PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NABÓJ BOJOWY to:

podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.944

CYWILKI, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, WIRTUOZERSTWO, PEŁNOKRĘŻNIK, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, HYDRA, TURANIZM, ŻONGLER, POMOWIEC, BOCZNIK, PION ŻYROSKOPOWY, DEMOLUDY, OFIARNIK, CIENNIK, NUDYSTA, BOŚNIACKOŚĆ, MEMORIAŁ, OBER, FIRCYK, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ZMYŚLNOŚĆ, TWARDA SPACJA, BANKROFT, PIÓRNIK, KRUSZARNIA, SZEBEKA, KOPUŁA GEODEZYJNA, ANTYPETRARKIZM, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, SZCZUR, PACHCIARZ, KUPLER, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, OBROTÓWKA, RZUT RÓWNOLEGŁY, STRATEGIA, SALEP, WIEK ZGODY, ROZPRUWACZ, WIEK POPRODUKCYJNY, MURZYN, KURS STAŁY, MODULARNOŚĆ, NAWIAS OKRĄGŁY, STELLARATOR, NIEODZOWNOŚĆ, PRZECZULICA SKÓRNA, KAPUZA, POWOLNOŚĆ, ZGODNOŚĆ, LAZJON, KOŁOWY, ORONGO, ASTRONOM, DYNKS, KOMORA ZAMKOWA, WIĄZAR, NIEUPRZEJMOŚĆ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, WAWRZYN, SABATARIANIN, SUKIENKO, WEKSEL NIEZUPEŁNY, SKRÓT SYLABOWY, ZAIMEK PYTAJNY, WAGA, ORLOG, KRYKIET, WTYCZKA, DWUBARWNOŚĆ, PAPA TERMOZGRZEWALNA, NIEPALĄCY, ODRZUT, PŁOCHACZ, PLEŚNIAK, SZCZUDŁO, FLAGRUM, ZIARNIAK, OKRUCH, GNOMOLOG, KRYPTOZAUR, ROMANSIDŁO, JONAGOLD, BISSEKTIPELTA, ZWÓJEK, KLAWISZOWIEC, TYRAN, CYKORIA KORZENIOWA, PODUSZKA, PTIFURY, DREBEL, WSPÓŁUCZEŃ, JĘZYK KAFIRSKI, BATALIA, KOPISTA, HINDUSKI, DYDAKTYCZNOŚĆ, TYGRZYK, MŁOT, SANTIR, MANDALA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, ARYTMETYKA BINARNA, PATYK, WOLNOŚĆ, SZARA MYSZ, ARABSKI, ASOCJALNOŚĆ, KOŁCZAN, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PORZĄDNIŚ, WIELOPESTKOWIEC, NIEDORZECZNOŚĆ, STRONA BIERNA, NEKROFAG, BUDLEJA, GIZARMA, MIĘSOPUST, MADŻONG, HASŁO WYWOŁAWCZE, DENOTACJA, ZBIÓR BERNSTEINA, OTUŁEK, SADNIK, GEEZ, KARŁOWATOŚĆ, TAJSKI, MURZYŃSKI, NADINTENDENT, NIEZALEŻNOŚĆ, MUZA, LIGUSTR, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ŁADOWANIE, CZARNOSECINIEC, ŁZAWNICA, LODOWIEC DOLINNY, LEKSYKOSTATYSTYKA, DELEGACYJKA, TABLICA CAYLEYA, HANDEL ZAMIENNY, EPIZAUR, PĘD, OKOLICZNIK CELU, SMOK, WŚCIEK DUPY, KOMPENSATOR, OGÓREK, CHORĄŻY, KRYZA, KANAŁ LATERALNY, CZOSNEK, ZWARA, WYDAJNOŚĆ, LICZBA OKTANOWA, GŁUCHOŚĆ, SIEĆ, ZADZIORNOŚĆ, PRZEKLĘTNIK, HIGIENISTKA, LOGOPEDKA, CIRROCUMULUS, GAŁĘZIAK ZBITY, BANDOLET, BRODZIK, TRAPERSTWO, KRATA, MEDALION, AGAR, MONITOR, POWINOWACTWO OSIOWE, CHALKOGRAF, USTĘPLIWOŚĆ, FIKCJA, TORBA, WZORZEC, ŻÓŁTLICA, LEPTONEKTES, PANTOMIMA, FAUXBOURDON, GRUSZLA, PRZEKŁAD, PRACOHOLIK, BATALION RADIOTECHNICZNY, MISIO, GRYZIELE, FILOLOGIA ANGIELSKA, REGULATOR POGODOWY, TOWARZYSZKA BRONI, ARBALET, DALMATYŃCZYK, ŁOWCZY, JUSZNICA, CZASOWNIK, PELOTA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, JĘZYK WEWNĘTRZNY, OMIEG WSCHODNI, TWIERDZENIE PETTISA, SPRAWNOŚĆ, BEZINWAZYJNOŚĆ, TAPIR, SYNDROM WILKOŁACZY, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SZTURWAŁ, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, OFIDYFILIA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SZYSZAK HUSARSKI, BEARS, IZBICA, BANKSTER, NASOSZNIK, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, QUIZ, RADIOAKTYWNOŚĆ, IMITACJA, SZCZECINIAK, CHEMIK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, OPIS, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, OPOŁEK, TŁUMIK, PRYSZCZATY, PŁATKONOS OGNISTY, SASANKA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KWASOWOŚĆ, UNKWILLOZAUR, POLEMICZNOŚĆ, PRZEGLĄDACZ, SER PODPUSZCZKOWY, CIEMNOBLASZEK, MIKSOZAUR, ŚWIDROWIEC, GOGLE, GÓWNIANOŚĆ, PODWOIK, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, HEDONIZM ETYCZNY, ZAPORA OGNIOWA, PŁETWOJASZCZURY, GRUNGE, HRABINI, KARPLE, SPEKULACJA, CARIOCA, AEROZOL, CHŁOPIEC, PRZEDWIECZNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, OKREŚLONOŚĆ, HAK, GŁÓG, KNOTNIK, PHISHER, WALEC WIBRACYJNY, WELWICZIA, UNIKALNOŚĆ, DŁUGOSZOWE, NIEZAMOŻNOŚĆ, ROZMARYN, AUTOPARODIA, FURGON, MLASKOT, KWAS MIGDAŁOWY, LEJEK, ZANOKCICA CIEMNA, GŁUPIĄTKO, SYSTEM INFORMATYCZNY, WSPANIAŁOŚĆ, CZERSKA, C, WIEWIÓRKA RUDA, FAKIR, WĘŻÓWKA PALMIASTA, BILET ULGOWY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NADAWCA PUBLICZNY, BANDONEON, SZCZURO-WIEWIÓRKA, JIG, PÓŁWYSEP, WIERTACZ, GRANATNIK PODWIESZANY, PELERYNA, RZECZYWISTOŚĆ, TRASZKA GÓRSKA, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, NAGRANIE WIDEO, BOSTON, BORAZON, WYPRAWKA, ANSERIMIM, CEBULA, ?TAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.944 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NABÓJ BOJOWY podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NABÓJ BOJOWY
podstawowy rodzaj naboju, który jest używany w broni palnej (na 11 lit.).

Oprócz PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - PODSTAWOWY RODZAJ NABOJU, KTÓRY JEST UŻYWANY W BRONI PALNEJ. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x