KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MESZEK to:

krótkie, gęste włoski na liściach, łodygach lub owocach roślin (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MESZEK

MESZEK to:

krótkie, delikatne włoski na skórze (na 6 lit.)MESZEK to:

woskowy nalot (na 6 lit.)MESZEK to:

krótkie, gęste włoski na tkaninie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.785

SZKIC TOPOGRAFICZNY, HAK, BAZA PŁYWAJĄCA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ŚWIRZEPA, GENDER, ROZMODLENIE, AŁYCZA, INFORMACJA POUFNA, GLAUKOCYSTOFITY, BRATEK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, INSTYTUT, POMROK, LUTNIA, KAKEMONO, KIPA, SALWA BURTOWA, PIERWSZY, TYCZKA, KANOE, SZPONGI, NAJEM, BARWA, ŻONISKO, OBRONA, KOMISJA REWIZYJNA, PODSADKA, FALCONI, PANTOGRAF, FUTRYNA, ALBULOWATE, DIAKONIA, BRODOWSKI, DUSZA, KŁOPOTANIE SIĘ, BERNARD, ŻYTO, NISZA, SAMOOKALECZENIE, PATRONKA, WKLĘSEK, SET, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KREDYT HANDLOWY, ŁUK SKRZELOWY, IRYS, GWIAZDNICA BAGIENNA, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, FILM KATASTROFICZNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEZIERNOŚĆ, RZEŻUSZKA, TONACJA, GRZEBIEŃ, POŁYKACZ, PESTYCYD, IMITATOR, ZAGŁÓWEK, ŻEBERKA, OBRZĘK, MANCINI, ESKORTA, ABLACJA LODOWCOWA, JUJUBA, PODWOIK, KWADRAT, SĄSIEDZKOŚĆ, KORZENIE, KOMORA GORĄCA, NAKŁO, KRÓTKIE SPIĘCIE, ORLĘ, PUSZKA, ATMOSFERA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KARABIN PLAZMOWY, ŚLIWKA, GLOKSYNIA, KAMIENIARZ, TWAROŻEK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, WRZÓD TRAWIENNY, RUMIENIDŁO, LAS OCHRONNY, MOC CZYNNA, GODZINA, SZEREG, KLEPISKO, BIOKOMINEK, POLIANDRIA, CHIŃSKOŚĆ, NASTAWA OŁTARZOWA, ACENA ARGENTYŃSKA, PAKOWNOŚĆ, UKŁAD ADAPTACYJNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, GRANITA, PLIK GRAFICZNY, ANTYGWAŁTY, PRZECZULICA SKÓRNA, KRYZA, KATAPULTA, SOS SOJOWY, CERKIEW, KOMIN, CZÓŁNO, TEMAT, PONCZOWNICA, WYTWÓRCA, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, DOBYTEK, WIĆ ROŚLINNA, FARBA OLEJNA, WYBIEG, KRUCHAWECZKA, KORYTO, PODKŁAD, BALON, INTERWENCJA PROCESOWA, GUZ, BABKOWATE, POWOJOWATE, WYROK PRAWOMOCNY, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, PODKŁADKA, BENEFICJANT, DZIEWCZYNIĄTKO, HARDTOP, WYCIĄG TALERZYKOWY, TEUTON, OKRZEMKI, CZTEROKROTNOŚĆ, ARANŻER, EWOLUCJA, BENNELLI, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GEEK, PŁUCZKA, MIĘSOŻERCA, UPOLITYCZNIENIE, EKSTRADYCJA, APATIA, KOMÓRKA, ALEGORIA, SMORODINÓWKA, PIWNICA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PLOTER GRAWERUJĄCY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NABIERACZ, DUPLIKACJA, AEDICULA, POGOŃ ZA RENTĄ, ONE-LINER, MATRYKUŁA, TINA, PERSONA, MENAŻKA, HAUST, MAGNOLIA, WĘDRÓWKA, EBOLA, SYNAPIZM, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, POTENCJAŁ, CYBORIUM, BROŃ JĄDROWA, HANZA, BERŻERA, RAGOUT, ALSTREMERIA RÓŻNOBARWNA, GAJA, VOTUM, BOMBER, NASADKA, ŚMIGNA ROTANG, ODROŚLE, ZGRED, RIKSZARZ, KAROTEN, KOEGZYSTENCJA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, SITEK, SIAD RÓWNOWAŻNY, KORZYSTNOŚĆ, ELEKTROWÓZ, BOMBERKA, BEZANMASZT, SZKLANKA, ROŚLINY OSIOWE, KRZYŻYK, KURDYBAN, KOSMETYK, KRYNOLINA, UGNIATARKA, ŻYDOSTWO, OBWÓD REZONANSOWY, SSAK, JOSE, GALVANI, ACETAL, PORWAK LODOWCOWY, TYTOŃ, IBERYSTYKA, ZAPARCIE, WARMING, PROPAGANDA, KAKAO, MANEŻ, LENIUSZEK, KOŁO POLARNE, DIABLOTKA, IMPLIKACJA MATERIALNA, KUREK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, ŚWIETLIK, STANDING FINANSOWY, CIŚNIENIE STATYCZNE, FOTOGENICZNOŚĆ, ADIUSTACJA, RUGI, WĘGIERSKI, ŚWIATŁO KRÓTKIE, CZERWONE ŚWIATŁO, SMREKUN, OWICYD, NADSCENIE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, REKWIZYCJA, BEK, AUSZPIK, INTROIT, BARWA, ŚLIWA WĘGIERKA, DŻEM, ZASADA, SPOTKANIE MODLITEWNE, DZWONEK, ŚWINIARKA, WRZUTA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ŻEBRO, SĘK, ASTROTURFING, BŁONA ZEWNĘTRZNA, BAŻYNA, HAMERNIA, MUSZTRA, TROLL, OSPOWATOŚĆ, KOŁNIERZ, POKRYWA, RDZA, STARA MALUTKA, PODUSZKA, WYROŚL, BŁONICA SAŁATOWA, ŻUŻLOBETON, LISTEK, BAJKA, LUSTRO, BEK, EKIPA, PIEZOMETR, WINIARZ, NACZYNIOWE, BLUZA, M, MAŁPA OGONIASTA, CAR, JERZY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, TRUMNA, BROKAT, WIADRO, SZORTY, SEN, KOLIMATOR, STRONA TYTUŁOWA, BAT, TONAŻ, KLIENT, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, WOLUTA, CABOTO, KIEROWCA, LASONOGI, NIEWOLNIK, PRZEPLOTNIA, CZTEROPOLÓWKA, BŁYSK, GĄBKA, DRACHMA, TRYPTYK, KONTROLA, WAGA, CZYNNIK PRODUKCJI, REDUTA, ?DWUZŁOTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.785 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MESZEK krótkie, gęste włoski na liściach, łodygach lub owocach roślin (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MESZEK
krótkie, gęste włoski na liściach, łodygach lub owocach roślin (na 6 lit.).

Oprócz KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - KRÓTKIE, GĘSTE WŁOSKI NA LIŚCIACH, ŁODYGACH LUB OWOCACH ROŚLIN. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast