MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESIEWACZ to:

maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na poszczególne składniki (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.768

KREDYT KONSORCJALNY, OKRES NOWORODKOWY, ANAL, LODOWIEC HIMALAJSKI, CIOS, REJESTR KARNY, OBEREK, OLIMPIADA, NAROŻNIK, MATCZYNOŚĆ, KAMIEŃ, ANTROPOLOGIA, TRUSIA, ZAKŁADKA, SZCZWANY LIS, STACJA POSTOJOWA, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, SZTUKA ZIEMI, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, PASTORAŁKA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, BIAŁY ZNAK, WILGOTNOŚĆ, BIOMAGNIFIKACJA, NIL, PERFUMKI, WOLNA AMERYKANKA, UNDERGROUND, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, WYDERKA, MASZYNA OTWARTA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ŚMIERDZIEL, CHOROBA DÜHRINGA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MNOŻNA, LOTERIA PROMOCYJNA, ROZWAŻANIE, OŚ LICZBOWA, KOPARKOŁADOWARKA, GRADIENT, OWRZODZENIE PIERWOTNE, DIABEŁ WCIELONY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, PARY SPORTOWE, WIELORDZENIOWOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, KOWARKA, STATYSTYKA OPISOWA, NIEWZAJEMNOŚĆ, SKAŁA GŁĘBINOWA, TOTEM, KABANOS, KRYKIET, SZCZEGÓLNOŚĆ, GÓGLE, KRÓLEWICZĄTKO, MIECZ SZYBROWY, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KRIOKOMORA, BURAK, OBROTNICA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, TOALETA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, METODA TERMICZNA, MILCZĄCA ZGODA, LIOFILIZACJA, GORĄCZKA DUM-DUM, NIEMODNOŚĆ, KOMPOZYCYJNOŚĆ, PŁOMYCZEK, CZEREŚNIAK, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, MACIEK, CZAS LAPUNOWA, RĘCZNE STEROWANIE, SPEKTROMETRIA MASOWA, SETKA, MELODIA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, TRUP, MAKABRA, GIDIA, BUŁKA Z MASŁEM, SINGIEL, KLAPA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, KOD JĘZYKOWY, SANDBOX, ZWROTNOŚĆ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, RAJFURSTWO, IZOMORFIZM, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, TWARDOŚĆ, USŁUGI NIEMATERIALNE, KONTRDEMONSTRACJA, SZTURWAŁ, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, PIERDOŁA SASKA, SILNIK PAROWY, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, LENIWOŚĆ, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, WERYFIKACJA, FASOLKA MUNG, SPORTÓWKA, MARSZ, CHOROBA EULENBURGA, AKTUALIZM, POWAGA, DIAMAGNETYK, SZTUKA KONCEPTUALNA, OBUSTRONNOŚĆ, DOM KULTURY, INSTAGRAMER, SETKA, FIRCYK, DOMINO, MIECZ UCHYLNY, MAŁOWODZIE, TERMOMETR LABORATORYJNY, HERBATA CZARNA, DOROSŁOŚĆ, TASIEMIEC, UMOWA O DZIEŁO, BAZYLIKA MNIEJSZA, BARWNIK, LINKOMYCYNA, RAMA, CZARA GŁOSOWA, GITARA ELEKTRYCZNA, ELIMINACJA, BOCZEK, TABLICA CAYLEYA, KOŁO, FUTRO, STYLING, OSNOWA GEODEZYJNA, JĘZYCZNIK, MLEWNIK WALCOWY, SKOK, SUSZKA, MANEWROWY, NIEPRZYJEMNOŚĆ, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, CHUDOŚĆ, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KONDENSACJA, SMERFETKA, SAMOZAPŁON, FILTRACJA, WAGA, SUBTELNOŚĆ, HIPOTEZA ZEROWA, ZAKRĘT, CZARNA KSIĘGA, HASŁO WYWOŁAWCZE, CO, SZALONA GŁOWA, MGŁA WYKŁADNICZA, RAFA, PRZYSŁÓWEK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, TRAWA, OPACZNOŚĆ, ZNACZENIE, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, MUFLA, CZYSZCZARNIA, WSZECHŚWIAT, OBŁOK, MIKROFON CEWKOWY, TRANSPOZYCJA, MINERAŁ ZABARWIONY, NIEMORALNOŚĆ, PLEŚNIAK, RAFA, OSTATNI, NIEKLAROWNOŚĆ, HALUCYNACJA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, WIEK PRZEDEMERYTALNY, DYWETYNA, PASZTETÓWA, GIAUR, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, WIGONIA, SZTAJEREK, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZŁOTE RUNO, GLIZA, POLE BEZWIROWE, POPĘDLIWOŚĆ, TRIANGULACJA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, PIES RODZINNY, MASOŃSKOŚĆ, BADANIE JAKOŚCIOWE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KOMORA PŁYWAKOWA, KORZONEK, HUMANISTYKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DIORAMA, POZYCJA TRENDELENBURGA, WIDZIMISIĘ, PATRYCJUSZ, ODLEWARKA, HOMINIDY, KOLAGENOZA, ZBIÓR ROZMYTY, SZOSZOŃSKI, BÓR WRZOSOWY, MIESZADŁO, DRĄG TŁOKOWY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, NIEGODZIWOŚĆ, CIAPATY, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, MOSTEK TERMICZNY, DURNOŚĆ, GRA NIESKOŃCZONA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, DZIEKAN, CALYPSO, MOTOR, MEDYCYNA PRACY, HUMANIORA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ŁABĘDZIA SZYJA, PORTATYL, AMPUTACJA, KILOTONA, HISTORIA, NAKTUZ, CHCIWSTWO, MANIERZYSTA, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, KRYTERIUM WALDA, UBYTEK, FERMENTACJA METANOWA, NAŁÓG, LOMUSTYNA, DETAL, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOMORA FERMENTACYJNA, AUTSAJDER, ALNIKO, KONCEPT, ROBOT, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, LOKAJSTWO, SUPERKONTO, KAMICA NERKOWA, GLOSA, WYCINKOWOŚĆ, KARZEŁKOWATOŚĆ, WILK, ASPIRYNA, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, SPÓJNIK, HIPOSTYL, SŁOBODA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, KĄPIEL, UPALNOŚĆ, JASZCZUR, REFLEX, ARSENIN, BETONOWE BUTY, ŁOPATKA, SITAK, KOIMEK BEZŁODYGOWY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, MŁODA, TREPAK, EFFIGIA, FOTOKSIĄŻKA, SARONG, ORONGO, ŚWIATŁO KOTWICZNE, PRZEJEŻDŻAJĄCY, MIESZANKA, PROTEROZUCHIDY, ZIELONOŚĆ, APPALOOSA, PARKIETNIK, BOURBON, KARA TALIONU, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, MASZYNA CIEPLNA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ?DWUNASTOKROTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESIEWACZ maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na poszczególne składniki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESIEWACZ
maszyna, której funkcją jest rozdzielanie substancji ziarnistych na poszczególne składniki (na 11 lit.).

Oprócz MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, KTÓREJ FUNKCJĄ JEST ROZDZIELANIE SUBSTANCJI ZIARNISTYCH NA POSZCZEGÓLNE SKŁADNIKI. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x