ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWUNEK to:

zakupiony obiekt lub towar (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.346

HACJENDA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TROPIK, KANTAR, MAPA POZNAWCZA, GORSET, LINA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, OSTROMLECZ, SKRZYDEŁKO, KAMIEŃ SŁONECZNY, KORZYŚĆ, SCENKA RODZAJOWA, ASESOR, HOKEJ, PORCELANKA, PRODUKT LECZNICZY, GŁOS, DRAM, BOKSERKA, SZCZELINA, MROZEK, KONEW, LINIA CZYSTA, DOK, GODZ, WĘZEŁ, ARTYSTA, ZDANIE, AKTYWNOŚĆ, PASZTET, ŻABOT, GOLEC, ZAPONA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, OBYWATEL, GOŹDZIANKA, GEN SPRZĘŻONY, INTERGLACJAŁ, SOS, CUDOTWÓR, DŹWIGNIA, KATASTROFA BUDOWLANA, HADIS, NIEDODMA PŁUC, PŁYCINA, KRATER UDERZENIOWY, LEGALIZACJA PIERWOTNA, PUNKT ODNIESIENIA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CUKIER WANILIOWY, KAWA ZBOŻOWA, BĘBEN, PUNKT WYJŚCIA, SERIA, DOWÓD, ALERGIA PYŁKOWA, ERPEG, PORTFEL ELEKTRONICZNY, SAFARI, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, ŻAGIEW, ZALESZCZOTEK, DOZA, PAPIER, BORDO, SZTYFT, FARBA, SELSKIN, WĄSONÓG, PRZYRODNIA SIOSTRA, SĄD PODKOMORSKI, MIARA, TONAŻ, MARRAN, MUR, REJESTRANT, ZJAWISKO THOMSONA, LAPICIDA, FORLANA, SMAROWNICA, OSTROWIANKA, SIŁACZ, PAKIET, NOTA PROTESTACYJNA, OBORA DWORSKA, SPRZĘŻAJ, ARONIÓWKA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, CHLEB, CZŁON NADRZĘDNY, ŻORŻETA, WŁOSKOWATOŚĆ, OKAP, KARABINIER, KAFETERIA, KLIN, SKÓRNIK, BLENDA SMOLISTA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, BAKTERIA, SKLEP, DZIECIAK, NASADKA, KURT, KET, METR, WYDERKA, TABU MILCZENIA, ROZUM, FUTRO, STREFA HEMIPELAGICZNA, KASZUBSKI, PUSTAK ŚCIENNY, EMIGRACJA, HEBAN, LEADER, BIEG PRZEŁAJOWY, BOSCH, TOR, KROPELKA, DÓŁ, ELIKSIR ŻYCIA, MGŁA, ODROŚLE, STOPA DOCHODU, REMIZA, SKŁAD, POLIMORFIZM, NOSOROŻEC, BER, PROPAROKSYTON, TOREBKA BOWMANA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ŻYŁKA, IPSYLON, PRZEKŁADKA, TRANSFORMATORNIA, USZKO, UWE, OKRES ZALICZALNY, OKREŚLENIE, KURZYSKO, UPGRADE, BARWY NARODOWE, PAJACYK, OPAŁ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, GAŁĘZIAK, ALIDADA, MIASTO, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, DZIRYT, KOSMOGONIA, PIONIER, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, TEOKRACJA, KATEDRA, KLASTER REGIONALNY, STUDIO NAGRAŃ, MIĘKISZ SPICHRZOWY, OSZOŁOM, ABSOLUTYZACJA, PIEPRZ, KRAWAT, PAŃSZCZYZNA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, SKRÓT, DZWONNICA, DIAGNOZA, ITALIAŃSKI, DERYWACJA ALTERNACYJNA, DOPŁYW, POTENTAT, WOLANT, GENERALISSIMUS, WITRYNA, ROZROST, EWA, POLEW, JĘZYK GEOGRAFICZNY, OBROŻA, DZIECIACZEK, BADACZ POLARNY, TROJACZEK, OBIEKT FIZJOGRAFICZNY, DEKALKOMANIA, DESZCZ, LIDER, OPUS, JOSE, WINO ZIOŁOWE, PRZYSTAŃ, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZESTRZEŃ RZUTOWA, GOLF, UNDEAD, SZCZAPA, SATELITA, KAZAMATA, DRUGI PLAN, KOLONIZATOR, ROTMISTRZ, RPG, KOMBAJN GÓRNICZY, PĘCHERZ, BUDLEJA, KOMOSA, CZTEROTAKT, PROSTAK, PREDYKACJA, NAKAZ, PERYPATETYK, SPÓŁKA HOLDINGOWA, POWTÓRZENIE, PODAŻ NIEELASTYCZNA, OBRONA STREFOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, AZOLLA DROBNA, KWATERODAWCA, KITAJ, BIAŁY MARSZ, KARA ŁĄCZNA, KONTYNGENT TARYFOWY, WYROSTEK BARKOWY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CIASTO PIASKOWE, PRZYSZŁOŚĆ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, DWUNASTY, PLATFORMÓWKA, KLAPKA, CZYTELNIA, GARBNIK, DEGENERACJA, DRUK AKCYDENSOWY, BATYST, KRATER WULKANICZNY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, NACIEK, KOMPANIA, DEKLARANT, INDUKTOR, PLOTER GRAWERUJĄCY, HB, WIECZOREK POETYCKI, GODŁO PROMOCYJNE, PRĄD BŁĄDZĄCY, KRYZA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SZCZEP, SIEĆ KOLEJOWA, OPASKA, WYZWOLICIEL, INDEKSACJA, ZWORNIK, ASOCJACJA, PSEUDOMORFIZM, MAPA TEMATYCZNA, PARCIAKI, BIOCHEMIA, PORĘBA, ROGAINING, CIĘGNO NAPĘDOWE, SIECZKA, ELASTOMER, ALAIN, EXLIBRIS, GAZ SPALINOWY, ANTYMONARCHISTA, KRÓLIK FLORYDZKI, DUCHOWY OJCIEC, ANTECEDENCJA, TANIEC, KLINIEC, KLUBOWIEC, TOWAR, PRZEPIĘCIE, STANCJA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, DETAL, DZIANINA, POCHMIEL, LILA, GWIAZDKA, METYZACJA, JOSE, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, WOJSKO FEDERALNE, FAZA, EMANACJA, MONOPOL, KONCERT ŻYCZEŃ, OKRĘT, ARTYKUŁ, PANSEKSUALIZM, EMBRIOGENIA, ?LALKARSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.346 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWUNEK zakupiony obiekt lub towar (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWUNEK
zakupiony obiekt lub towar (na 9 lit.).

Oprócz ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ZAKUPIONY OBIEKT LUB TOWAR. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast