REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO GŁOSOWE to:

reguła definiująca rozwój dźwięków danego języka lub grupy języków (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.747

POMIDOR DRZEWIASTY, IZBA, PRZEDZIAŁ, DEMOT, RYBA PO GRECKU, EGZORCYZM, KRAKERULA, WAGON, NADZIEMNOŚĆ, AKCJA NIEMA, PAUTSCH, SWĘDZENIE, ŁEBEK, BIAŁY MARSZ, WYWÓZKA, BACIK, SŁUP, KHMER, DYSTYCH, RADCA, DRESZCZE, CHRANCUSKI, STÓŁ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SYNTETYZATOR, FILTR ANTYSPAMOWY, TALERZ PERKUSYJNY, ZŁA WIARA, NAJEM, OBRUS, GALAKTYKA, CZEREMCHA, ŁAPACZ, CHORWACKOŚĆ, WYPALENISKO, KUR, HEGEMON, KWAS KAMFOROWY, ELEKTORAT, CEDUŁA, DEKLARACJA, LINIA ABSORPCYJNA, AKLIMATYZACJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, KONIEC, SILNIK PNEUMATYCZNY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NARADA, WĄSONÓG, KRYTYKA, MAKROKIERUNEK, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, PLURALIZM, KONTROLER, IZONOMIA, SASZETKA, JĘZYK GURAGE, ZDROWY, PŁATEK, EKSTRADYCJA, STOŁÓWKA, POWĄTPIEWANIE, ZATOR, PUSZCZA, MOBBING, FUNKCJA EKSPRESYWNA, ESKONTO, GRUPA SIOSTRZANA, KULUARY, POLER, DOM WCZASOWY, POWSTRZYMANIE, PUŁAPKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, SOLO, KAMYCZEK USZNY, KORONA, ZIOŁO, GATUNEK KRYPTYCZNY, PIECZEŃ, BARWY NARODOWE, RPG, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, TERYTORIUM POWIERNICZE, PODSKOK, SKRZYDŁO, ZWROT, DZ, RAGLAN, MODA, RETRANSMISJA, ZWORNIK, KOREKTOR, ZESZYT, SZURPEK MISECZKOWATY, TECZKA, BIEŻNIA, PILOKARPUS, PARAFRAZA, DZIECIACZEK, PŁYTA PILŚNIOWA, PATRON, SKRZYDŁA, NADSCENIE, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, INTONACJA, DUROMER, KRATA KSIĘCIA WALII, BRAMOWNICA, ARTYSTA, FRAMUGA, TEŚCIK, KABŁĄK SPUSTOWY, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, ŁUPACZKA, SUBSYDIOWANIE KRZYŻOWE, BANDAŻ, STYLO, SZUANGMIAOZAUR, ZMIANA PATOLOGICZNA, ROZPADLISKO, LIŚCIONOGI, ARABSKI GREYHOUND, OŚLE UCHO, BEZPIECZEŃSTWO, TAPETA, PANICZĄTKO, KARBAMINIAN, JĘZYK FLAMANDZKI, JEZIORO POLODOWCOWE, ELIMINACJA, PAS, STRZAŁECZKA, KINDŻAŁ, OZOREK, WOLNY ZAWÓD, ŁAWA, BOMBARDON, FASOLA, PIEZOMETR, SERDAK, MEANDER, KEM, KONOTACJA, PISK, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POWSZECHNY OBOWIĄZEK WOJSKOWY, SIATKA, SZNAPS, NOTOWANIE, LEMAT ZASSENHAUSA, REKOMENDACJA, AKCJA, FAŁDA, KRYSZTAŁEK, LEKTURKA, FRATER, SOLIDARNOŚĆ, CHOROBA ALPERSA, KONFISKATA, MOGISYGMATYZM, BIAŁY, DYWIZJON RAKIETOWY, PRZEDZIAŁ, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, TRANSKRYPCJA, POSTAWA, GŁOS, CONCEPT ART, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ZGRUBIENIE, PRÓBA JĄDROWA, KONFISKATA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, FLOTA, CZARNA OWCA, WIEŚ, OPIS, KOLAMINA, KARIN, RZEMIOSŁO, SITO, NIEDOTYKALNOŚĆ, OSCYLATOR, PUNK ROCK, EKSPLOATACJA, GOŹDZIENIEC, ALPRAZOLAM, ALLEGRO, WĄŻ, GAL, ALARM LOTNICZY, AMULET, PUL, JĘZYK URZĘDOWY, WIEŻA KONTROLNA, KONSYSTORZ, MIEJSCE, HALOGENEK, MUFKA, FONETYKA, ORIJA, SZKARADA, BORDER, PERŁOWCE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, SERCÓWKA, ALARM POŻAROWY, DEZETKA, PRAWO BANKOWE, ŚLIWA, KAPLICA LORETAŃSKA, DIAGNOZA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KORZYSTNOŚĆ, PRZENOŚNIK, GRÓB SKRZYNKOWY, STRAWIŃSKI, ZIMNE NÓŻKI, BRUKSELA, GORSET, DZIEWIĄTKA, GĘBA, GENDER, KOZAK, AZJATA, SALAMANDRA KAUKASKA, RACJONALNA IGNORANCJA, AFRYKAŃSKI, MELODYCZNOŚĆ, STOPA DOCHODU, RAGDOLL, STUDNIA, RÓŻOWA LANDRYNKA, AKT, JĘZYK LUKSEMBURSKI, POWIEŚĆ S-F, STARY MALUTKI, FRAMUGA, BAZA TRANSPORTOWA, SIAD, SPÓŁGŁOSKA ALWEOLARNA, REFERENDUM GMINNE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ESKORTA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, OSTRA REAKCJA NA STRES, OFICERKI, MANDOLA, KONTAKCIK, SZYDLARZ, KALIKO, CIĘŻKI SPRZĘT, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PROGRAM, WIZJA LOKALNA, SZPIC, AGNOZJA TWARZY, KANIBALIZACJA, GRZYB, STONÓG MYSZATY, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SZTURMAK, FLOTA, INDIANIN, RANA POSTRZAŁOWA, BUM, REDAKTOR TECHNICZNY, SARONG, KERO, PALIWO GAZOWE, WIĄZ, LAMPAS, WEZWANIE, ŁAŃCUCH, OBSERWACJA, GUMIDRAGAN, BRYFOK, BATYST, SADŹ, ŚWIECA, PLANETA, PREZENTACJA, CANCA, KAMIENICA, STATUS SPOŁECZNY, DRAMAT GANGSTERSKI, NAGŁOŚNIENIE, ŻUBR WĘGIERSKI, DESMIDIE, IRAŃSKI, PÓŁKOLONIA, PORTUGALSKOŚĆ, REZEDA, BOMBA WODOROWA, PILOT, WISIELCZY HUMOR, ?KIERUNKOWSKAZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO GŁOSOWE reguła definiująca rozwój dźwięków danego języka lub grupy języków (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO GŁOSOWE
reguła definiująca rozwój dźwięków danego języka lub grupy języków (na 12 lit.).

Oprócz REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - REGUŁA DEFINIUJĄCA ROZWÓJ DŹWIĘKÓW DANEGO JĘZYKA LUB GRUPY JĘZYKÓW. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast