WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚWIADCZENIE to:

wypowiedź - pisemna lub ustna - w której ktoś wyraża swoje stanowisko w jakiejś sprawie, stwierdza coś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.305

PLIK GRAFICZNY, DYSKRYMINACJA CENOWA, NACZYNIE OZDOBNE, SZEŚĆSETKA, BLITZ, PLAKIETA, PASTYŁA, CHOLEWKA, OBRÓT PIERWOTNY, CZEREŚNIAK, KIESZONKA, RADCA, POPYCHŁO, MARTWE POLE, FRAGMENTARYZACJA, GRANAT, STATEK, NIESPIESZNOŚĆ, PŁYTA DETONACYJNA, MEMBRANOFON, WRONIE OKO, KAMELIA, MŁOTECZEK, KOMPLEMENTARIUSZ, ODCHYŁ, TYTULIK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PULPIT, POKER ROZBIERANY, POLISYNDETON, MINIPIŁKA, DOMEK LORETAŃSKI, SIAD, OSOBA, PRZYSTRÓJ, PAKLON, ODRĘTWIENIE, ANTOCYJANIDYN, JON CENTRALNY, MINERAŁ, ADRES, PSEUDOARTYSTA, DZIECINNA ZABAWKA, CUDZOŚĆ, BAR, BECZKA, LARGO, PALUCH KOŚLAWY, CIĘGNO KOTWICZNE, ANASTYLOZA, WYNALAZCA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, STOS, DIVA, ŁATA, NAJEŹDŹCA, ZABUDOWANIE, PODŁOGA, WŁAM, AMORY, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PIERWSZOŚĆ, KANAŁ BURZOWY, PROMIEŃ, KRYPTOREKLAMA, ŁATWIZNA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PRZEBARWIENIE, SEMITA, MASTYKS, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, IMPEDYMENTA, TRIUMF, AMATOR, NONI, DUPLIKA, ZAKAZANY OWOC, DEKONTAMINACJA, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, PĘCHERZ, ŁUSKA, AKOMODACJA, ELKI, MAŁE PIWO, PRAWORĘKI, EMISJA, DYWETYNA, ZBROJA NIEMIECKA, SZMUGIEL, KOBIECISKO, GŁOŚNOŚĆ, OBROŃCZYNI, ADAPTACJA, ASPIRACJA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, NAROST, PRĘDKOŚĆ, POMADKI, ROZWOLNIENIE, KONKLAWE, FITONIA, PORODÓWKA, MISKA KLOZETOWA, HORMON LOKOMOCYJNY, NIĆ, DRĄŻEK KIEROWNICZY, WĄSONÓG, DREN, POLIKRYSZTAŁ, LUSTRACJA, PRZYCZYNEK, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, MATRYCA STRUKTURALNA, ŚMIETANKA, CHRZEST, BAT MICWA, TARAS WIDOKOWY, BĄK, OSTATNI KRZYK MODY, MANES, TREPY, ZWAŁ, FLET PROSTY, BAJDA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, POCHŁANIACZ GAZÓW, PODSUFITKA, START NISKI, SEZAM, WYRZUTNIA, ŻABKA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, BLASTOGENEZA, MYJKA, ZASTRZYK, PRZEKLEŃSTWO, RAMIĘ, OSKARŻENIE, AUTENTYCZNOŚĆ, DONOSICIEL, KARTA WIZYTOWA, FOXTROT, DYSZKANCIK, EPIGENEZA, SERECZNIK, ALIAS INTERNETOWY, CZUWAK AKTYWNY, KOALICJANT, BAREŻ, MISTRZ, KOŁO RATUNKOWE, OBRAZEK, DESKA SEDESOWA, TARGANIEC, MASZYNA ELEKTRYCZNA, FASETA, ZATOPIONA DEPRESJA, BUTWA, HARMONIJKA USTNA, POŚLEDNIOŚĆ, AWERSJA DO RYZYKA, DOBÓR GENETYCZNY, MORENA, WPŁYW, WINA NIEUMYŚLNA, CEMENTOWE BUTY, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, ŁOTEWSKI, WYDZIELANIE, TEST NASKÓRKOWY, NOC, NEPOT, KOMPAKTOWOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, BIURO TECHNICZNE, PORWAK LODOWCOWY, KOPALINA SKALNA, POPRZEDNIK, PARMEZAN, STOPA ZWROTU, KOMISUROTOMIA, METALIK, POKRZYWDZONA, ŚREDNIOPŁAT, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, GAMEPLAY, RÓŻA BARYTOWA, UŚMIECH LOSU, AWIONETKA, KONGREGACJA, DUPLIKACJA, SYLWETA, STARZEC, BEZINTERESOWNOŚĆ, ŻURAWIK, OCIEPLENIE, DRUGI, SZERYF, WIHAJSTER, KATEDRA, POTOP, PERYFERIE, LEISZMANIOZA TRZEWNA, DOWOLNOŚĆ, UROZMAICENIE, SEPARATYZM, MECENASKA, MARKIZA, WALC ANGIELSKI, PŁACA ZASADNICZA, GĘBA, BEZCELOWOŚĆ, URANOWIEC, MIZUNA, PIEZOMAGNETYK, FAZA OŻYWIENIA, LIGATURA, TOPIELISKO, OSTRA REAKCJA NA STRES, CUDACTWO, WINO, ANALIZA WARIANCJI, APOLOGETA, OKREŚLNIK, NIEOBECNY, GUZEK, SKAŁA MAGMOWA, SPYCHOLOGIA, UCHO IGIELNE, VIBRATO, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, BAKTERIOLIZYNA, MOBING, UŁAMEK PROSTY, BRAMKA, PAPIEREK LAKMUSOWY, WOLNOBIEG, SZANTA, AGAPA, INTEGRALNOŚĆ, VOLKSDEUTSCH, ŁOMOT, PODWIELOKROTNOŚĆ, CUDA, HINDUSKI, WAFEL, LIŚĆ ODZIOMKOWY, EDYTORIAL, BELKA, ABOLICJONISTKA, SAMOGŁOSKA NISKA, CYTOWALNOŚĆ, SAMOGŁOSKA NOSOWA, TEINA, PROCES ODWRACALNY, RYTUAŁ, KRZYKACTWO, DYKTATORKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PUNKT WITALNY, ŁUPEK MARGLISTY, DOBRO, ZAPONA, KOPROFAGIA, NAKŁADKA, MŁAKA, WROTA WĄTROBY, TRANSPORTÓWKA, SAMICA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, LIEBERMANN, REGENT, BLACHOWNIA, SYR, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PROFIL KAUZALNY, IMPLEMENTACJA, ELASTYK, FILM SF, ŻYWIEC, ROŚLINA PASTEWNA, ACEFALIA, PRZELĘKNIENIE, SZPONTON, HALBA, GRZEBUŁA, ETAPOWOŚĆ, NIEŁUPKA, PIONEK, PALTO, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, NIEPEWNOŚĆ, CZERWONKA, ZAĆMIENIE, ZBIORKOM, RAKIETA, ODRUCH, ?MIEDZIANE CZOŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚWIADCZENIE wypowiedź - pisemna lub ustna - w której ktoś wyraża swoje stanowisko w jakiejś sprawie, stwierdza coś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚWIADCZENIE
wypowiedź - pisemna lub ustna - w której ktoś wyraża swoje stanowisko w jakiejś sprawie, stwierdza coś (na 12 lit.).

Oprócz WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - WYPOWIEDŹ - PISEMNA LUB USTNA - W KTÓREJ KTOŚ WYRAŻA SWOJE STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE, STWIERDZA COŚ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast