LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KACZKA CZUBATA to:

Lophonetta specularioides - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zasiedlającego Amerykę Południową; to jedyny członek monotypowego rodzaju Lophonetta, bywa włączany do rodzaju Anas (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.871

STRZECHWOWIEC ZWODNICZY, BIKINIARZ, GIBON UNGKO, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, MANDOLA, RZEŻUCHA WODNA, ZDROJEK SZWEDZKI, DRZEWO TERPENTYNOWE, TUNBERGIA, GAŁGANT WIELKI, ŻUBR NIZINNY, OLSZÓWKA, ARABICA, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, KRWAWNIK SZAROZIELONY, BUŁAWNIK, PIONIER, ŚWINIOKSZTAŁTNE, ORZECH BRAZYLIJSKI, GRZYB PRAWDZIWY, CZARECZNIK GRUSZKOWATY, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, OMIEG SERCOWATY, ŚWISTUN, KRWAWNIK ĆMY, ŚCIGA, ŻABA INDYJSKA, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, DUJKER ZEBROWATY, TĘPOSZ, KOZIOROŻEC SYBERYJSKI, OBIONE, NEKTARYNKA MAŁA, KOLCOSTERNIK MALGASKI, WIETLICA ALPEJSKA, PUSTUŁKA TROPIKALNA, KRUSZYNA, PERKOZ Z ALAOTRA, BOLIMUSZKA JESIENNA, SOŚNIAK, KURKUMA WONNA, TUPAJA POSPOLITA, BORÓWKA, ZANOKCICA GNIAZDOWA, ASFODEL, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MEWA ROMAŃSKA, NIEROZŁĄCZKA, RZEKOTKA TRAGARZ, BONIFRATER, GOŹDZIK, RAJA DWUPLAMA, BYLICA MIOTŁOWA, KORMORAN CZARNOSZYI, KAŁUGA, WANGA BIAŁOWĄSA, BARWINKA CZARNOCZELNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PURPURKA, NUR CZARNOSZYI, OSTNICA KIRGISKA, WOLLEMIA, TROCINIARKI, WARAN BŁĘKITNY, KRZYWOSZCZEĆ, MRÓWKA, ŚLEPOWRON WIELKOGŁOWY, ZIEMNODROZD KOLCOSTERNY, WĘŻOJAD BLADY, RUDBEKIA NAGA, MROCZEK RUDY, STATUS MATERIALNY, PRERAFAELITA, BAIJI, REKIN PIASKOWY, ŻEGLARZ, OHAR, JĘZYK POLSKI, SUSŁY I ŚWISZCZE, PETREL BIAŁOGŁOWY, KORMORAN ETIOPSKI, WĄŻ BŁOTNY, KMIOT, LASONÓG DROBNY, ALOES OŚCISTY, RUDAWKA ŻAŁOBNA, ŻABA WÓŁ, OSA ŚREDNIA, KOZAK, TRERON ZŁOTOGŁOWY, ŻYWICA BENZOESOWA, KOZIBRÓD WSCHODNI, MOKRADŁOSZ RICHARDSONA, BRZĘCZEK BIAŁOBRZUCHY, JODŁA FRASERA, FILM KATASTROFICZNY, PETREL SAMOTNY, KOSARZ ZWYCZAJNY, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, STRZEBLA, SZWABSKI, AMARYLEK, GŁOWIENKA, PAŁKOWIEC, OTWARTOPĘCHERZOWE, LIMA, PIŻMÓWKA MALAJSKA, DZIĘCIOŁ ZIELONY, ROBINSON, MODRASZKA, ŁZAWNICA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, GRUSZA POLNA, WILCZA JAGODA, ZAJĘCZY GRZYBEK, SIAMANG, TURECZNIA, KUPRÓWKA, AMAZONKA, ZOSTERA DROBNA, PETREL JAMAJSKI, DZIEWIĘĆSIŁ, PIESTRUSZKA, GĄSKA ZDRADLIWA, LEPIĘŻNIK, ŚWIERK SCHRENKA, KRWAWNIK GERBERA, BĄK AMERYKAŃSKI, NIEŚWISZCZUK, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, FORMACJA, HIKORA, SOSNA DŁUGOWIECZNA, BOŻOGROBIEC, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, ŚWISTAK SZARY, MOAK WYŻYNNY, EGZEKUTOR, STRZĘPIAK, GAŁĘZATKA, ŻÓŁW TRAWANKURSKI, CYNIA, MODROCHWOSTKA SZEROKODZIOBA, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, TAJFUNNIK GRUBODZIOBY, CZOP, LILIA AFRYKAŃSKA, KARMELITA, AROWANA AZJATYCKA, IBIS ŻAŁOBNY, ŻABA ŚMIESZKA, PASKUDNIK, ROLNICA, WOJOWNIK, LACHA, ZAJĄCZEK, SZCZEKUSZKA, PŁASZCZENIEC ZĄBKOWANY, HULMAN ZWYCZAJNY, JESIOTRY, MIODOJAD WYSPOWY, KIEŁŻ BRZEGOWY, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, PALMA KRÓLOWEJ, WĄŻ DIONY, ZŁOTNIK, AKSAMITNIK, ORATORIANIN, GUARANA, KOZA