PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NABÓJ BOJOWY to:

podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.944

POCISK NIEPENETRUJĄCY, DWUKOŁOWIEC, PATCHWORK, RYTOWNIK, PRZYJEZDNA, DINHEIROZAUR, ZWIĄZEK PARTNERSKI, HEKSAMETR, PALCZATKA, TYNKARKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, CHOREG, BROŃ JĄDROWA, PROCES POLITROPOWY, KOMUNIA, OTUŁEK, RASOWOŚĆ, INSTALKA, RYBY WĘDROWNE, TAHITAŃSKI, ŻÓŁTAK, ŻARTOWNIŚ, GŁUSZYCA, PIEPRZYCZNIK, OKTAEDRYT, RUMUNKA, AMBORELLA, PŁATNIK, MAMUT POŁUDNIOWY, GUFFA, RUTYNISTA, ZARODZIEC, LORNETA NOŻYCOWA, UNDERGROUND, BŁYSK, PALUSZEK, ZESTAWIK, MAHOŃ, OPRAWA, ANGIELCZYK, PŁASZCZENIEC, CYLINDROWIEC, ZAGRANICZNOŚĆ, KUCHNIA MOLEKULARNA, RENTGENOMETR, PAMIĘTNIK, ZMYŚLNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, MISZPELNIK, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, LECZO, NEKROMANTA, SOPLENIEC, OBLADER, POZYTRON, UFNOŚĆ, PRYSZCZEL, AUTOKRATYCZNOŚĆ, FIRMA KRZAK, OCZKO, SAŁO, KRZYŻACZEK, DYSK ELASTYCZNY, ALLEGRETTO, NAKŁUCIE, ARANŻER, WINA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, BRAMSTENWANTY, WARANODON, IRLANDZKOŚĆ, FIGLARNOŚĆ, HIPERPRZESTRZEŃ, GROT, MIKROBIOTA, SZPARNICOWATE, ZAGRANIE, PRZYZWOITOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, WĘŻOWNICA, MELODIA, SIEĆ STAWNA, PARANOJA PIENIACZA, OBUNOGI, TORBA, MINÓG JAPOŃSKI, CZERWONKA, POSEŁ NIEZRZESZONY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, SIKSA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, PAŁĘŻYNOWATE, BIURO SPISOWE, URAZ, KRATA ROZDZIELNA, SCENOPISARSTWO, FILTR OPTYCZNY, ZŁAZ, AUSTROZAUR, KRĘG, MIOTEŁKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, MIĘSO, SZKŁO, SZACHY CZTEROOSOBOWE, KRASPEDODON, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, TRĘDOWNIK, EUROSTREFA, MODRZEWNIK, PODGARDLANKA, TAWUŁA ŁĄKOWA, JANUSZ, KORPUS, SIEKANIEC, PODGLĄD, DRZEWIAKI, SSAWA, ATU, GNIAZDO, PLATFORMA BOJOWA, PIEC WANNOWY, CHŁODEK, GEOSTERNBERGIA, ESÓWKA, ŻYŁKA, LODOWIEC HIMALAJSKI, SZKOLNOŚĆ, KOZIERADKA, KOMPENSATA, JEMIOŁA, WYPRAWKA, GORĄCZKA, NOWOARAMEJSKI, GRUSZLA, KRYTERIUM CAŁKOWE, POLICJA POLITYCZNA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KOŚĆ GUZICZNA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ŚWIADECTWO SZKOLNE, GALASÓWKA, STYL IZABELIŃSKI, CRACK, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PRÓG BÓLU, TRATWA RATUNKOWA, OLCHA, RURA CROOKESA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NERWICA NIEDZIELNA, SABOT, AMALGAMAT, OPĘTANIEC, MOTYLEK, NIEUŁOMEK, WYBITNOŚĆ, BONŻURKA, MODELOWOŚĆ, JĘZYK PIDŻYNOWY, WPŁYWOWOŚĆ, MACIERZ KWADRATOWA, NAPĘD TAŚMY, ŁĄCZNIK, WENDAT, PLASTYCZNOŚĆ, RAMIENICA, DENDRORYNCHOID, MŁOT, ZERÓWKA, SSANIE, SROMOTNIK, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, MISIEK, GROCHÓWKA, PELENG, PAJĄK, SIODŁO, PRZEŚWIT, FILOZOFIA PRAWA, CHŁONNY RYNEK, GRYZETKA, PRZEZNACZENIE, ARTYKUŁ WIARY, KALEKA UMYSŁOWY, PIEPRZ CZERWONY, PLOTER SOLWENTOWY, ASTRACHAN, CERKA, EMOLAK, WIETRZENIE ORGANICZNE, BROŃ SAMOCZYNNA, OSTROŚĆ, FLAGOWIEC, TOKAŃ, INSTANCJA, PROGRAM ROZRYWKOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, JEZIORO KAROWE, CZEPOTA GAMBIR, STENOKARDIA, SALONOWIEC, ŁOKIEĆ TENISISTY, ILUSTRATYWNOŚĆ, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, MIĘKKOŚĆ, ZATOKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, OSET SINY, GAZ KOPALNIANY, ŹRÓDŁO ODNAWIALNE, NIEUŻYWALNOŚĆ, SYMULATOR, OLFAKTOMETRIA, STALÓWKA, WIZYTA STUDYJNA, POPŁOCH, BALECIK, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, ZJADLIWOŚĆ, IDEALIZM, LIGABINO, JĘZYK HETYCKI, ZAPYLACZ, UBOGOŚĆ, LUNETA, WAFEL, OBÓJ DA CACCIA, TELIGA, KOŁNIERZYK BEBE, MOTYWIK, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SŁUŻĄCY, PIES LEGAWY, STRONA POWODOWA, DURNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ZAWAŁ BLADY, CHWYTNIK, BREWICERATOPS, FIGA, KŁUS, KIJEK, GODŁO MAPY, STAN WZBUDZONY, MILICJANT, ZNACZNIK, BOMBA WULKANICZNA, SYSTEM ZNAKOWY, DETAL, SKŁADNIA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, ZYSK INFLACYJNY, SUKIENKO, AMERYKANKA, SUPERTOSKAN, SZARADA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, FUNDUSZ PŁAC, DRASTYCZNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, ZŁOTA KLATKA, BŁĘDNIK KOSTNY, FIRLETKA, PANCERNIK, TWINNING, JOIK, POMYŚLNY WIATR, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, MAG, ASNYKOWIEC, SZPARA POWIEKOWA, NANJANGOZAUR, BOKOBRODY, AUTOALARM, ZAGRYWKA, HISTON ŁĄCZNIKOWY, OZDOBNIK, TOWOT, PAJĄCZEK, CAPPUCCINO, JĘZYK NAWAHO, SOLARKA, ZAPIS, ZADRZECHNIA, SZALEŃSTWO, USKOK, NIBYŁOPATONOSY, GOŁODUPIEC, ALTANNIK ARCHBOLDA, STARODAWNOŚĆ, MAKRON, KOMÓRKA ZWOJOWA, UKŁAD ODOSOBNIONY, PLACEK LOTARYŃSKI, ?LIRYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NABÓJ BOJOWY podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NABÓJ BOJOWY
podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.).

Oprócz PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ. Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast