CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA SAMOBIEŻNA to:

ciężki pojazd samobieżny albo samobieżny pojazd o specjalnym przeznaczeniu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.119

MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MELANŻ, PRASA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, JASŁO, DEKORTYKATOR, CIĘŻKI PIENIĄDZ, SARONG, OMNIBUS, WYCIĄGARKA, EGZOTYK, PERSZERON, WYPOWIEDŹ ASERTORYCZNA, BUKOWIANIN, DYSPLAZJA TANATOFORYCZNA, ANARCH, WAGON STEROWNICZY, DWUKÓŁKA, EKKA, TRZEPACZKA, MIKROURAZ, ELEKTROŚMIECI, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, OKRĘT, METAL CIĘŻKI, INTERCEPTOR, WIMANA, NUDYSTKA, USTNIK, RAFA, SUMATOR, POPELINA, AMFITEATR MORENOWY, AUTOPREZENTACJA, CZOŁG, MLEWNIK, SEKWENCJA KOZAK, RAJZA, LUDZIK, TACA, PIECZYWO, TORPEDA, TRIANGULACJA, MŁYNEK, SILOS BUDOWLANY, KUGLARSTWO, STYLIZATOR, ZAKŁADKA, AROMAT, BAŁWOCHWALSTWO, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, OKRĘT-BAZA, MIĘSOŻERNOŚĆ, OPOŃCZA, PISIOR, ZASIĘG, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, BRYLE, RYGIEL, KARAWAN, DREZYNA, TALERZYK, OVERLOCK, PORTFEL, ODLEWARKA, PLINTA, MASECZKA, POMNIK, PRZENOŚNIK CIECZY, NACZEPA, JESPAN, PRASA, TYNTA, ŻUREK, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, SKARGA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, DOCHODZĄCA KOBIETA, SZCZURAS, SUKCESJA, ZACIERACZKA, GNOJOWISKO, KOCZOWNIK, KOMBAJN, MIESZACZ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, MASZYNA ŻNIWNA, ZAPRZĘG, ALTERNATYWA ROZŁĄCZNA, MASZYNA OSADOWA, STYPENDIUM, DYLIŻANS, INSERCJA, SULKY, CZERWIEŃ, TOLTEK, PASZCZUR, INFORMACJA POUFNA, HARMONIJKA, SKONTRUM, POJAZD TRAKCYJNY, ECCHI, WAŁ, EKWIPAŻ, REKRUTACJA, MAŁE PIWO, CIĘŻKI WODÓR, ZSZYWARKA, FREZARKA KOPIARKA, PODJAZD, RATRAK, TUK, FRYZ, COUPÉ, KAFAR, ZBIORÓWKA, ODSYŁACZ, ZASZŁOŚĆ, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, PILARKA RAMOWA, PANCERKA, MELINA, PROPINATOR, SANIE, WIADRO, RADIO TAXI, KLIPA, PLATFORMERS, SPRZĘŻAJ, OLFAKTOMETRIA, MADAPOLAM, ANTYFON, CEZURA, ALFABET MUZYCZNY, WIDMO, KOMBAJN ROLNICZY, PRZYLEPKA, MEBLOWÓZ, WAHADŁOWIEC, POLITOWANIE, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ŚCINACZ ZIELONEK, CIAPATY, PRASA, SKOK, MASZYNA FORMIERSKA, OLDBOJ, GALANTYNA, OBROTNICA, CIĄGARKA, POCIĄG DROGOWY, JEDNOŚLADOWIEC, JEGOMOŚĆ PAN, ZAPRZĄG, PREFERENCJA, KANCIASTOŚĆ, FIRMA, KOPARKOŁADOWARKA, MYJNIA, WAGON, CHLEBEK PSZCZELI, UDAWANIE, HAMULEC NAJAZDOWY, KĄCIK, LATAJĄCY SPODEK, ROZTWÓR BUFOROWY, MALARSTWO TABLICOWE, DEMON, ENERGIA, POWÓZ, OSM, BOJA RATUNKOWA, KARTA MOBILIZACYJNA, TARANTAS, SŁUGA BOŻA, STRATOTYP, MASZYNA, POJAZD, MASZYNA ROBOCZA, KREDYT PAŃSTWOWY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, LOKOMOBILA SAMOJEZDNA, JĘZYK POMOCNICZY, WÓZEK AKUMULATOROWY, ŚRUTA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KAPISZON, ŁADOWARKA, WAŻKA, TUNEL, SANIE, KARABON, SANKI, CHLEB PSZCZELI, UNIFIKACJA, KURTYZACJA, TOWOS, DZIEWIARKA, KOPARA, UFO, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WIALNIA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA ŻAKARDOWA, INTERFERENCJA RNA, PRZEWODNICZKA, OSZCZĘDZACZ, MŁYNEK, PRZYĆMIENIE, STREAMING, HEMOCYT, SPÓŁKA POWIĄZANA, CYBORG, CIEMNIACTWO, KORESPONDENCJA, POLIFAG, MASZYNA ROTACYJNA, BENEFICJENT, DROGA, POJAZD PÓŁGĄSIENICOWY, INGRESJA MORSKA, ŁUNNIK, TRYJER, DOSŁUGA, CENTRUM OBRÓBKOWE, LICZNIK KILOMETRÓW, HAMERNIK, POJAZD MECHANICZNY, POJAZD ZABYTKOWY, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DYLIŻANS, OCIEKACZ, BADYL, WZROK BAZYLISZKA, AUTOMAT LOSOWY, RAJFUR, WEHIKUŁ, KIEROWCA, POJAZD SAMOCHODOWY, BUGGY, MASZYNA WIRNIKOWA, NIESTABILNOŚĆ, KANCER, DEUTER, PRZYLEPA, POMPA CIEPŁA, KARIOLKA, KROSNO, CEGLARKA, DRĄŻEK, DEZOBLIŻANTKA, SYRENA ALARMOWA, CIĄGNIK HOLOWNICZY, CHŁODNIK LITEWSKI, ZŁA WIARA, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, JEGO MIŁOŚĆ PAN, KRYNOLINA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ŻNIWIARKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, GRZBIETORODY, CIĘŻKI BOMBOWIEC, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, KAMASZE, PREAMBUŁA, TRZECI, ZUPA Z GWOŹDZIA, GAZOLINA, MIĘSOŻERSTWO, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, LUKSFER, PROFIL, KOLORÓWKA, SROM, CEBULANKA, KUSKUTA, WILK, WOTUM ZAUFANIA, RÓWNIA, OWERLOK, CIĄGNIK ARTYLERYJSKI, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, WIELOPŁATOWIEC, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, WYŚCIGÓWKA, GLOBUS, RESIDUUM, BANKRUT, LEKARZ, WÓZ, KOTEW, MIĘDLARKA, GYROS, ALERT, BOŻEK, EMALIA, BATALIA, ?CZART.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA SAMOBIEŻNA ciężki pojazd samobieżny albo samobieżny pojazd o specjalnym przeznaczeniu (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA SAMOBIEŻNA
ciężki pojazd samobieżny albo samobieżny pojazd o specjalnym przeznaczeniu (na 17 lit.).

Oprócz CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - CIĘŻKI POJAZD SAMOBIEŻNY ALBO SAMOBIEŻNY POJAZD O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x