ŚNIEŻNA, DOMINIKANIN, LIKTOR, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PELOMEDUZA AFRYKAŃSKA, TAPIR MALAJSKI, MODRZYK CIEMNOGRZBIETY, BRYZGUN, SUNI, DELFIN MAŁY, TURKOT, BIAŁOCZÓŁKA, WIOŚLARKA, TRÓJLIST DŁUGOOGONKOWY, PĘTÓWKA BALEARSKA, SIATKOZĄB DARNIOWY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MAJOWIE, ACENA ARGENTYŃSKA, SKAKUNOWATE, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, SIWIEC, ALTISPINAKS, ŻÓŁWIAK CZARNOPRĘGI, BĄCZEK AFRYKAŃSKI, AZALIA, POROBNICA MURÓWKA, WACHLAREK BRAZYLIJSKI, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, MODRASZEK ALKON, ZORZYNEK RZEŻUCHOWIEC, BAŁAMUTKA, KLESZCZ ŁĄKOWY, BARCZATKA SOSNÓWKA, SZAROTA HOPPEGO, CZERNIEC, ŁYSOŃ SIWOGŁOWY, DZIERLATKA, ARONIA, MERZYK FAŁDOWANY, ALPINIA LEKARSKA, PORDZEWIACZ JABŁONIOWY, ŻUBR AMERYKAŃSKI, WRÓBEL POLNY, GWOŹDZIAK CZARNOKUTNEROWATY, CZARNY MAKAK CZUBATY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, GARNA, WELWICZJA, GRACILIRAPTOR, KUKIELNIK JARZĘBATY, SUSEŁ PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKI, PTERANODONTY, KAKA, PAZURKOWCE, MAKÓWKA, LIS, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, TYSIĘCZNIK CZERWONY, ASTER CHIŃSKI, REN, GŁOWOCISOWATE, PETREL ANTARKTYCZNY, SOSNA MONTEZUMY, KREWETKA ATLANTYCKA, KOSACIEC DANFORDA, KUSACZ CIEMNOGŁOWY, WSTĘGOLOTEK, AULONIA SIECIARKA, IBIS OŁOWIANY, GOSPODARZ, PRĄTNICZEK KRZYWOSZYJKOWY, MODRASZEK ARGIADES, MITSUKURINA, NUR LODOWIEC, CHEŁBIA MODRA, DRZYM JASKÓŁCZY, SMUKLUCH, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, DRIAKIEW, REKIN ŚLEDZIOWY, BEMBA, BOA ARGENTYŃSKI, MORWA, PODKOWIEC DUŻY, ANTCZAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, KANGUR TULAK, ANDOTUKAN NIEBIESKI, PRZEKOPNICA WIOSENNA, KAPAR CIERNISTY, PADEMELON CZERWONONOGI, MARLIN, ZAPORA, KLECANKA POLNA, MRÓWKOŻER WORKOWATY, PORZECZKA, TEOZOF, JĘZYKI SEMITO-CHAMICKIE, BAWOLEC, WIECHLINA NISKA, SITEK, SKORPION CESARSKI, ŚWISTEK ZIELONAWY, CZOSNEK SIKKIMSKI, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, SZURPEK POWINOWATY, MOKO, IRIANKA DUŻA, STOKŁOSA BENEKENA, AROWANA CZARNA, ASTER ZWISŁY, BĄKOJAD, KAPODZIÓB, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, PTASZNIK ZDOBIONY, JERA JAJOWATA, NOCEK ALCATHOE, TOPIK, DZWONEK, PIEPRZYCA PRZEROSŁOLISTNA, KOB LICZI, NOCEK BRANDTA, CEDR ATLASKI, ARIEL, KATALPA, NIPA, UKOŚNIKOWATE, STRZECHWOWIEC OKRĄGŁY, KANGUR, ?PLĄDROWNIK OSOBLIWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.871 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KACZKA CZUBATA Lophonetta specularioides - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zasiedlającego Amerykę Południową; to jedyny członek monotypowego rodzaju Lophonetta, bywa włączany do rodzaju Anas (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KACZKA CZUBATA
Lophonetta specularioides - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zasiedlającego Amerykę Południową; to jedyny członek monotypowego rodzaju Lophonetta, bywa włączany do rodzaju Anas (na 13 lit.).

Oprócz LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - LOPHONETTA SPECULARIOIDES - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZASIEDLAJĄCEGO AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ; TO JEDYNY CZŁONEK MONOTYPOWEGO RODZAJU LOPHONETTA, BYWA WŁĄCZANY DO RODZAJU ANAS. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x