SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EPONIM to:

słowo utworzone od nazwy własnej, również osoba (historyczna lub fikcyjna, człowiek, bóg, heros), rzadziej zwierzę lub przedmiot, od którego wzięła się nazwa jakiejś innej rzeczy, zjawiska, miejsca, miejscowości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EPONIM

EPONIM to:

urzędnik, którego imię w starożytności służyło do nazwania okresu jego działalności publicznej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.843

UCZENNICA, HUCUŁ, LIKORYN, OSKÓREK, SAMPEL, KARAKUŁY, RÓW, LEŚNY DZIADEK, KORPUS, DULKA, BRATEK POLNY, GYMKHANA, JAMA OTRZEWNA, PSALMISTA, MIŃSZCZANIN, GAZOWY OLBRZYM, IDEALISTKA, PODKAST, NADPŁYNNOŚĆ, CHADECJA, PALCÓWKA, TASIEMIEC UZBROJONY, PRZYKURCZ, MISO, SZYBKI BILL, POMALOWANE, MARUDER, SPŁONKA, LAMPA LUTOWNICZA, WIDMO RENTGENOWSKIE, ŚCISŁOWIEC, STAN CYWILNY, RĘKA BOSKA, PALATOGRAFIA, PASEK, PROSUMENT, SAGAN, DRZEWKO SZCZĘŚCIA, POST, KOSODRZEW, DEKANTER, HASŁO, MĘTNIAK, ŁADOWACZ, POSTAĆ, PANNA, OSAD ABYSSALNY, ANGLISTYKA, KONKATEDRA, WINDSURFING, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, NAPÓJ WINOPODOBNY, ABORTERKA, PAŃSTWO UNITARNE, CZARNA MOWA, WIDEO, WILCZY OBŁĘD, KOLORYMETRIA, ŻYWOPŁOT, MĄCZKA KOSTNA, KLINIEC, KANAPA, BYDLĘ, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, RYBIE OKO, KOŃ LOKAJSKI, CYKL EKONOMICZNY, ODBIJANIE SIĘ, ZUPA Z GWOŹDZIA, REWALIDACJA, MAGAZYNEK, CYNIA, RATYSZCZ, NIEWYPAŁ, SATELITA, KRĘPACZKI, ODPROMIENNIK, KMIOTEK, PAN STOP, LARP, SYGNATARIUSZ, NEOTENIA, EUCHARYSTIA, OKA, FOSFORYT, KRZYŻ MALTAŃSKI, GENETYKA KLINICZNA, RURKA, ŁAGIEW, SIATKA, STALLE, FILOLOG KLASYCZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CHEMIA ANALITYCZNA, HUYGENS, SIÓDMA WODA PO KISIELU, NERWIAK, KURZAWKA, PALEC BOŻY, BASKINKA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, MINIMALIZM, GRÓDŹ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ŚLIZGACZ, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, KWACZ, TWARDZIOSZEK, MAKSYMALIZM, KAIN, OPENER, CHAMPION, REOLOGIA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, WARTOŚĆ, GNIAZDO, GÓWNIARZ, DZIERŻYCIEL, PAS, SZCZODRZENIEC, KRAJARKA, ŻÓŁW ZATOKOWY, MIEJSCE ZEROWE, MRÓWNIK, WOKALIZA, PANOCZEK, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, RADA, TRUBADUR, POLIGAMIA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, SIEDEMNASTY, KLASZTOR, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PEDERASTKA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, PROSTAK, WROŚNIAK PACHNĄCY, MIESZACZ, NIEPRZYJACIEL, IZOLACJA, TOWOT, ZWALISTOŚĆ, POCHODNIK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, ASTRONOMIA POZYCYJNA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, ZBÓR, BATERIA WODOCIĄGOWA, KNECHT, KOZIOŁEK, SZCZYT, FERMA, WYPRZEDAŻ, ARBITER, ORZEŁ, POWIEŚĆ GOTYCKA, MAGIERA, TKAŃCOWATE, KONIK DULMEŃSKI, WITEKS CZCZONY, BEZLIST, CIAPKAPUSTA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, PAPA TERMOZGRZEWALNA, WĘGIER, HOT DOG, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, RDZEŃ KRZEMIENNY, ACCUSATIVUS, CZERWONE, KĘDZIERZAWOŚĆ, MAJSTER, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, MATURKA, SZTURWAŁ, PIONIER, KOD GENETYCZNY, SNAJPER WYBOROWY, BĘBNICA, ELEGIA, PANEL STEROWNICZY, KOZAK, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, BRODAWKA, SFERA NIEBIESKA, ALUWIUM, WYSEPKA, OPERA, SKORUPIAKI, HERBATKA, INDUKCJA WŁASNA, ZBROJNIK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, MIGDAŁ, TWÓR, PLATEAU, GRÓB, KUTYKULA, LARWA, SIŁA NOŚNA, FAZA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, WRAK CZŁOWIEKA, POCHRZĘST, HOBBYSTA, SZTUBAK, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, LIBERALISTA, KLON, GRUBOŚĆ, KORDONEK, DALEKOWIDZTWO, SAKWA, TYBETAŃCZYK, KASZGARIA, BULLETIN BOARD SYSTEM, NOSOWOŚĆ, AUREOLA, ŁOPATACZ, BOŻEK, CHOROBA DARIERA, ZABURZENIE LĘKOWE, PROTETYKA, ROZPACZNIK, SZTURMAK, WRÓBEL POLNY, NIĆ, ZLEWKA, SORDES, ASESOR, DANSKER, FUNKCJA, DOPPELGANGER, WIROPŁAT, KAMIEŃ NAGROBNY, NIEDOŻYWIANIE, STARY LIS, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PROTETYKA, NEGATYWA, FILIGRAN, ZASIŁEK CHOROBOWY, ZABUDOWANIE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, JĘZYK GALICYJSKI, ADRES WYDAWNICZY, WIECZORÓWKA, TEORIA DESCENDENCJI, SUBSTYTUCJA, CZEK IMIENNY, WYDMUCHIWACZ, MENAŻKA, HIPOREFLEKSJA, RODZINA KATYŃSKA, GREEN, PROMIEŃ, AURA, ANTYPETRARKIZM, KOBIAŁKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, CHALKOGRAF, RUBELLIT, GORETEKS, WĄTPLIWOŚĆ, FILOLOGIA WŁOSKA, AKT MOWY, KONTRMANIFESTACJA, SADYSTYCZNOŚĆ, PRZEWIELEBNOŚĆ, MISIEK, EMIL, PERUWIANIN, GOLF, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, OŚRODEK, BULTERIER, B, WISZOR, BŁOTNIAK, UWAGA, PKB PER CAPITA, AMATOR, WĘDRÓWKA, POLEROWNIK, UBYTEK, WYNURT, TERMOLOKATOR, LITURGIA, PARTIA, REPUTACJA, WREDOTA, KRYMINAŁ, KOSZMAR, ?KOLOKWIUM HABILITACYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.843 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EPONIM słowo utworzone od nazwy własnej, również osoba (historyczna lub fikcyjna, człowiek, bóg, heros), rzadziej zwierzę lub przedmiot, od którego wzięła się nazwa jakiejś innej rzeczy, zjawiska, miejsca, miejscowości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EPONIM
słowo utworzone od nazwy własnej, również osoba (historyczna lub fikcyjna, człowiek, bóg, heros), rzadziej zwierzę lub przedmiot, od którego wzięła się nazwa jakiejś innej rzeczy, zjawiska, miejsca, miejscowości (na 6 lit.).

Oprócz SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SŁOWO UTWORZONE OD NAZWY WŁASNEJ, RÓWNIEŻ OSOBA (HISTORYCZNA LUB FIKCYJNA, CZŁOWIEK, BÓG, HEROS), RZADZIEJ ZWIERZĘ LUB PRZEDMIOT, OD KTÓREGO WZIĘŁA SIĘ NAZWA JAKIEJŚ INNEJ RZECZY, ZJAWISKA, MIEJSCA, MIEJSCOWOŚCI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x