KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOZIOŁ EUROPEJSKI to:

koza pierwotna, Capra prisca - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, opisany w 1915 roku przez Adametza w oparciu o szczątki pochodzące z Galicji i uznany za przodka współczesnych kóz domowych; prawdopodobnie jest blisko spokrewniony z kozą bezoarową (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.439

SZACHOWNICA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, PRĄTNIK JAJOWATY, LIPA, CHMIELOWIEC, ANTURIUM SCHERZERA, KRONOZAUR, SKAKUNY, KRETOWINA, PIEPRZ GWINEJSKI, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, ZAJĄC TOLAJ, BURZYK SZAROGRZBIETY, BOCZNIAK, SĘDZIOŁ CZARNOSZYI, CIAŁO STAŁE, DINAR KUWEJCKI, IBIS ZIELONY, JEŁGAWA, NIEPARZYSTOKOPYTNE, ŁYCZOGA, KOŹLAK, KRUCZYNA CZARNOLICA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, ZAPISOBIORCA, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, UŁAMEK WŁAŚCIWY, DZIERZYK GWINEJSKI, TOPOLOGIA MAGISTRALI, NIETOPERZE OWADOŻERNE, KOSACIEC RÓŻNOBARWNY, OTTON III, REMIKS, JEDWABNICA CIEMNA, DRĘTWA BRUNATNA, KUSACZ KRÓTKODZIOBY, IRREDENTA, TURZYCA PRZYDYMIONA, KMIN RZYMSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, WALABIA SMUKŁA, BUK, ASTER SOULIEGO, LIBERALIZM GOSPODARCZY, ŚWIERSZCZKA PÓŁNOCNA, LISTEWKOWIEC SIEDZĄCY, KULBAKA, MAKABRYCZNOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, OKAZAŁOŚĆ, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, SZCZERKLINA, MYSZOSKOCZKI, USZATEK BRĄZOWY, DOUBLE DUTCH, HEŁMORÓG, CHOROBA HORTONA, WZDYMACZ GRUSZOWY, WIDŁOZĄBEK NASTROSZONY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, JEDNOROCZNIAK, PRZEMYŚLNOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, PTERORYNCH, ADAZAUR, HARCAP, SKARGA KASACYJNA, PĘDRAK, BURNUS, WIEK PRZEDEMERYTALNY, TRÓJLIST VASEY'A, MIECZNIK, SZPARAG, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, BAGIENNIK TRÓJLISTWOWY, NIBYBIELISTKA DŁUGOLISTNA, FAŁSZYZM, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CHIKUNGUNYA, KOSSAK, MIKROSKOP OPTYCZNY, ARONIA, AMBYSTOMA KRECIA, FIOŁEK KANADYJSKI, TRASZKA, NORBERTANIA, IGŁAWA, WARZONKA, ORGANOLOGIA, KOCZKODAN CZARNOSIWY, TRANSPARENTNOŚĆ, PAPROTNIK, MUMIA, LUDEK, WIOSŁONOS AMERYKAŃSKI, LASONÓG BRZEGOWY, KASZALOT PŁASKONOSY, KARLIK DROBNY, DZWONNIK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TECHNOZAUR, UWAŻNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, KOLA, SZKOCKA, CHOLEWKA, JELONEK BENGALSKI, WŁOSIENICZNIK, INTEGRALNOŚĆ, ŚWIADECTWO, HUEMAL, RAMIENICA CIENKO KOLCZASTA, MONITOR, TURBINA POWIETRZNA, CETIOZAUR, GŁUPTAK BIAŁY, SZCZUROJEŻ FILIPIŃSKI, PODŚWIADOMOŚĆ, GAJOWIEC ŻÓŁTY, NAWAŁNIK CIEMNY, KOLIBRZYK BIAŁOBREWY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PLUWIAŁ, CO, DZIEDZINA EUKLIDESA, PIESZCZAK PRZEPASANY, PIENIĄDZ LOKALNY, SIECIARZ JASKINIOWY, GUZ ŁAGODNY, BOCZNOTRZONOWIEC, SARDELA JAPOŃSKA, ŻYWOTNIK POŚREDNI, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, GWIAZDA BETLEJEMSKA, STER, WIDŁOZĄBEK JEDNOBOCZNY, TOCZEK, OPASKA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, PODATEK, RĄBEK, FUNKCJONALIZM, CZARNA OWCA, GODŁO PROMOCYJNE, DRAPACZ, STRZĘPLICA POLSKA, PILOTEK, ZAGANIACZ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, CZERWONA KSIĘGA, KOŁO WIELKIE, BAZYLEK, KRWAWNIK ZWARTY, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŁYCZAK, ARESZT TYMCZASOWY, KRĄGLIK, BILBIL ŻÓŁTAWY, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, KAJMAN CUVIERA, PRZEPUST, DŻUBBA, ALAKTAGA, GORAL CHIŃSKI, ANALIZA BILANSU, MISKANT CHIŃSKI, DOLAR GUJAŃSKI, CEDR ATLASKI, MINERAŁ, KOT, SYSTEM KOMPUTEROWY, WIKARIUSZ GENERALNY, MISJOLOGIA, KREWETKA ATLANTYCKA, VELDE, PSOWACZ RÓŻANY, PROTAGONISTA, ZGODNOŚĆ, IKRA, ZRZESZENIE, EFEKT WPIERANIA, SYSTEM OBRONNY, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, DAROWNIKOWATE, LEWAR, BIEGŁOŚĆ, GRZYWNA, PETREL BIAŁOBRZUCHY, EUDAJMONIZM, SAJMIRI WIEWIÓRCZA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, NOŻYCE CEN, LAKONIZM, TORREJA KALIFORNIJSKA, JODŁA GRECKA, SYBIRSKI, GOJ, PIERWOMRÓWKA KRASNOLICA, MUSTYK, MOAK WYŻYNNY, KROWIEŃCZAK, ŚWISTAK ALASKAŃSKI, PSZENIEC HERBICHA, KORALICOWIEC CZERWONY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, NIEŁAZ PLAMISTY, MEANDER, BÓBR AMERYKAŃSKI, AKROCYJANOZA, OGNICA PROMIENIOPŁETWA, KOMPUTER KWANTOWY, WYDERKA, NADGORLIWOŚĆ, HALUCYNACJA, TRZON TŁOKOWY, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, FUNKCJA JEDNORODNA, ŁABĘDŹ MAŁY, PIEPRZYCA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, ALMUKANTARAT, OBSZAR METROPOLITALNY, PIĘCIORNIK BIAŁY, POMROWIEC, KORAL SZLACHETNY, MIODOJAD CIENKODZIOBY, WATÓWKA, SODOMA, PROSTYTUTKA, LUZYTANOZAUR, MOWA KOŃCOWA, JAŁOWIEC, FAŁDÓWKA SZARYNKA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, INFIKS, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PIEPRZ BIAŁY, WYPIERDEK MAMUTA, DEZINSTALACJA, SAMOPAŁ, SIDLISZ, MONILIOZA, KAJMAN OKULAROWY, SOMALIJSKI, WAGON BREKOWY, ESTRADOWOŚĆ, WIELBŁĄD, KOMÓRKA ZWOJOWA, SZPRINGBOK, SUFFOLK PUNCH, TWIERDZENIE SINUSÓW, DYSKONTYNUACJA, TOPINAMBUR, KOSZATKA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, OPASTUN, EMAIL, SUROWICA, BOLIMUSZKA KLEPARKA, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, IBIS OLBRZYMI, EUROBAROMETR, MOCZARNIK, ASPIRYNA, ROJALISTA, ROŚLINY RUDERALNE, DZIWOLICZEK OKAZAŁY, KWADRATURA KOŁA, FASOLA AZUKI, PŁASKOZIEMCA, MIODOJAD SZARY, METAL KOLOROWY, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, ANTYLOPA KROWIA, RYJEK, KUKLIK, KONTROLA ZARZĄDCZA, KOCZKODAN DIANA, HAKODZIOBEK CZARNY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, EGILOPS CYLINDRYCZNY, TYTANOZUCH, KOLORYMETRIA, ATORWASTATYNA, MUNICYPIUM, DURNOŚĆ, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, CHOROBA RDZY, OSOBA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, KOTURN, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, ALKANNA, PIERWSZY, IPHONE, KOSOLIMBA, ?BEKAŚNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.439 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOZIOŁ EUROPEJSKI koza pierwotna, Capra prisca - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, opisany w 1915 roku przez Adametza w oparciu o szczątki pochodzące z Galicji i uznany za przodka współczesnych kóz domowych; prawdopodobnie jest blisko spokrewniony z kozą bezoarową (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOZIOŁ EUROPEJSKI
koza pierwotna, Capra prisca - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, opisany w 1915 roku przez Adametza w oparciu o szczątki pochodzące z Galicji i uznany za przodka współczesnych kóz domowych; prawdopodobnie jest blisko spokrewniony z kozą bezoarową (na 16 lit.).

Oprócz KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - KOZA PIERWOTNA, CAPRA PRISCA - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY KRĘTOROGICH, OPISANY W 1915 ROKU PRZEZ ADAMETZA W OPARCIU O SZCZĄTKI POCHODZĄCE Z GALICJI I UZNANY ZA PRZODKA WSPÓŁCZESNYCH KÓZ DOMOWYCH; PRAWDOPODOBNIE JEST BLISKO SPOKREWNIONY Z KOZĄ BEZOAROWĄ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x