OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIESZALSTWO to:

opieszałość - cecha człowieka, który jest pozbawiony energii, anemiczny, powolny (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.247

FRYBURG, STARORUSKI, SAUNAMISTRZ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, TŁUSTE LATA, ANGLISTYKA, PORTFEL, ZMARSZCZKA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, GEJOSTWO, CHORAŁ, NOCEK WĄSATEK, ARCHEOLOGIA, SPRAWNOŚĆ, PLUS, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, SYNTETYK, KOMPUTER KWANTOWY, MARRAN, KONKURENT, LITERATURA WAGONOWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, KOŁATKA, SASZETKA, POWOLNOŚĆ, RACJA, TENOR DRAMATYCZNY, BARIERA JĄDROWA, WSPOMAGACZ, PLECHOWIEC, NASOSZNIK TRZĘŚ, KLAUZULA DUALNA, JAGLANKA, NIEUWAŻNOŚĆ, OGIEŃ OLIMPIJSKI, LINIA ŚNIEGU, PRZEGRODA, GRZYB SKALNY, ANTOWIE, STRAWNOŚĆ, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, ALLEGRETTO, CELOWOŚĆ, SPOTKANIE MODLITEWNE, PARTYJNY, DOBRO PRYWATNE, POMAGIER, PŁATKONOS OGNISTY, POWAB, JANCZAR, NORMA, KONCERT ŻYCZEŃ, KLERK, TYNK SZLACHETNY, NAIWNOŚĆ, MISJOLOGIA, BIURO, IMPRESARIAT, GUARANA, ŁUG, OUTLIER, LICZBA PRZESTĘPNA, ZWIERACZ, SROMOTA, ZDROWAŚKA, WYRAZISTOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, RĘCZNIK PLAŻOWY, BANANA SPLIT, WORECZKOWY, WSKRZESICIEL, PODCHWYTLIWOŚĆ, STRONA POWODOWA, NOOBEK, SUMERYJKA, ZBIERACZ, KURONIÓWKA, NIEDOJDA, PRZEBIEGŁOŚĆ, MIODOJAD ATOLOWY, DRAMAT SĄDOWY, MASKA, FIOLET WZROKOWY, KOMBATANT, MELANCHOLICZNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, GRZYB WOLAK, OTWARTOŚĆ, QUEBECKI, WSPINACZKA SPORTOWA, KAZBA, SZARA MYSZ, PROFESOREK, PAUPER, WITALNOŚĆ, ARTERIOGRAFIA, SPOWALNIACZ, ZGNIŁOŚĆ, ŁYSIENIE POSPOLITE, BIEL, FONOLOGIA LEKSYKALNA, EUROLAND, DOBRO LUKSUSOWE, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, STYGOFAUNA, PARA UPORZĄDKOWANA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, RONNE, ODZIERCA, NIESZCZEROŚĆ, KOWALNOŚĆ, ZAPRZĘG, REJ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, SPÓJNIK, REFORMISTA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, AFRYKAŃSKI, PRZEWIETRZNIK, REZONATOR KWARCOWY, ANIMALIZM, POTENCJA, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, PRUSKOŚĆ, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PUPIL, RUMPOLOG, MARTWA LITERA, GEREZA KRÓLEWSKA, CUDZOŻYWNOŚĆ, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, ŻARTOBLIWOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, UTWARDZACZ, TWARDA DUPA, INSPEKT, IZOCHRONA, NIEPOKORNOŚĆ, KAMIONKA, KREOL, RACJONALIZM GENETYCZNY, SAMOGRAJ, WIZJA, PŁYWACZEK, RELIGIJNOŚĆ, KOMÓRECZKA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, WOJAK, KOTEWKA, AKSAMITKA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DYSKONTYNUACJA, ANIOŁ STRÓŻ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, OCIEPLENIE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, DOBRO, KROWIA WARGA, ANORMALNOŚĆ, OJCIEC DUCHOWNY, START-UP, EGZORCYZM, INWESTYCJA, MIARA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, PSZCZOŁA MIODNA, ARGUMENT, WSIUR, STAWKA AWANSOWA, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, SŁONECZNICA, TRYLMA, NARWANIE, ROLNIK, RODELA, STRAGANOWIEC, ALERGEN WZIEWNY, GNIAZDO WTYCZKOWE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, MACIERZYSTOŚĆ, NANOHENR, MERYTERIUM, OKUPNIK, MANIERYSTA, DZIARSKOŚĆ, SZALOTKA, OPRAWA, DOŚWIADCZENIE DUCHOWE, GRZYB ZAJĄCOWY, ZABORCZOŚĆ, AMBITNOŚĆ, PATENT, USYTUOWANIE, BETHE, KUPA, POKOLENIE SANDWICZOWE, WTAJEMNICZONY, KASOWNIK, SPRAWICIEL, BOHATER POZYTYWNY, JĘZYK MASZYNOWY, UPRZEDMIOTOWIENIE, BIAŁA HERBATA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, LINA PORĘCZOWA, OKRĄGŁOŚĆ, KREW Z MLEKIEM, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, SPLOT SŁONECZNY, JĘZYK DUŃSKI, MAŁOWODZIE, LEASING FINANSOWY, USPOKAJACZ, EMPIRYZM GENETYCZNY, WYSTĘPNOŚĆ, BYDLAK, WSPÓŁĆWICZĄCY, MNOŻNIK, MASZYNA CIEPLNA, ASESOR SĄDOWY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, MILCZĄCA ZGODA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, PRZEPUST, PAKOWNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WSPORNIK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, WSPÓŁWYZNAWCA, TOLERASTIA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, BEZŻUCHWOWCE, ROK PLATOŃSKI, NIEPRAWOMYŚLNOŚĆ, TRYB OZNAJMUJĄCY, DAMKA, FARBA KLEJOWA, KREDYT RATALNY, ANALIZA FRAZOWA, CYJANOŻELAZIAN(III), ARCYDZIELNOŚĆ, KOLKA JELITOWA, CENTRALNE OGRZEWANIE, AWANTURNICA, ENERGIA, RĘCZNE STEROWANIE, SZKARADNOŚĆ, FAKSYMILE, SARNA, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, DENOTACJA, WEK, INKAS, KOGNITYWIZM, ŚWIDROWIEC, NIESZCZEROŚĆ, PYSK, OWOC POZORNY, KLEJÓWKA, LINEARNOŚĆ, MŁODA, NIELITOŚCIWOŚĆ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, NIEGUSTOWNOŚĆ, MŁODY, KRĄGLIK, ZJADLIWOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, NIESŁUSZNOŚĆ, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, MARCOWY KAWALER, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, GNOJOWNIK, OPATRZNOŚĆ, FILOZOFIA, STAW KOLANOWY, PŁYN ETYLOWY, TRANSPARENCJA, PALMA, STONÓG MYSZATY, MNICH, NERECZNICA, OSTROŚĆ, LYNEN, SLUMS, PRZELUDNIENIE AGRARNE, KACERSTWO, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, METAJĘZYKOWOŚĆ, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, ZNAK KOREKTORSKI, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, ?CIŚNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.247 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIESZALSTWO opieszałość - cecha człowieka, który jest pozbawiony energii, anemiczny, powolny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIESZALSTWO
opieszałość - cecha człowieka, który jest pozbawiony energii, anemiczny, powolny (na 12 lit.).

Oprócz OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - OPIESZAŁOŚĆ - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST POZBAWIONY ENERGII, ANEMICZNY, POWOLNY. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast