REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAUKAZ to:

region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz, który od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAUKAZ

KAUKAZ to:

owczarek kaukaski - rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie górskim, wyhodowana na Kaukazie, na terenie dawnego Związku Radzieckiego, pierwotnie przeznaczona do pilnowania stad owiec przed drapieżnikami i złodziejami, w okresie zimnej wojny wykorzystywana w wojsku i milicji, a po upadku Muru Berlińskiego - jako pies stróżujący i obronny (na 6 lit.)KAUKAZ to:

łańcuch górski w południowo-zachodniej Azji (według różnych klasyfikacji podobnie jak Ural stanowi granicę między kontynentami lub nawet położony jest w całości w Europie) (na 6 lit.)KAUKAZ to:

obszar górski w Azji (na 6 lit.)KAUKAZ to:

obszar górski z Czeczenią (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.419

MECHANIZM KIEROWNICZY, RYJÓWKA ETRUSKA, KLINGA, ZAKAUKAZJA, ANAPTYKSA, LATARNIK, BULDER, GRA RPG, PLANETA WEWNĘTRZNA, FLUBV, POLNIK ŚNIEŻNY, KREML, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BIEDACZKA, SMOK, CZUBACZE, LEKTOR, JUTRZENKA, PIŁONOSOWATE, OGIER, KOMBATANT, MUHAFAZA, BRZĘKNIĘCIE, PASMO GÓR, PATRZAŁKI, OPAT KOMENDATORYJNY, RETMAN, BEZWYZNANIOWIEC, BON VIVANT, KAPELUSZ PANAMSKI, MASA SPADKOWA, JANTARNY, KUC CONNEMARA, TABLICA ASOCJACYJNA, BRAT KRWI, MISIO, SEN, PRZEKRĘCIARZ, PODDAŃCZOŚĆ, TAKAOKA, WITELLARIUM, OWAD WODNY, IMPREZA TURYSTYCZNA, PARADOKS GRAWITACYJNY, KUPIEC, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, STADION OLIMPIJSKI, MINA, TERMINAL PASAŻERSKI, EMBAZAUR, KUC FELL, NIĆ, DUSZA, PROFESJA, BRUMBY, CIASTO SKALNE, ŁAJDACKOŚĆ, KRÓLESTWO KAMBODŻY, ANALIZATOR POLOWY, KREMÓWKA, CZUBATY PAWIAN, ANTAŁ, AMIOKSZTAŁTNE, PRZEGRANY, MARSYLIA CZTEROLISTNA, KRĄŻEK PRZESUWNY, DOJRZAŁOŚĆ, JUDAISTA, MŁÓDKA, SYRYJSKI, NAPĘD FOTONOWY, MĄŻ, MŁOT SPALINOWY, KOZŁOWATE, WYBITNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK ŚW. ANTONIEGO, SUPERPRZEBÓJ, TRANSPOZYCJA, SYSTEMIK, BÓBR WSCHODNI, ASOCJALNOŚĆ, RYGIEL, WARAN, KONCENTRAT, TROJAŃCZYK, SALA, PROSTACKOŚĆ, PODSZEWKA, KURS STAŁY, CHALKOGRAF, GAŁĘŹNIK, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŚWIĘCENIA, ROZPACZNIK, IMPERATOR, INSERCJA, STRES, OBJEŻDŻACZ, UWAGA, LODOWIEC HIMALAJSKI, KĄT ŻYLNY, DOBÓR KREWNIACZY, AUREOLA, OWOWEGETARIANIN, MAKRUROZAUR, BABKA, SĘP, PROMOTOR, BABA, AMBITNOŚĆ, SZCZUR TUNELOWY, LEPTOPLEURON, MICHNIKOWSZCZYZNA, KEFFA, PRZECIWUTLENIACZ, NABIODREK, ODRUCH RZEPKOWY, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, SEKWENCJA KOZAK, DZIWACZKA ARLEKIN, GŁOWNIA, KONDOR OLBRZYMI, SPLIT, HUNGARYSTYKA, TARAS, SUSEŁ KARLIK, OSMOLSKINA, POLE GEOMAGNETYCZNE, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ROBOTNIK BUDOWLANY, STREAMING, SETE, KOZŁOWIEC, CEREMONIA ZAPACHOWA, PROSTOŚĆ, PODNIEBIENIE WTÓRNE, GAZIARZ, ODZIERCA, PATYCZAK, WĄTŁOŚĆ, KRUCHOŚĆ, CZESTER, NOMOS, BABOCHŁOP, DUJKER KARŁOWATY, LOGIKA MATEMATYCZNA, OBYWATEL