŁOKOWA, SZPITALNICY, TELEFON ZAUFANIA, MIKSER, PĘDNIA, TYCZKA, OPIEKA SPOŁECZNA, TURBINA WIATROWA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, APARAT WYLĘGOWY, BEZPIECZNIK, PODGRZEWACZ, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, GRAMOWID, PRZEŁĄCZNICA, LUGIER, MŁYNEK, ZSZYWARKA, IRYGATOR, DOJARKA, HUSYTA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, KUCHENKA, KOCIOŁ PAROWY, MOC ZNAMIONOWA, WEJŚCIE, ?GŁADZIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA DYDAKTYCZNA urządzenie do pomocy w programowaniu nauczania (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA DYDAKTYCZNA
urządzenie do pomocy w programowaniu nauczania (na 18 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE DO POMOCY W PROGRAMOWANIU NAUCZANIA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x