SUBSTANCJA, KTÓRA JEST DROBNO ROZTARTA, BARDZO POKRUSZONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIAŁ to:

substancja, która jest drobno roztarta, bardzo pokruszona (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIAŁ

MIAŁ to:

drobny węgiel (na 4 lit.)MIAŁ to:

rozdrobniony węgiel (na 4 lit.)MIAŁ to:

pylisty węgiel (na 4 lit.)MIAŁ to:

drobny materiał opałowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, KTÓRA JEST DROBNO ROZTARTA, BARDZO POKRUSZONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.889

ROLADA, WŁADCA ABSOLUTNY, KŁUSAK FRANCUSKI, FIRMA KRZAK, KWAS TŁUSZCZOWY, ARTYKUŁ WIARY, MORDOBICIE, AUTSAJDER, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, LEŻNIK, HOMINIDY, OBRÓT PODATKOWY, MEGAKARIOCYT, NIEOKRZESANIEC, SYLABA OTWARTA, WIEWIÓRKA POSPOLITA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, HERMETYCZNOŚĆ, BŁĄD INTENCYJNOŚCI, PALIWO JĄDROWE, LOT, SUBIEKT, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, SPOTKANIE WARSZTATOWE, TROĆ, LICZEBNIK, ORIJA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, GŁOSKA PREPALATALNA, WICHURA, SIECZKA, TWIERDZENIE KRULLA, NAZWA RZETELNA, PAN, DIONIZYJSKOŚĆ, NAGOLENNIK, PRZAŚNOŚĆ, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, PORYWCZOŚĆ, ETIUDA, DZIEDZIC, CZERWONA STREFA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, INFIKS, NIEPRAWOŚĆ, ZGORZEL GAZOWA, SZPILKA, PAPIER, PASJA, WARTOŚCIOWOŚĆ, WREDOTA, CZEP, SŁUŻALEC, SITNIK, WIEŚNIAK, UCIECHA, JASZCZURKA SARGANTANA, GŁUCHOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, LUSTRO, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, SAŁATA DŁUGOLISTNA, MSZA, ARKUSZ DRUKU, PASTA, HAKONOS, MIKROSKOPIJNOŚĆ, LOGOPEDKA, KROK, WSPÓŁREGENT, FICZER, LELEK, BULIONÓWKA, EIGEN, KUSICIELKA, GENIUSZ, GLOTTOCHRONOLOGIA, UWODZICIELKA, MORALNOŚĆ, MEGAPOZYTYW, EROS, NALEWKA, SERCE, UWAŻNOŚĆ, MURENOWATE, SOLARKA, BEZDENNOŚĆ, FLUAV, MATERIAŁ, DESKA, SZCZEGÓLNOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, BON VIVEUR, ZACHYŁKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, NIĆ KODUJĄCA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, BEZCELOWOŚĆ, PSZCZOLINKI, KUJON, GRATIS, GRYSIK, WIECHEĆ, MIÓD, NIEWYRAŹNOŚĆ, PEŁNOMOCNIK, CHOROBA CHARCOTA, NEOGNATYCZNE, DZIADZIENIE, HANIEBNOŚĆ, LOTOKOT, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, ANIMALIZM, SIMOLESTES, FILODENDRON, GE'EZ, ŻYWY POMNIK, MASŁO, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, FARCIARA, PANI, BIOMETRYKA, BOCIAN SIODLASTY, KONDYCJONALIZM, EMENTALER, ADWOKAT, MODULACJA SKROŚNA, POLATUCHA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, ODDANIE, WIEK PRODUKCYJNY, ORTOPTYSTA, HALIT, ENIGMATYCZNOŚĆ, AKCJA, GERMAŃSKOŚĆ, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, CAKLE, WYBUCHOWA ATMOSFERA, RÓWNIA POCHYŁA, ZARAŻONA, ŻÓŁTAK, METR, ŚWIADEK, KREDKA ŚWIECOWA, PRZEJRZYSTOŚĆ, CZTERDZIESTÓWKA, SPOŻYWCA, KOŹLAK, FANTAZJA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KRĄGŁOŚĆ, AMIOKSZTAŁTNE, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ODŁAM, USTNIK, PRZEKRASKA, WYWIAD CHOROBOWY, SZELMA, OKRĘT DESANTOWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KŁĘBCZAK, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, DYSTANS, WYDZIELINA, MISO, GEN LETALNY, WZNIOS, NIEBYWAŁOŚĆ, DYNAMIZM, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, PASEK, CYRKOWIEC, ZDANIE WZGLĘDNE, DODATEK STOPOWY, JĘDZA, ZNACZENIE, GLEWIA, MIAŁ, FARMAKOEKONOMIKA, PODDANY, URODNOŚĆ, GICZ, PORCELANKA, BEJCA, GZYMS, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, LEŃ ŚMIERDZĄCY, KONTRMANIFESTACJA, SKIOFIT, POŚREDNIK, MLEKO, LEWOSKRĘTNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ, KOKOSZKA, PICOWNIK, JAŚ WĘDROWNICZEK, SAŁO, PARABENZOCHINON, FIRMÓWKA, GRYZONIE, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, POTRZEBA, PLANETA TYPU JOWISZ, MEMBRANOFON, STOSUNEK, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, DMUCHAWKA, TASIEMCE, KABANOS, MASTYKS, STRUPIEŃ, WIDZENIE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ERGODYCZNOŚĆ, PUDŁO, MARKETING PARTNERSKI, WTYCZKA, KOMISJA ROZJEMCZA, JĘZYK MANX, POPĘDLIWOŚĆ, PORTRECISTKA, DYTYRAMB, PRZEWROTNIK, GRAF SPÓJNY, KOMPLEKS, POSŁUCH, FUNKCJA NAZWOWA, CHOROBA PLUMMERA, SYF, CELOWOŚĆ, CHORA, PIES RODZINNY, ODBÓJ, KOMERCHA, WYŻSZE NACZELNE, ŁAZĘGA, UBRANIÓWKA, ATUT, SEREK, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, KONKURENCJA, SIŁA, ŻYCIE WIECZNE, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, SZKLISTKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PÓŁPRZEWODNIK, PLUTOKRACJA, GENIUSZEK, MH, CHORDOFON, SUFIKS, KOLEŻEŃSTWO, GORZKOŚĆ, NIEPOTRZEBNOŚĆ, TYMOLEPTYK, SAMURAJ, FIRMA WYDMUSZKA, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, POLITYKA, PARTYKUŁA, EKSTREMALNOŚĆ, TRAJKOTKA, SPOWINOWACONY, KUCHNIA MOLEKULARNA, BĄBEL, GŻEL, SMAR, ŻABIA LASKA, GRATKA, OBROSTNICA, DZIESIĘCIONOGI, KIOSKARZ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, IGLAK, DROGA POŻAROWA, WYROSTEK RZĘSKOWY, ATRAKCJA, SUPERRAKIETA, ŻYŁA, SUPERNOWA TYPU IB, TRANSPARENCJA, PRZEDROSTEK, SAMOWŁADCA, KANCIASTOŚĆ, PERSPEKTYWA, POSTNIK, GIMNASTYKA, PODNOSKA, PUSTY DŹWIĘK, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ŚLAD, TRZYKROTNOŚĆ, ZBIEG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.889 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: substancja, która jest drobno roztarta, bardzo pokruszona, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, KTÓRA JEST DROBNO ROZTARTA, BARDZO POKRUSZONA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIAŁ, substancja, która jest drobno roztarta, bardzo pokruszona (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIAŁ
substancja, która jest drobno roztarta, bardzo pokruszona (na 4 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, KTÓRA JEST DROBNO ROZTARTA, BARDZO POKRUSZONA inni sprawdzali również:

