POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSPAŁOŚĆ to:

powolność, jakby senność, niechęć do podejmowania działań, cecha czegoś lub kogoś pozbawionego energii, anemicznego, powolnego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSPAŁOŚĆ

OSPAŁOŚĆ to:

to, że coś się dzieje powoli, bez dynamizmu (na 8 lit.)OSPAŁOŚĆ to:

senność, to, że się nic nie dzieje, fakt lub wrażenie, że jest mało ruchu, niewiele zdarzeń (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.774

WELWET, PIĘKNOŚĆ, ORATORIUM, ASPIRANTKA, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, NIESUBTELNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, POLIGAMIA, SPÓJNIK, KSYLOFON, KUFF, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, CECHA POŚREDNIA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, JEDNOSTKA ALOKACJI, TŁUMACZ, DRUGIE DNO, STANDARD, APOGEUM, ILUZJA PIENIĄDZA, RÓŻANIEC, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, KUTER, NIEDOŁĘGA, NIESAMOISTNOŚĆ, GAZ SYNTEZOWY, ZASTAŁOŚĆ, WRĄB, RAPORT, TOALETA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, SZMAT, FRATER, RĘCZNE STEROWANIE, KALKA JĘZYKOWA, IRYGATOR, KOŁO PODBIEGUNOWE, KOMANDOR, SPRZĘT, ODSUWACZ, POJEMNOŚĆ POLOWA, BOMBA, STAN CYWILNY, BIOREMEDIACJA, CIĄGNIK BALASTOWY, ZARYSOWANIE, DEZILUZJA, USTAWKA, ZATOR, POWSZECHNOŚĆ, DZIANINA, EDUKATOR, GENERACJA ROZPROSZONA, SŁUŻBA DYŻURNA, WZW A, EDYCJA, SYGNAŁ CIĄGŁY, SKUPIENIE, KAJMAK, ODROBEK, WYTYK, NASADA, GRÓDŹ, BEZANMASZT, GŁUPSTWO, APRETUROWANIE, SYNTETYK, KNEBEL, KONWOLUCJA, PRANIE MÓZGU, PREZENTACJA, TOM, PIŁA, SŁODKOŚĆ, EKSPANDOR, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, RACJA, PROSO, ZAKŁAD, MINERAŁ, TERROR, TERMA, MŁODZI, KONCENTRACJA, GÓRNICTWO, SIARKA POPIOŁOWA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PASZCZA, KWARTET, ODSKOK, WOJNA, OBWÓD REZONANSOWY, PODUSZKA, NIEZDOLNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, PRZEDSIONEK, SZAMPAN, GYMKHANA, EDYKUŁ, PIERÓG KARELSKI, KABLOBETON, LAGUNA, KUBRAK, PUCOŁOWATOŚĆ, SPUSZCZENIE, SYSTEM, WSPÓŁPRACOWNIK, HRABIANKA, LOKUM, NIECZUŁOŚĆ, PŁOMYCZEK, SPRZĘT, INFLACJA, MÓR, PIEROGI, CZUŁOŚĆ, KERO, PRZYBLIŻENIE, WOAL, DOCHODZĄCA KOBIETA, AFISZ, NIEPORZĄDNOŚĆ, ALKIERZ, RURKA INTUBACYJNA, DURNOŚĆ, JOGURCIK, PIEŚŃ, PRZYSTOSOWANIE, ADRES WZGLĘDNY, GAZYFIKACJA, BEDŁKA, KOGNITYWIZM, ZNAK, ARCHITEKTONIKA, KWAS LINOLENOWY, CIENKOŚĆ, ARTEFAKT, PRZEDZIAŁ, BOJOWOŚĆ, ANNA, NIEDELIKATNOŚĆ, ZAMYKANIE USZU, SUKMANA, WYŻYNKA, KLER, REGUŁA, GARDENIA, CABAN, HRABINA, LORDOSTWO, POJAZD ZABYTKOWY, JAJA, PRĘDKOŚĆ, POŻYCZKA, FORMAT, POEMAT HEROICZNY, PRODUKT, ROZKŁAD, WILCZY BILET, KRYTERIUM SAVAGE'A, BRZOZA OJCOWSKA, KOPROFIL, PROTEGOWANY, NASTAWANIE, APOSTOŁ, BOK, ZASÓB, UMOWA WIĄZANA, ZBAWICIELKA, TYŁÓWKA, GALETA, REZEDA, LISTA, PLAFON, PORNO, WZMACNIACZ, KĄDZIEL, SZYPUŁA, FANATYCZKA, ATREZJA ODBYTU, DWUSTRONNOŚĆ, MASŁO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, POMÓR, MNICH, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, MAJENIE, TAPETA, SZPEKUCHA, ENIGMATYCZNOŚĆ, LINIA, MAGNESIK, ZBOCZENICA, BASEN, LISTA TRANSFEROWA, WSOBNOŚĆ, ASYSTENCJA, CZYNNIK NIECENOWY, ŁUSKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, POŚWIĘCENIE, TROLL, PLOMBA, ZATRACENIE, UBEZPIECZENIE, DUŃSKI, TECHNOLOGIZM, GWAJAK, MACIERZ TRÓJKĄTNA, LWIA CZĘŚĆ, PŁACZ, KSIĘGI, TRASZKA GRZEBIENIASTA, WILK, KONFISKATA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SYGNAŁ, KNECHT, LATARNIA, POLIMORFIZM, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KILIM, PŁOW, BŁĘDNOŚĆ, PRZESZKODA, MAŁOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, WODNIAK, CYTOKININA, DYMISJA, PERKAL, BATAGUROWATE, UMOWA BARTEROWA, KONIEC, NIEPOKOJENIE SIĘ, SÓL, NACIEK JASKINIOWY, KLĄTWA, PŁYWACZEK, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KAZBA, BEZAN MASZT, KAWA MIELONA, FUCHA, WYCINEK, POIMEK, NOTKA, KOLORYT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, POLKA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PANORA, TYNKTURA, OREGANO, JEHOLOPTER, ŚCIĘCIE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, BOGACTWO, BOZIA, MISTRZU, POTOP, BRYLASTOŚĆ, WIDELEC, DIABEŁ, WIĆ, AZOTAN, AKCENT OSTRY, CIĄGNIK SIODŁOWY, SINIEC, OKRĘT TRANSPORTOWY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, SPECYFIKACJA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ŁOBUZIAK, NIEMOC, PODWÓJNOŚĆ, FALKA, ANTYUTLENIACZ, PIANISTYKA, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, GOŹDZIANKA, CHUSTA, POLEPA, BRZOZA CZARNA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, OBUSTRONNOŚĆ, GERMAŃSKI, KONWERGENCJA, STADIONIK, ANTENA YAGI-UDA, FITOCYD, GÓRNICA, SCENARIUSZ, PLACUSZEK, FETA, GARNITUR, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, ?SATELITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSPAŁOŚĆ powolność, jakby senność, niechęć do podejmowania działań, cecha czegoś lub kogoś pozbawionego energii, anemicznego, powolnego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSPAŁOŚĆ
powolność, jakby senność, niechęć do podejmowania działań, cecha czegoś lub kogoś pozbawionego energii, anemicznego, powolnego (na 8 lit.).

Oprócz POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - POWOLNOŚĆ, JAKBY SENNOŚĆ, NIECHĘĆ DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ, CECHA CZEGOŚ LUB KOGOŚ POZBAWIONEGO ENERGII, ANEMICZNEGO, POWOLNEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x