W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSKOK to:

w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.931

MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŁATA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SAMOZAGŁADA, ABSOLUTYZM, SIERPODUDEK, KUCZBAJA, RAFA, AGREGAT, PRAPŁETWIEC, WYDANIE, PIEPRZ ZIELONY, KORMA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, RODZICIEL, KREDYT KONTRAKTOWY, SAMOUZDRAWIANIE, WSPÓŁPLEMIENIEC, POJAZD NIENORMATYWNY, INSTYNKTOWNOŚĆ, KANCER, OBŁOŚĆ, PRZYLEPKA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ELONGACJA, PASTOFORIUM, WARZELNIA, AUTODESTRUKCJA, LEKARZ, KARTAUNA, STANOWISKO, BADYL, PONĘTNOŚĆ, SKLEPIENIE ZWIERCIADLANE, ZAIMEK ANAFORYCZNY, LAMBORGHINI, KOŁO, NARTOW, NIEOBLICZALNOŚĆ, OLEJ Z OLIWEK, MELODIA, PIÓRO, WINNOŚĆ, STOPIEŃ, TRYTKA, GRYZETKA, KONSTYTUCJA, MIEDWIEŻJEGORSK, RUBRYKA, BLASZKOWIEC, WSPINALNIA, REDAKTOR NACZELNA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, CAMEMBERT, TEMAT FLEKSYJNY, PRZYLEPA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, KRATOWNICA, ENCKE, WŚCIEKLICA USZATKA, BEANIA, KABOTAŻ WIELKI, BACHATA, VOLKSDEUTSCH, ZATYCZKA DO USZU, CYLINDROWIEC, MANDARYŃSKI, IMĆPAN, FIRMÓWKA, RURA, OSZCZĘDZACZ, CIĄG POLIGONOWY, MASECZKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, WISTRA, REALIZM MAGICZNY, DOJŚCIE, SWORZEŃ, NIETYPOWOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, CZŁON SKRAJNY, FORNALKA, HETERODYNA, CNOTA KARDYNALNA, LINUKSIARZ, POSTĘP TECHNICZNY, BURSZTYNNIK, ŻOŁĄDKÓWKA, MOKROŚĆ, GONIEC, SZUM TERMICZNY, KASKADA, BELLERT, KOLONIJKA, KŁONICA, STOJAK, WYMIANA KULTURALNA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, CEBULANKA, DEFINIOWALNOŚĆ, MRUKOKSZTAŁTNE, TELEWIZJA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZIELONE, PIERWOCINA, UDAWANIE, CIĄGNIK, TELEGRAFIA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, OSZCZEP, GILOTYNA HUME'A, TABLICA CAYLEYA, PRÓBNIK NAPIĘCIA, ROZTWÓR WZORCOWY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, POWTÓRZENIE, ACID WESTERN, KREDYT ZAUFANIA, WIRTUALIZACJA, RODZICIELKA, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, HEMATOLOGIA, ANTYNATURALIZM, KUCHNIA, BAZYLEUS, PASTA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, BĄCZEK, PLATFORMERS, TELEKOMUNIKACJA, REKINEK PLAMISTY, CHWIEJNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, GRENADYNA, KABOTAŻ MAŁY, EJDETYCZNOŚĆ, METALICZNOŚĆ, MĄKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BEZJĘZYKOWE, SZKLISTOŚĆ, TORTURA, ŁAPIĘ, PATRON, WYRAZ, EPICYKL, DASZEK, SILNIK BOCZNIKOWY, TIMER, KLAWIATURKA, CHÓR, REKIN OWSONA, TWARÓG, ALOTROPIA, KURTYZACJA, NUDYSTA, NESTOR, FLAMING, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, AGREGAT, MYSZOWATOŚĆ, NEANDERTALCZYK, SZKAPLERZ, TCHÓRZOSTWO, TRYTON, ZDARZENIOWOŚĆ, JERZYK, ADHORTACJA APOSTOLSKA, BIEGNIK, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, NEFROLEPIS, KOSTKA, PRZEROST, ATRAKCYJNOŚĆ, PIEPRZOJAD, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, WIŚNIÓWKA, GACEK SZARY, TRAKTONIUM, INŻYNIERIA MECHANICZNA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PROPINATOR, TROJAŃCZYK, UBÓJ, SAMOPONIŻANIE, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, IDIOLATRIA, TRÓJKĄT PITAGOREJSKI, ABRAZJA, STACJA ZAKŁADOWA, INTERKALACJA, KORZONEK, SZPYRKA, SZEREG HOMOLOGICZNY, EKSKLUZYWIZM, PODJAZD, SZKŁA, SZCZEGÓLNOŚĆ, TARTALETKA, KABOTAŻ, CHYBOTLIWOŚĆ, KATEGORIA, KREMOWOŚĆ, DRĄŻEK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, CHORÓBKA, ŻOŁNA, PAZUROGON UZDOPRĘGI, LUSTERKO WSTECZNE, POTENCJAŁ BŁONOWY, FARMAKODYNAMIKA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, LABOLATORIUM, STAROŻYTNOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, AGENT, MAGNETOSTATYKA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, KAMPYLOGNATOID, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, AKSAMIT, INGRESJA MORSKA, HUMOR SYTUACYJNY, LICZBA NIEWYMIERNA, PULA GENETYCZNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KRATA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, JĄKANIE, SZPIGAT, RODAK, MUFFINKA, ZŁĄCZKA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ALERT, LIST KREDYTOWY, DOKTOR, BEDŁKA FIOLETOWA, JUCHT, SYMETRYCZNOŚĆ, STYLING, BAGNIAK, ROZPIĘTOŚĆ, NEMES, POPOVER, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, FANPEJDŻ, DYSKRYMINACJA CENOWA, TRANSPORTÓWKA, ODSTĘP CZASOWY, NATURYSTA, ZASIEK, RĘKODZIEŁO, SŁOWO MASZYNOWE, CZERWOŃCZYK ŻAREK, WĄCHACZ, DRABINKA, BĘBEN, RZUT KAMIENIEM, KASZA JAGLANA, TER, CHEDDAR, POPRZEDNIK, AZOLLA, BURSZTYNIARZ, GOUDA, ALMARIA, EKSTRUZJA, KWATERMISTRZ, ŚWIECA STANDARDOWA, KARTAN, CZAS TERAŹNIEJSZY, TRACZ, AUSTRIACKI, NEGACJONIZM, INFORMACJA POUFNA, ŻYWIEC, MAZAGRAN, WYSTARCZALNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, KLIMAKS, SPRAWNOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, SKRAJNOŚĆ, SKARGA, ECHOSONDA, HETMAN, AKUSTOELEKTRONIKA, PRZEMYSŁ, MIÓD, DRZWI, ALFABET MORSE'A, GALANTYNA, TRZEPACZKA KUCHENNA, ?PLACERIAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSKOK w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSKOK
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora (na 6 lit.).

Oprócz W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - W UZWOJENIACH MASZYN ELEKTRYCZNYCH ODLEGŁOŚĆ ROBOCZYCH BOKÓW TEGO SAMEGO ZEZWOJU MIERZONA LICZBĄ ŻŁOBKÓW, NP. WIRNIKA ALBO WYCINKÓW KOMUTATORA. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x