szkoła imienia Adama Mickiewicza, mająca za patrona Adama Mickiewicza ,
śpiewak operetkowy, aktor i tancerz (1872-1941); baryton ,
jeden z ważniejszych języków z rodziny bantu; posługuje się nim południowoafrykański lud Xhosa (głównie w RPA i Lesotho) ,
niemiecki fizyk i chemik (1852-1927); badacz zjawisk promieniotwórczości ,
każda mieszanina substancji organicznych ze znaczną przewagą węglowodorów ,
punkt orbity okołosłonecznej ciała niebieskiego położony najbliżej Słońca ,
żołnierz zaciężnych formacji piechoty z końca XV i z XVI wieku, wzorowanych na oddziałach zaciężnych Szwajcarów zbrojnych w piki, halabardy, rusznice i miecze; oddziały landsknechtów wywodziły się z krajów niemieckojęzycznych, jednak służyły w rozmaitych armiach w Europie ,
wady wymowy polegające na błędnej, tj. niezgodnej z normami artykulacyjnymi, realizacji fonemów ,
Mia, zagrała w filmie 'Dziecko Rosemary' ,
niezgodność, niespójność ,
BŁONKOSKRZYDŁE; rząd owadów ,
przyrząd gimnastyczny z podstawą i płaską powierzchnią z obiciem, najczęściej przeznaczony do odbijania się od niego podczas skoków ,
substancja chemiczna odznaczająca się działaniem grzybobójczym lub powstrzymującym rozwój grzybów, stosowana w rolnictwie, ochronie roślin lub budownictwie ,
duży ręcznik, taki, którym można po kąpieli osuszyć całe ciało ,
tarczowiec żółtogardły, Gerrhosaurus flavigularis - gatunek gada z rodziny tarczowcowatych, występujący w południowej i wschodniej Afryce ,
cyfra 2, numer 2 ,
powieść przygodowa, której akcja rozgrywa się na Dzikim Zachodzie ,
wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne; bliżej nienazwane coś, które służy do czegoś ,
cecha wyglądu krajobrazu nizinnego ,
zbiór, który nie zawiera żadnych elementów ,
w termosie lub w długopisie ,
lina stalowa z hakiem na jednym końcu przechodząca przez blok na końcu bomu ładunkowego ,
w psychoanalizie jedna z faz rozwoju psychoseksualnego człowieka następująca po fazie oralnej, czyli w wieku około 1-2 lat, gdy dziecko uczy się kontrolowania wydalania ,
jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K ,
chrząszcz z rodziny ryjkowców, szkodnik lasów iglastych, larwy drążą chodniki pod korą drzew ,
rodzaj śruby o główce mającej wyżłobienie ułatwiające wkręcanie jej ,
'pies' Flintstonów ,
cienki pręt ,
poczta elektroniczna ,
błąd logiczno-językowy, w wersji podstawowej polegający na atakowaniu przesadzonej wersji argumentu czy twierdzenia drugiej strony dyskusji, czyli odpowiedź na stwierdzenie, które w rzeczywistości nie zostało przez drugą stronę wypowiedziane

SUBSTANCJA, KTÓRA JEST DROBNO ROZTARTA, BARDZO POKRUSZONA. Dodaj komentarz (0)

      2 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x