MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIĘTARKA to:

maszyna do profilowania blach (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 220

SILNIK, OPYLACZ, MIESZACZ, ROLBA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA CIEPLNA, BROŃ, KOPARKA, PODBIJARKA TOROWA, KOLORÓWKA, ŁAMARKA, WIALNIA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MŁYNEK, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MŁOT, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ŻNIWIARKA, ZBROJA BIAŁA, PRZESIEWACZ, WILK, INTERCEPTOR, KAFAR, MASZYNA DO PISANIA, GIĘTARKA, MIĘDLARKA, KROSNO, WALEC, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ROZRZUTNIK, STOKER, PRASA, KOSIARKA, MASZYNA TURINGA, MASZYNA PROSTA, DMUCHAWA, KOŁOWRÓT, KOMP, KLEJARKA, CZYSZCZARNIA, TRIAL, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MLEWNIK WALCOWY, DACHÓWCZARKA, MASZYNKA STEROWA, NIT, PRZĘDZARKA, ŁAMACZ, PRALKA, MASZYNA, MAGLOWNICA, SUMATOR, SNOWARKA, MASZYNA LICZĄCA, COUPER, AUTONOM, KAPAR, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA UCZĄCA, BLACHODACHÓWKA, OVERLOCK, KOMBAJN GÓRNICZY, ŁUPACZKA, ŚRUTOWNIK, ODLEWARKA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA WIRNIKOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ROZKŁADARKA, OWERLOK, SILNIK INDUKCYJNY, MLEWNIK, SPRAWDZARKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KOMBAJN, WALEC, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA CIEPLNA, PEDAŁÓWKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, DEKORTYKATOR, MASZYNA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KOLATOR, NIT, LINOTYP, ZWIJARKA, PILARKA RAMOWA, TRENER, ŚCIERAK, MASZYNA INFORMACYJNA, PRZELICZNIK, EKSKAWATOR, TRYJER, MASZYNA WYCIĄGOWA, KLEPAK, KOMBAJN ŚCIANOWY, KOWARKA, MASZYNA DROGOWA, KOPARKOŁADOWARKA, BARWIARKA ZWROTNA, MIESZACZ, PRASA, MOTARKA, SORTER, ŻAKARD, WILK, MASZYNA WYPOROWA, AUTOMAT LOSOWY, KOMBAJN ROLNICZY, ŁAMARKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, KUTER, ZSZYWARKA, MASZYNA DO SZYCIA, PERLAK, WYDMUCHIWACZ, MASZYNA TŁOKOWA, NITOWACZ, ZBROJA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, TOKARKA, PAKIET, RAFA, OWIJARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, PIKÓWKA, SELSYN, KOLATOR, HOLENDER, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA FORMIERSKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, POMPA CIEPŁA, KLIN, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SELSYN, ODLEWARKA, MASZYNA ANALOGOWA, MAGIEL, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA ROBOCZA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA INDUKCYJNA, SZMELC, OFFSET, SILNIK PNEUMATYCZNY, MLEWNIK, MŁYN, SILNIK ELEKTRYCZNY, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA OSADOWA, NASTĘP, CIĄGARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA KUGLERSKA, KORONKARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, MASZYNA SZWALNICZA, ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA, KOWARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POMPA OBIEGOWA, CZESALNIA, FREZARKA KOPIARKA, ROBOT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA ŻNIWNA, KOMBAJN, MŁOTKOWNICA, MASZYNA TŁOKOWA, DZIEWIARKA, PAKULARKA, PODBIERACZ, MASZYNA SAMOWZBUDNA, PILARKA, CYNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOPARKA, WYCISKARKA, KROSNO, RÓWNIA, WÓZ ASENIZACYJNY, STOPKA, MASZYNA OTWARTA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA KOMUTATOROWA, CENTRUM OBRÓBKOWE, NIT, WYCIĄGARKA, KOPACZKA, CZYSZCZALNIA, KUSKUTA, PODBIERACZ POKOSÓW, WAŁ, TWARDE LĄDOWANIE, ODGAŁĘZIACZ, AUTOMAT, MASZYNA ROLNICZA, PRASA, CYBORG, FREZARKA GLEBOWA, ŁADOWARKA, KOMBAJN, MIĘDLARKA, NOŚNIK, GNIOTOWNIK, FORMIERKA, ARYTMOMETR, NIT, RĄBEK, KUTER, ZACIERACZKA, CEGLARKA, ?RICE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIĘTARKA maszyna do profilowania blach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIĘTARKA
maszyna do profilowania blach (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO PROFILOWANIA BLACH. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x