GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLAUKOCYSTOFITY to:

glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.176

SAŁATA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, OGÓREK, WARMING, SUBLIMAT, CHLEB PSZCZELI, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, ŁUSKWINA, KIERZNIA, JEŻYNA, WATKOWCE, AKSAMITKA, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, IRGA, COLUMBIA, CHLEBEK PSZCZELI, POCHWA, PACHNOTKA, BYLICA SZTYWNA, KIERZYNKA, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, MIOTŁA, ROŚLINA SKRYTOPĄCZKOWA, KOOPERACJA, GMACHÓWKA CIEŚLA, SZCZAW, WERBENOWATE, WIETLICA, ZROSTNICOWATE, EMALIA, PROMIENIOPŁETWE, AMEBY OSKORUPIONE, DYNIA, KRUCJATA, MONOGAMIA, KUTNER, ALOES, KRWIOPIJCA, GROMADA GALAKTYK, AUKSYNA, JIDYSZ, MANNA, CYNODONTY, PLECIONKA, MIĘKISZ GĄBCZASTY, KWIATEK, OLDENBURGER, GNETOWE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, JEZIORO RAMIENICOWE, KOPACZKA, OGONICE, CUG, DERMATOFIT, DOM PRZYSŁUPOWY, WŁOSIENICZNIK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, CIĘŻKI TYŁEK, ROZSOCHA, JEŻOWCE, RÓŻOWCE, CHLEBOWIEC, OLEJ JADALNY, PSIZĄB BIAŁAWY, WIRULENCJA, KOLENDRA, HERBATA, RAMIENICA, FENOLOGIA, KONSERWA, SELADON, FITOPATOLOGIA, GARBUS, LEN, WIERSZ ZDANIOWY, SMÓŁKA, USŁUGOBIORCA, AGREGAT, WEŁNIANKA, GŁOWOCIS, KLASA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PANDRAK, AKWARYSTYKA, PAPROCIOWE, ZANOKCICA KOŃCZYSTA, WEŁNIAK, ZAMIOKULKAS, SŁONECZNICA, ROGATKOWATE, MIODNIK, UMM AL-KAJWAJN, WINCHESTER, ŁATA, HIADY, ASFODEL, CHLORELLOWATE, WODA PODSKÓRNA, SKAZ, SOMATOTOPAGNOZJA, HEINKEL, FLUBV, BERNI, BUŁAWNIK, JARSTWO, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, DRAPACZ, DOMENA, FLEGMATYK, KRYNICZNIK, ENDOMORFIK, POMOCNIK, SIEDLISKO, DWUPIENNOŚĆ, GĄSIENICA, FITOFARMACJA, ZALĄŻEK, FARMA, WYRAŻENIE, TURZYCA, TYP GOSPODARKI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, OKOPOWIZNA, PLEJADY, ANGLIA, CYTOKININA, UKŁAD, KUKURYDZOWE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, RÓŻA, RUMIAN DWUBARWNY, MELISA, OPYLACZ, DREWNO LETNIE, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, GŁOWIENKA, HAMERNIA, GNIOTOWCE, FITOHORMON, PUSTOKRĘŻNIK, CZERWIEC, ŻÓŁTAKOWE, CHITON, DRAPAK, SOSNOWCE, ROZTOCZE, ZAPRAWA NASIENNA, PRZYMIOTNO KARPACKIE, SADZIEC PURPUROWY, GUZMANIA MONOSTACHYA, ZOOM, LEJKOGĘBCE, ZNAMIĘ, SKUTER, MIESIĘCZNICA, JENTYS, MARMUR, MEROE, PIASEK KWARCOWY, LILIJKA, ŚMIGNA ROTANG, ZIOŁO, ŁYCZOGA, JAK, ROZŁOGI, KALANDRINIA, GIBERELINA, ATLANTIS, RUNO LEŚNE, BRZOSKWINIA, IGLICZNIA, KOMÓRKA GLEJOWA, SĄD OGÓLNY, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, FIOŁEK, KOBIERZEC, SIODŁO WESTERNOWE, STRĄCZYNA, MODEL, DUSZA, GOSPODARKA TOWAROWA, JOL, KOSZYCZEK, SKRZYDŁOLIST WALLISA, TYP, LAMPA KARBIDOWA, KARBONATYT, GUJAWA, ALBINOS, KŁĄB, GWIAZDOSZEK, ŻYŁA ŁOKCIOWA, PĄCZKOWCE, LEBERWURSZT, KOSIARZE, MODRAK, OMŁOT, PATEFON, FRYGANA, SZWEDZKI STÓŁ, PRAZYNOFITY, SIERPIK, CIAŁKO ZIELENI, JUKKA, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, CHWAST, NAGONASIENNE, SSAKI JAJORODNE, METASEKWOJA, KOCANKA WŁOSKA, SADZIEC, SKLEROZA, MAH JONG, GŁOWA, INIEKCJA, ODROŚL, PEŁNOKRĘŻNIK, PRZYLŻEŃCE, BIOM, ZROSTNICOWCE, RPG, PĘDRUŚ, FOTOTROPIZM, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, GAŁĘZIAK, GOŁĄBEK, SZEFERDIA, GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE, GORCZYCA, ZAWILEC, SOLING, BRAT, KMINEK, WROŚNIAK PACHNĄCY, IMPERIUM KHMERSKIE, DONICZKA, RZĄD MACIERZY, ELODEID, VAN, PLON, CHLOROFIL, APPEL, OLIWNIK, CHRYZOFITY, NAMIOTÓWKA DĘBOLISTNA, PŁĄCZYCA, PRZEWIERCIEŃ, GATUNEK ZAWLECZONY, PIERŚCIENICE, WIRUS GRYPY TYPU C, BAŁAMUTKA, MORELA, SURMIA, STRĄGOWCE, GALARETÓWKOWATE, PANCERFAUST, DRAMAT ROMANTYCZNY, GNIOT, CYTRYNA, COUPÉ, TOBOŁKI, DYSZKANCIK, IDEACJA, SORGO, WZDĘTKA, CYPRYSOWCE, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, IGŁAWOWATE, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, MOZAIKA, PRZĘDZIORKI, TRĄBA POWIETRZNA, JABŁOŃ, BEJCA, STRZYKWY, SIODŁO WESTERN, AKONIT, PLOTER PŁASKI, FITOGEOGRAFIA, PRZEDROŚLE, KOMÓRKA INICJALNA, SPALINKA, HETMAN WIELKI, MUŻOCJA, NEKTARIUM, HERBARIUM, ŁYKO, SPRĘŻYK, POŁAWIACZ, ACETABULARIA, OPONA, KRAINA, HETEROSPORIA, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, MIODOWNIK, ROGAL, ZERWA, TYP ENDOMORFICZNY, AKTA PODRĘCZNE, ?ROŚLINIARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLAUKOCYSTOFITY glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLAUKOCYSTOFITY
glaukofity, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 15 lit.).

Oprócz GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GLAUKOFITY, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x