SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOKOD to:

system automatycznego programowania maszyn cyfrowych (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 512

BLOKADA, KIERAT, TELEWIZJA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, GUŁAG, IPHONE, PRE-PAID, SYSTEM ENERGETYCZNY, JOGA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, KORN, TETRARCHIA, WCINKA, WIELKA PŁYTA, ASEMBLER, SYSTEM PARTYJNY, PILATES, NOTACJA, KANALIZACJA DESZCZOWA, INDEKSACJA, MONITORING WIZYJNY, SYSTEM POWIERNICZY, SYSTEM KONSORCYJNY, DEKANTER, SYSTEMOWOŚĆ, REGUŁA RAMSEYA, SZABLONIK, FABRYKA, DECCA, NOTACJA LOGICZNA, JOGACZARA, SYSTEM, CARAT, METKOWNICA, SYSTEM PRZYPOROWY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY, OPERATOR BITOWY, D, OGRANICZNIK, KONSONANTYZM, SHORAN, HALA MASZYN, SYNTEZA, PASZPORTYZACJA, KOMBAJN, EKSCENTRYK, AGREGAT, PLUTOKRACJA, AGREGATOR, INŻYNIERIA MECHANICZNA, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, MASZYNERIA, WIDEO, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SZTUKA WALKI, BIUROKRACJA, POŚLIZG, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, OKABLOWANIE STRUKTURALNE, JĘZYK SKRYPTOWY, KOMENDA, SŁOWO MASZYNOWE, NUMERACJA, TELEGRAFIA, SYSTEMIK, INSTRUKCJA, SEMAFOR, ASPIRACJA, DIAGNOSTYKA, LOGIKA KONSTRUKTYWNA, WŁADZA SĄDOWNICZA, PENTARCHIA, LOGIKA INTUICJONISTYCZNA, ASSEMBLER, TORPEDO, CARAT, E, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, JOGA, LICZBA CAŁKOWITA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, AUTOFOKUS, SYSTEM, POSKOK, PREZYDENCJALIZM, MONARCHIA DEMOKRATYCZNA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, KORDON, SYSTEM KRAKOWSKI, NEWS, TRANSLATOR, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, HEGLIZM, POSTSCRIPT, MIMOŚRÓD, PERFORACJA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, HATHAJOGA, SIEĆ CYTOKINOWA, MANICHEIZM, UKŁAD DZIESIĘTNY, MASZYNOZNAWSTWO, STACJA ZAKŁADOWA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, METRYKA, KALWINIZM, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, UKŁAD SAMODZIELNY, SAIMAA, SYSTEM AUTONOMICZNY, SIEĆ, WRZECIONO, SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI, JĘZYK ASEMBLERA, UTRAKWIZM, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KLUCZ, LOTERIA WIZOWA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, MAUZER, POSTĘP TECHNICZNY, KURSOGRAF, OBIEG OKRĘŻNY, MONITOR, AKCENTUACJA, SEMAFOR, TOTALITARYZM, KARABINEK AK, BIOMETRYKA, PODŁOGÓWKA, PROLOG, PISMO FONETYCZNE, SYSTEM NERWOWY, DEKLARACJA, TYP GOSPODARKI, STRUKTURA, IGŁA, INTAGLIO, GOSPODARKA, KLIN, DRENAŻ, ALFABET FIKCYJNY, PERM, DŻINIZM, SYSTEM INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY, ALGOL, INTARSJA, TECHNIKA CYFROWA, METABOLIZM ENERGETYCZNY, PISMO PIKTOGRAFICZNE, HUMANIZACJA PRACY, ARGUMENT, DUPLEKS, ZACIĄG, PODTYP, TULEJKA, ODMIENNIA, BIOMETRIA, POLIGAMIA, HIPOKAUSTUM, SYSTEM DZIESIĘTNY, SYSTEM KOMPUTEROWY, PAŃSTWO TOTALITARNE, KONTROLING, TELERAN, SYSTEM TRANSAKCYJNY, TER, REIKI, FUNKCJA CELOWA, CLARK, JOGA, SŁOWO, AWUNKULAT, SYSTEM INFORMATYCZNY, SWORZEŃ, WERBOWNICTWO, SYSTEM DEDUKCYJNY, STEROWANIE NUMERYCZNE, BEZPOŚREDNI WTRYSK PALIWA, RADIO, KANALIZACJA SANITARNA, FORTYFIKACJA, SARSAT, TRYB, HETMANAT, LAMBORGHINI, RĘBNIA, RADIONAWIGACJA, KONTROLA ZARZĄDCZA, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, INTERKOM, SYSTEM WBUDOWANY, AUTOKOD, IDEOGRAFIA, SYSTEM, NARTOW, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, CARYZM, ALFABET ŁACIŃSKI, KOŁO, WIADOMOŚĆ TEKSTOWA, ETOS, FREGE, KANALIZACJA ŚCIEKOWA, BIURO TECHNICZNE, SPRZĘG, TUTORIAL, KOMPILATOR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, TENGWAR, NYLON, KOSZYK WALUTOWY, BLU-RAY, MONTAŻ, MALIMO, NIEOBLICZALNOŚĆ, DEKALKOMANIA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, PLAY OFF, NOMENKLATURA BINOMINALNA, TUTORIAL, CYFRONIKA, POBÓR, KOSZT WYDZIAŁOWY, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, SYSTEM, MULTILATERALIZM, SYSTEM EKONOMICZNY, BD, ALFABET FONETYCZNY, AIKIDO, TIMER, NOTACJA MUZYCZNA, BLOK ENERGETYCZNY, LUTERSTWO, KOSZYK INFLACYJNY, SYSTEM INSTANCYJNY, USENET, CZĘŚCI, KANIBALIZACJA, PAY-AS-YOU-GO, OSPRZĘT, SYSTEM, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, DEDUKCJA NATURALNA, ZACIĄG, RODZAJ LITERACKI, INTERPRETER, PLATFORMA SATELITARNA, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, KANALIZACJA KABLOWA, FAKSYMILE, BUDYNEK GOSPODARCZY, SPYCHOTECHNIKA, SYSTEM OBRONNY, TRANSKRYPCJA, GORĄCA LINIA, KIERAT, WYWOŁANIE ZWROTNE, NADZÓR BUDOWLANY, GIROSKOP, KRYTERIUM JURY, WIENIEC, SYSTEM ZARZĄDZANIA, REKOMPILACJA, SPYCHACZ, CARNOT, ZBÓJNICA KRWISTA, FRANCZYZA, KONTROLA DOSTĘPU, SYSTEM SOCJALISTYCZNY, CYBERNETYZACJA, SYSTEMAT, MIARKOWNIK SPALANIA, LINUX, HAMULEC, AKCENTACJA, JĘZYK, DECTRA, EKONOMIKA, KANALIZACJA BURZOWA, PORZĄDEK, LIBERALIZM GOSPODARCZY, JĘZYK MASZYNOWY, SOKOLE OKO, BATERIA WODOCIĄGOWA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, KLUCZ PARTYJNY, TRANSLACJA, MAŁA INFORMATYKA, KANALIZACJA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ?BRYŁA KORZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOKOD system automatycznego programowania maszyn cyfrowych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOKOD
system automatycznego programowania maszyn cyfrowych (na 7 lit.).

Oprócz SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROGRAMOWANIA MASZYN CYFROWYCH. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x