ZIEMSKI, ZAKOLE, PROSTAK, LORINAZAUR, RÓŻDŻKARZ, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, FUNDUM, NEKTAR, ANDERS, UT, MAPUCZE, BAŁKANY, PRZEWIERT, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, SOWIETNIK, SIEWRUGA, TWÓRCA, CHAŁUPNIK, CIBOTIOWATE, KIJ, GŁUCHOŚĆ, PASZKWILANT, WYDMIKUFEL, KAPITAŁ, NEOBEHAWIORYZM, GDERLIWOŚĆ, PANGOLIN JAWAJSKI, LUZAK, ROZGŁOSICIEL, MINIATOR, PREZBITER, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, SROMOTA, KASTRAT, PIJUS, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, MAKAK NIEDŹWIEDZI, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, NEMEGTOZAUR, KARYNTIA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, SZMIDT, KRYMINAŁ, TYTANOZAUR, POLIPTYK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, GINSENG, TERYTORIUM, JĘZYK PIDŻYNOWY, OTWARTOŚĆ, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, WEKTOR EKSPRESYJNY, RÓŻDŻYCA PŁYWAJĄCA, IRKUCK, SZPITALNIK, ZIELONY SZLAK, SZPARKA, GALAKTOLIPID, ROZPIS, EMBRIOPATIA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, JUTLAND, RDZEŃ OBLICZENIOWY, POWINOWATY, MROŻONKA, WOŁGA, ZASZŁOŚĆ, POLIGEN, PAPROTNICA, STACJA ROBOCZA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, SUWOROW, OBSESYJNOŚĆ, LANGWEDOCJA, REPUBLIKA BURUNDI, LIDIA, DOMINATOR, ANGLIA, PŁOT, BOSY ANTEK, LYGODIUM DROBNOLISTNE, KUPCZYK, REST, CHOMIK EUROPEJSKI, SĄD REWIZYJNY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, PRZEWROTOWIEC, OTOCZKA, INTERKALACJA, SUMERYJCZYK, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, BALCZYK, RELACJA, ANTYUTOPIA, FLAK, BULION, STAŁA, KSIĘŻYC W PEŁNI, RYBA AMFIDROMICZNA, RELACJE SAXENA, BUDIONNOWSK, TRZMIEL DRZEWNY, GATUNEK ZAWLECZONY, RUPNIK, MAGNEŚNICA, NAMIASTKA TABAKI, WYMIANA, ŻÓŁWIAKOWATE, PROMIONEK, SZAROTA LEŚNA, WŁOSKOWATOŚĆ, RODZINA ZASTĘPCZA, GAŁĄŹ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, REGRESJA, ARISTOZUCH, PUŁKOWNIK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KLAUZULA DUALNA, PŁASKOZIEMCA, TRASZKA KEYSERLINGA, TEOLOGIA NARRACYJNA, POMOC, ASZARYZM, LISTOWNICA, PLATFORMERS, PISMO FONETYCZNE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, OLDBOJ, NIECHLUJA, BIAŁY MURZYN, KWOTA CUKROWA, BIAŁOSTOCCZYZNA, OBIJACZ, ANTONÓWKA, MUFFINKA, ODLEGŁOŚĆ, MORZE AZOWSKIE, HIPERFOKALNA, ODRUCH KOLANOWY, ODDZIAŁ, SZMELC, PATYCZEK, RUDAWKA WIELKA, SUPERVISOR, SALAMANDRA SYBERYJSKA, CIĘŻAREK, SMOLUCH, WINA NIEUMYŚLNA, INDYWIDUALIZM, ?SUBWOOFER PASYWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAUKAZ region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz, który od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAUKAZ
region na pograniczu Europy i Azji pomiędzy Morzem Czarnym a Kaspijskim wokół gór Kaukaz, który od północy graniczy z europejską częścią Rosji, od południa, w zależności od przyjmowanego podziału, z Bliskim Wschodem albo z Azją Zachodnią (Przednią) (na 6 lit.).

Oprócz REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - REGION NA POGRANICZU EUROPY I AZJI POMIĘDZY MORZEM CZARNYM A KASPIJSKIM WOKÓŁ GÓR KAUKAZ, KTÓRY OD PÓŁNOCY GRANICZY Z EUROPEJSKĄ CZĘŚCIĄ ROSJI, OD POŁUDNIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRZYJMOWANEGO PODZIAŁU, Z BLISKIM WSCHODEM ALBO Z AZJĄ ZACHODNIĄ (PRZEDNIĄ). Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast