GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLAUKOCYSTOFITY to:

glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.176

ZEA, ZACHYŁKA, SEDAN, MAHOŃ, ACENA BUCHANANA, ZDROJKOWATE, CIAŁO, COUPE, BAKTERIA ŚLUZOWA, FUNT SZKOCKI, BOCZNIA, EPIFITOZA, WŁOSIENICZNIK, TENDER, BABKOWATE, ALTOCUMULUS, AGAR, PROMIENIOPŁETWE, CHOROBA PAGETA, ŁÓJ, RAKOWATOŚĆ, NASADZENIE, SŁONECZNICA, RÓŻOWCE, SŁONECZNICE, SASANKA, GUJAWA, MGIELNICA, DUBAJ, RUMIAN AUSTRIACKI, PANDRAK, JEŻYNA, ALPINIA LEKARSKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, AMFIPROSTYLOS, TULIŁEZKOWATE, PSEUDOBIELICA, JELEC, HETMAN WIELKI, SIODŁO WESTERN, MAKART, GRUSZLA, DRZAZGA, TRYBULA POSPOLITA, TRĘTWIANOWATE, BAJT, BROMOLEJ, PATRYCJAT, OBRAZKOWATE, VAN, LAPILLI, QUEGAŃSKI, SACHS, WEGETARIANIZM, ŻACHWY, KUCHY, OWALNICA, SŁODYSZEK, RAK, DZWONKOWATE, MIŁORZĄB, CEBULA PRZYBYSZOWA, DEBIUT OTWARTY, MIĘŚLIWONIA, JUKA, ŁUSZCZYNA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, CHMIEL, ORNAMENT, MIERNIKOWIEC, PLOTER PŁASKI, BROMEK METYLU, SELER WĘZŁOKWIATOWY, MIESIARKA, AKWARYSTYKA, SALANGANA, JĘZYK FLAMANDZKI, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, WRZOS, SZAŁWIA, PROTANDRIA, ROSA, CHITON, PREZERWATYWA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, SEMAFOR, JARSTWO, DREWNO, AKANTOWATE, DOMEK FIŃSKI, CHLORELLOWATE, CIEKŁY KRYSZTAŁ, OCZKO, PĘDRAK, POCHWA, GUZMANIA MONOSTACHYA, JEZIORO TEKTONICZNE, GOFR, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, WIELKOMORSZCZ, SELER WODNY, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, TORPEDO, MARKIZETA, PROTISTY, SZARKA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, OMAN LEPKI, BYLICA SZAROTOWATA, LEBERKA, KALANDRINIA, WOSZERIA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, POGNÓJ, ESTAKADA, STAWONOGI, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, GORCZYN, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, ARAUKARIOWATE, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, BAWEŁNICA, WSTĘŻNICE, LODOWIEC PODGÓRSKI, FLASZKA, MATRYKUŁA, IVREA, PŁESZKA, LITERATURA PIĘKNA, RYBY PANCERNE, PARCH, WATKOWE, POMIDOR, PLENNOŚĆ, ZBOŻE, WINO, ESKADRA, BLENDED WHISKY, GIBERELINA, PIERWOTKOWATE, OSTROGA, WYŁAWIACZ, RUMIANEK, AREKOWATE, TKANKA ROŚLINNA, ŻELIWIAK, ROZPLENICA, ŁOPATONOGI, ZABURZENIE UROJENIOWE, ALGA, OPYLACZ, WIRUS GRYPY TYPU A, RUMIAN RUSKI, WZDĘTKA, AGROWŁÓKNINA, NIESPLIK, LAZJON, PSIZĄB BIAŁAWY, OPONKA, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, SKOCZNIA NORMALNA, WEŁNIAKOWE, SKRZYDLIKOWATE, FICHTE, TYP ORIENTALNY, FLORYSTA, KAROTAŻ, AFAZJA AMNESTYCZNA, DRABINA HAKOWA, ŚWIĄTYNIA HYPERTRALNA, MŁOT HYDRAULICZNY, PUSZEK, KISZKA WĄTROBIANA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, TUŃCZYK, TRZYKROTKA Z RIO DE JANEIRO, SKRZYDŁOLIST, NUCZA, KRAINA, MONARCHIA ELEKCYJNA, ROGATKOWATE, IGŁAWOWATE, ŻABIROŚLOWATE, KECZUP, NURZANIEC, GOŹDZIK, WĘZEŁ, MELANODERMIA, ZWÓJKA, CZWOROLIST, STATUA, GLON, ZAWIĄZEK, KOLA, MĄCZLIK, WATKOWCE, MOTYLEK, IDIOBLAST, PIKIETA, NEKTARNIK, KIERDEL, TYMOTKA MICHELA, URODZAJNOŚĆ, GRZYB SKALNY, RUMIAN DWUBARWNY, BYLICA SKALNA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, RUMIAN PSI, KLEJNOTKA, KALINA, NAWÓZ BOROWY, ŁUNOCHOD, TRZCINA INDYJSKA, FITOGEOGRAFIA, SPRĘŻYK, HERBATA, RUDAWIEC, JARYZACJA, MORSZCZYNOWCE, INSPEKT, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, SKRZYPY, JUKKA, CZARODZIEJ, SIEW CZYSTY, ROŚLINIARKA, PRZERYWKA, BROWICZ, FASOLA, ZARAZOWATE, HAPTOFITY, KROCZKI, CZOSNEK, GAJOWIEC, ACENA, KARMNIK, KOLENDRA, PRZETOKA, KAŁAMASZKA, NARRACJA POLIFONICZNA, FENOLOGIA, LIGNINA, KOŃ SZTUMSKI, OGÓREK, ELEMENT FLORYSTYCZNY, TYP, POWOJOWATE, KOSZÓWKI, ZWOJEK, PRYSZCZAREK, BYLICA, FISTUŁA, PAPILOTKA, WIKTYMOLOGIA, OGRÓD BOTANICZNY, GWIAZDA ZARANNA, PAPROTKA, ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, LIPKA, KARCZOCH, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SPREJ, IMPERIUM KHMERSKIE, FUNGICYD, KOLCONÓŻKI, TYP ENDOMORFICZNY, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, NAWIAS OKRĄGŁY, PODKOWA SMALE'A, WSTĘŻNIAK, SAMOCZYSZCZENIE, MAK, FIŻON, RODNIA, PTAKI, CZWARTAK, ROŚLINOŻERNOŚĆ, LAPILLE, KLEJNOTKI, SZYPUŁKA, SIT MALEŃKI, KOSIARZE, JEŻÓWKA, ZAWŁOTNIA, BAWEŁNA, KOLEC, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, DIELS, STEWIA, CHRYZOFITY, RUNO, DŻYGIER, WIDŁOZĄB ZIELONY, PACHNOTKA, KAPAR, KRĘG PIERSIOWY, KULTURA MASOWA, ZAPRAWA NASIENNA, ?ŻYŁA ŁOKCIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLAUKOCYSTOFITY glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLAUKOCYSTOFITY
glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.).

Oprócz GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast