PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODKŁAD to:

przy szczepieniu roślin: roślina na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 7 lit.)PODKŁADKA to:

przy szczepieniu roślin: roślina, na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODKŁAD

PODKŁAD to:

podłoże kładzione pod coś, pierwsza warstwa czegoś (na 7 lit.)PODKŁAD to:

pierwsza warstwa farby, którą kładzie się przed właściwym kolorem (na 7 lit.)PODKŁAD to:

odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu, spektaklu teatralnego itp (na 7 lit.)PODKŁAD to:

kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie (na 7 lit.)PODKŁAD to:

podkład kolejowy - element toru kolejowego składający się z poprzecznie ułożonych belek, na których za pomocą specjalnych przytwierdzeń mocuje się szyny (na 7 lit.)PODKŁAD to:

przy szczepieniu roślin: roślina na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 7 lit.)PODKŁAD to:

kosmetyk kładziony na twarz przed innymi kolorowymi kosmetykami, utrwalający makijaż, posiadający właściwości ochronne; baza (na 7 lit.)PODKŁAD to:

lakier lub odżywka kładzione na powierzchnię paznokcia przed jego ostatecznym pomalowaniem (na 7 lit.)PODKŁAD to:

element nawierzchni kolejowej w postaci ułożonej pod szynami belki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.101

