SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METABOLIZM ENERGETYCZNY to:

system pozyskiwania energii ze składników odżywczych (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 788

NORMATYWIZM, INTAGLIO, KANALIZACJA, PLANETA, ANALIZA FRAZOWA, ELEKTRONOWOLT, KANALIZA, MANICHEIZM, ARYTMETYKA BINARNA, MASZYNA CIEPLNA, TOTALIZM, FUSA, SYSTEM METRYCZNY, SYSTEM KOMPUTEROWY, UKŁAD DZIESIĘTNY, SPÓJNIK, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, IPHONE, ENTROPIA SWOBODNA, SYSTEM SOCJALISTYCZNY, GIGATONA TROTYLU, SYSTEM, TRAWA PASTEWNA, CARAT, AUTOMATYKA POGODOWA, AKCENTACJA, GNIOTOWNIK, CZAKRAM, UTRAKWIZM, AUTOFOCUS, SYSTEM PENITENCJARNY, SYSTEM POWIERNICZY, QUINOA, KONWENCJA LITERACKA, ENERGIA HYDRAULICZNA, LINIA PRZESYŁOWA, PLANETA OKOŁOPODWÓJNA, SYSTEM NICEJSKI, PISMO PIKTOGRAFICZNE, CARAT, TYTUŁ ZAWODOWY, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, DYFUZJA, LIZAWKA, PASYWNOŚĆ, GENERACJA ROZPROSZONA, CIEPŁO, DWÓJNIK, SIEĆ, DYFUZJA CHEMICZNA, AIKIDO, KALORIA, MEGATONA, ATOMISTA, RODZAJ LITERACKI, TRANSIT, WARCIAK, DOM PASYWNY, ZACIĄG, JOGACZARA, MASZYNA INFORMACYJNA, MULTILATERALIZM, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, PODŁOGÓWKA, MIKROINSTALACJA, NOTACJA LOGICZNA, TELEWIZJA, KONTROLING, PASCHA, MAMLAS, RADIO, ORIJA, JĘZYK, KONSONANTYZM, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, HEGLIZM, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KWANT, KILOKALORIA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, SŁOWO MASZYNOWE, ENERGETYKA CIEPLNA, CZAKRA, KANALIZACJA KABLOWA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GENERATOR ELEKTRYCZNY, PALIWO SILNIKOWE, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, PLATFUS, PŁYN STAWOWY, TARCIE, PRAWO UNIJNE, PONCZ, KARABINEK, IZM, PRZERWA ENERGETYCZNA, OFERMA, ENERGETYKA WODNA, EV, FG, POLIGAMIA, PERM, WERTYKULACJA, TERMORENOWACJA, SYSTEM SEMIPREZYDENCKI, SYSTEM DEDUKCYJNY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, BLOK ENERGETYCZNY, HETMANAT, CZUJNIK GENERACYJNY, OCHRONA PRZYRODY, RZYM, RADIOMETRIA, ĆAKRAM, DSS, AKSJOLOGIA, KATASTER WODNY, TERATONA, ZBIORKOM, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, LUTERANIZM, DYNAMICZNOŚĆ, SYNTEZA, DEDUKCJA NATURALNA, WYSPA BARIEROWA, EFUZOR, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, SYSTEM WALUTOWY, TERMOMODERNIZACJA, PLUTOKRACJA, ZASOBY, SYSTEM ENERGETYCZNY, TŁOK SILNIKA, WYRZUTNIA, ZUPA NA GWOŹDZIU, KORN, PORZĄDEK, SYSTEM, DOPALACZ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, BROŃ BIAŁA, SYSTEMAT, STACJA PROSTOWNIKOWA, KOD, RZĄDY POŚREDNIE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, TENGWAR, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZAPŁON, WIELKA PŁYTA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, WULKAN ENERGII, RĘBNIA, SAIMAA, SYSTEM PARLAMENTARNO-PREZYDENCKI, DRENAŻ, POMPA WYPOROWA, LINUX, KONTROLA DOSTĘPU, FREGE, LEWUS, ZACZYN, DYFUZOR, SYSTEM, NOTACJA CHORAŁOWA, EKOGROSZEK, KURANT, KLIMAT, SYSTEM RZECZOWY, WIERZBA ENERGETYCZNA, ZBÓJNICA KRWISTA, NEWS, FRIGORIA, KILOWAT, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, BATERIA WODOCIĄGOWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SIEĆ TRAKCYJNA, BANK CENTRALNY, WYBORY WIĘKSZOŚCIOWE, ANDROID, ALARM LOTNICZY, SYSTEM, JARSTWO, ŚWIAT, PUŁAP DYNAMICZNY, PISMO FONETYCZNE, INŻYNIERIA ENERGETYCZNA, RACHUNEK ZDANIOWY, PENETROMETR, ECHOLOKACJA, ZUPINA, GIERULA, DEMOKRACJA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, WOS, DIARCHIA, SŁOŃCE, TATUAŻ AMALGAMATOWY, FLORENTYNKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, KOD, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, KEFIR, ZACIĄG, NAWIETRZAK, SPÓJNIK, BAKTERIOCHLOROFIL, POLIANDRIA, OGRZEWNICTWO, PRZESYŁ, SAFANDUŁA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, FORMACJA DYSKURSYWNA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, DRENAŻ, PREZYDENCJALIZM, SYSTEM LICZBOWY, ENERGETYKA JĄDROWA, LOGIKA INTUICJONISTYCZNA, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, WYMIENNIK CIEPŁA, POCHŁANIACZ, ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA, ŚWIAT PRZEDSTAWIONY, BIUROKRACJA, ORLICZKA MIECZOWATA, MALIMO, WIDMO ROTACYJNE, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, KAPUSTA KWASZONA, HYDRAULIKA SIŁOWA, PROCES HYDROTERMALNY, ARYTMETYKA MODULARNA, JEDNOSTKA ENERGII, AUTOFOKUS, DYFERENCJACJA, ROZTWÓR STAŁY, THOMSON, CIEPŁOCIĄG, ENTROPIA, SYSTEM BANKOWY, ŻYWOŚĆ, PRZESYŁ, ELEMENT GRZEJNY, PRZEJŚCIE FAZOWE, LOTERIA WIZOWA, ANALIZA, SIEĆ, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, STANDARD EMISYJNY, PLAY-OFF, RACHUNEK LAMBDA, METRYKA, KILOGRAMOMETR, LORAN, PAS RADIACYJNY, STOP DRUKARSKI, FOTON, DEKANTER, KOLEKTOR, SŁUP ENERGETYCZNY, DYNAMIZM, OPIEKA SPOŁECZNA, JASNOŚĆ, PRONATALIZM, STREFA KONWEKTYWNA, PYRHELIOMETR, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, MONITORING WIZYJNY, MATERIAŁ JĄDROWY, BOMBA, STOPER, KLUCZ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, OGNIWO SŁONECZNE, KREM, INTARSJA, ALFABET ŁACIŃSKI, STREFA ZGNIOTU, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KALORIA, ZUPA, KOSMOS, BILANS ENERGETYCZNY, RZEŚKOŚĆ, RESIDUUM, PLATFORMA SATELITARNA, MUMIA, ŁUK BLOCZKOWY, SYSTEM ORGANÓW, MICZURINIZM, ?MUSZTARDA SAREPSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METABOLIZM ENERGETYCZNY system pozyskiwania energii ze składników odżywczych (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METABOLIZM ENERGETYCZNY
system pozyskiwania energii ze składników odżywczych (na 22 lit.).

Oprócz SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - SYSTEM POZYSKIWANIA ENERGII ZE SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x