MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA ROBOCZA to:

maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 773

MASZYNA SZWALNICZA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA KOMUTATOROWA, ŚMIECIÓWKA, GWIZDEK, HONORARIUM, AUTOMAT, CIAŁO DOSKONALE SZARE, KAPOT, SIEĆ, BAKTERIOCHLOROFIL, RUCH JAŁOWY, KONWENCJA LITERACKA, TROLEJ, LINOTYP, LINGAM, ZECER, MAGNETO, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, MASZYNA CIEPLNA, DEFEKT, WYCHWYT, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, TŁOK, ELEMENT, TURBINA WODNA, RZĄD, DUROMER, ŚCIERAK, LITRAŻ, DRĄG TŁOKOWY, NAPĘD, RÓWNIA, ARTYSTA, SZCZELINA DYLATACYJNA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PRZESUWNIK, GŁOWICA, PATRONAŻ, MASZYNA ROLNICZA, KUTER, ŁUPACZKA, KOMORA GAZOWA, FABRYKA, DYREKTOR KREATYWNY, FOTOWOLTAIKA, TRZON TŁOKOWY, KOMP, DOZA, STOJAK, NAWIJACZ, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, MISKA, KORPUS, PRZENOŚNIK CIECZY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, MIĘDLARKA, OBSADA, BROŃ, SUPERKUTER, WYNAGRODZENIE, WALEC, ŁYŻKA, FUTURE, KOŁOWRÓT, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, WÓZ ASENIZACYJNY, LEKARKA, ZAPŁON, SASZETKA, WAŁ, TUNEL MORRISA-THORNE'A, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ZAPŁATA, PROSTYTUTKA, FREZARKA GLEBOWA, PATRON, PULSOMETR, NAPRAWA, MAGIEL, ELEKTROWNIA WIATROWA, CIĄGARKA, WYBIEG, ŚWIECA ZAPŁONOWA, TERAPIA SYSTEMOWA, INTELIGENCKOŚĆ, ZESPÓŁ LEŚNY, GNIAZDO SIECIOWE, SILNIK STRUMIENIOWY, MASZYNA ŻAKARDOWA, MŁOT SPALINOWY, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, KUCHENKA ELEKTRYCZNA, ROZGRZEWACZ, ENERGIA SPOCZYNKOWA, KOŁO, OWIJARKA, MASZYNA LICZĄCA, DUKTOR, SILNIK ELEKTRYCZNY, MONTAŻOWNIA, OPYLACZ, NITRO, WTRYSK PALIWA, PODATEK POGŁÓWNY, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, RZEŹNIK, SUMATOR, TON, KONGRUENCJA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, KOREKTOR, STRIPTIZERKA, MARUDER, NAPĘD RAKIETOWY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, PRĄD PRZEMIENNY, ROŚLINA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, DYFUZOR, TURBINA CIEPLNA, MASZYNA, SUW, PODBIERACZ POKOSÓW, MLEWNIK, PAŃSZCZYŹNIAK, TURBINA WIATROWA, CHEMOAUTOTROF, ROTOR, KASKADER, TARCZA, AKTANT, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ANTAGONISTA, KUSKUTA, ZAKON MNISI, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, GŁOWICA, SŁUŻBA, KORONKARKA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, TURBINA AKCYJNA, LEVASSEUR, SORTER, MASZYNA INFORMACYJNA, PILARKA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, KOPARKA, TOKARKA, UKŁAD CYFROWY, KONCENTRACJA, KAPOT, GWIAZDA, KOMBAJN ROLNICZY, BAJADERA, SINGER, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, DIAKONIA, PRACUŚ, SILNIK PNEUMATYCZNY, GABARYT, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, GAŻA, KOLATOR, SELSYN, MŁOT, KANAŁ, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, PROCES LEGISLACYJNY, PĘDNIA, KANAŁ, KUFAJKA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, INWENTARZ MARTWY, GŁOŚNIK OTWARTY, BUDOWLANIEC, BIMETAL, PALEC, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, PORYK, FORMIERKA, SILNIK SKOKOWY, NAUKI POMOCNICZE, PRASA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, CHOROBOWOŚĆ, SPRZEDAŻ, SILNIK ZAMKNIĘTY, PAKULARKA, MIĘDLARKA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NAWÓJ, POMPA CIEPŁA, DZIAŁKA ROBOCZA, REZYDENT, ARENDARZ, LUZ, UTARG PRZECIĘTNY, BATERIA JĄDROWA, CHARAKTERYZATOR, PRZEWÓD GRZEJNY, KAFAR, DEKORTYKATOR, CZYSZCZALNIA, ROBOT, ELEKTRONOWOLT, TRZPIEŃ, ZATARCIE, KUPON PODARUNKOWY, MODUŁ SERWISOWY, SĘDZIA, SŁUŻALEC, GENERATOR ELEKTRYCZNY, ELEKTROWNIA WODNA, MEIKLE, PRALKA, ROBUSTA, DYLATACJA, KOMBAJN, MARSZ, NASTĘP, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA PROSTA, BUDOWLANY, BIEGNIK, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TARCZA, ŁUSZCZARNIA, KOMANDO, PODWYMIAR, SIŁA, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, ANGAŻ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, AGREGAT, PICTET, KOLATOR, KURS, STOKER, ZAPŁON, WAHNIK, MIESZACZ, MAJSTER-KLEPKA, ODLEWARKA, BIJAK, BROŃ JĄDROWA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, MASZYNA SYNCHRONICZNA, RAMIĘ, SENSYBILIZATOR, SATELITA ENERGETYCZNY, SEKCJA, GABARYT, BOMBA ATOMOWA, SILNIK RAKIETOWY, OGNIWO SŁONECZNE, CEWA, PANEL SŁONECZNY, MASZYNA OTWARTA, HAMULEC POMIAROWY, POKRYWA, KONFERENCJA, AWARIA, KOPARKOŁADOWARKA, MŁOT HYDRAULICZNY, BOR, DZIERŻAWCA, KOLEKTOR, UMOWA O PRACĘ, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, TŁOK SILNIKA, TYTAN, WYŚCIG, PARTIA, KULTYWAR, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŁĄCZNIK, ARTYSTKA, INŻYNIERIA MECHANICZNA, AMORTYZACJA LINIOWA, ZAKŁAD ENERGETYCZNY, SIŁOWNIA, ŁAMARKA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, TURBINA, MECHANIZM, ATEST, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KOMENDERÓWKA, FOTORECEPTOR, MŁOTKOWNICA, SILNIK INDUKCYJNY, SŁODOWNIK, ?MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA ROBOCZA maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA ROBOCZA
maszyna pobierająca energię mechaniczną z maszyny napędowej (silnika) i wykonująca określoną pracę (na 14 lit.).

Oprócz MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA POBIERAJĄCA ENERGIĘ MECHANICZNĄ Z MASZYNY NAPĘDOWEJ (SILNIKA) I WYKONUJĄCA OKREŚLONĄ PRACĘ. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x