SZTYCHARSTWO, GAWĘDA SZLACHECKA, ZAPISOBIERCA, WIERZBOWNICA MOKRZYCOWA, LULEK, PROTROMBINA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, RUCH, BLANKI, TOROS, TURZYCA FILCOWATA, JUBILEUSZ, ARYTMETYZACJA, STOPA LOMBARDOWA, FENOLOGIA, MURARKA OGRODOWA, NARWAL, METRONOM, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, ROŻENIEC BIAŁOLICY, RENTIER, POLIMER, RESZTKA, WINNICKI, FRYZYJSKI, URUBU PSTROGŁOWY, FOTOGENICZNOŚĆ, PUDU EKWADORSKI, ROZCIEŃCZALNIK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, AMINOKWAS BIAŁKOWY, SPECJACJA RADIACYJNA, ANTHEM TRANCE, PODKŁAD KOLEJOWY, PLATFUS, REGESTRATOR, BYSTRZYK GRIEMA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, MIODÓWKA SZARA, PROFESJA, GALANGAL MNIEJSZY, TRÓJLIST VASEY'A, SŁONECZNIK, PŁUG TALERZOWY, ANATOMIA KLINICZNA, ELEKTROMIOGRAFIA, NIEWYDOLNOŚĆ, DENUNCJANT, LASÓWKA PSTRA, ICHNOLOGIA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, MATNIA, DZWONEK RĘCZNY, FERRIMAGNETYK, EDOMETR, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, IMMUNOFLUORESCENCJA, MASZYNA WYPOROWA, NAJEBANIE SIĘ, SZARMANTERIA, TURNIURZYK SROKATY, USKOK, BRYŁA SZTYWNA, TERMOMETR BECKMANNA, MOKRADŁOSZKA ZAOSTRZONA, MIECZYK POSPOLITY, BRODAWKA SUTKOWA, SEKCIARSTWO, BARIERA JĄDROWA, HURTOWNIA, MATEMA, RYDZ PRAWDZIWY, CYPRYS GOWENA, BOLSZEWIK, ARTYSTKA, MARZANA, POZIOMKA, WCIORNASTEK SZKLARNIOWIEC, DOMOFON, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, PETREL ANTARKTYCZNY, PISANKA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, CZARODZIEJ, GRADACJA, RODZINA PEŁNA, PRĄTNICZEK TĘPODZIÓBKOWY, KRATA VICHY, GLOKSYNIA, ŻŁOBIK KORALOWATY, HORMON STERYDOWY, RZECZY OSTATNIE, MAORYSKI, PSTROKÓWKA NADOBNA, WYCIĄG, STRZEMIĄCZKO, MUSZKA, OGONÓWKA CZUBATA, STATYKA, SZURPEK ŚLICZNY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PETREL KLIFOWY, CIĘŻKA WODA, ROPUCHA FOWLERA, WILCZA PASZCZA, NITECZNIK DELIKATNY, UPOJENIE SENNE, ARTROZA, APOLOGETA, WĘŻÓWKA POGIĘTA, FILOZOF, BIAŁA RDZA, APOSTOŁ, SIATKA, META, PĘDZLICZEK SZEROKOLISTNY, CHOROBA VELPEAUA, PATELNICA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, EDREDON ZWYCZAJNY, CZERNIAWKA SPADZIOWA, LATAJĄCY PIES, KRAJOBRAZ, ŚLEDŹ SUWOROWA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BIOLOG MOLEKULARNY, RYBA MASŁOWA, KRET WORKOWATY, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, WĄTLIK, TRZMIEL SCHRENCKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, REFREN, ALBUMINA, WRÓBEL SKALNY, ŁOPIAN, WSTĘGA MÖBIUSA, SĘPNIK ŻÓŁTOGŁOWY, DZIWOOK ŻÓŁTOBREWY, PIASEK BĄBLOWCOWY, TKACZ, CZŁOWIEK ŚNIEGU, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, FILEMON SĘDZIWY, ZWIESINIEC SZORSTKI, SZLACHTA CHODACZKOWA, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, PALMA KATESZOWA, ZIELONA GRANICA, PLAMISTOŚĆ, SZPAGIETKA BAHAMSKA, SZÓSTKA, KANGUROSZCZUR STEPOWY, SALAMANDRA TEKSASKA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, JELEŃ AKSIS, CEGŁA LICÓWKA, GORAL DŁUGOOGONIASTY, CHAŁTURNIK, MALMIGNAT, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, IMPREGNATOR, BEZ LEKARSKI, SZYB WINDOWY, STRZAŁOWY, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, ALOES OŚCISTY, JEŻ WSCHODNI, BYLICA POSPOLITA, PYTON BORNEAŃSKI, ANTYNATURALIZM, BRUKSELKA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, GEKON SZCZEKAJĄCY, WIEŻA HEJNAŁOWA, PRZYGOTOWANIE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, HIACYNTOWATE, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, ARCYDZIĘGLEL, PĘDZLIK DACHOWY, PYTON SKALNY, NOCEK DAUBENTONA, ALKAZAR, GRZYB ZAJĄCOWY, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ŻÓŁW WONNY, PTASZNIK GOLIAT, GŁÓG JEDNOSZYJKOWY, MIODÓWKA CIEMNA, WALTORNIA, NIEWYRAŹNOŚĆ, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PONIEWIERKA, SOS MALTAŃSKI, PIŻMOWIEC, ŚNIEŻYCA DUŻA, ZDEB, GILOSZ, MATEMATYK, SZAMA, BRUNELLESCHI, DOMINACJA NIEPEŁNA, PROTETYKA, ATOLOWIEC, LEMING OBROŻNY, PINIOR, CZERWIEC POLSKI, SZTUKA ZIEMI, SEMANTYKA LEKSYKALNA, NIESPLIK, TEORIA PIERŚCIENI, KLAUZURA, ZIELSKO, STULIK PASIASTY, DZIĘCIOŁ SZARY, ZĘBIEŁEK BIAŁAWY, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, SIANO, SEROWNIA, GARNEK, TROJEDNIK, ROZCHODNIACZEK, WILK, NISZCZUKA PLAMISTA, JASZCZUR PLAMISTY, MIOTŁA, WOLTAMPEROMETRIA, FITOEKDYSON, BOGATKA, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, ALIGATOR CHIŃSKI, DOGMAT, PAROZĄB MYLNY, CZYNNIK ONKOGENNY, KAMERTON, GAP NIEBIESKONOGI, KOCIEŁ, KŁUSAK ORŁOWSKI, WIRUS, TORFOWIEC ŚRODKOWY, WOJSKA PANCERNE, ZBROJÓWKA, KUSACZ RDZAWOSKRZYDŁY, SZPILKA, HETEROTIS, GNIAZDO PROCESOROWE, TULIPAN HAGERA, SKOCZ DŁUGOCZUBY, DROBINA, CHOMIK KOREAŃSKI, SUWEREN, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, TĘŻYCZKA, MASKOWIK PSTROGŁOWY, FRANTOSTWO, KANTAROWCZYK MAŁY, DOJŚCIE, FRAMUGA, GUNIAK, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KRAJE, PONTICELLO, PSIANKA, RAMIENICA KOLCZASTA, TELEWIZJA, TRZYNASTKA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, SIERPIK, POCISK SMUGOWY, KREWETKI, SOKORA, SALA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, EUCHARYSTIA, PERKOZ SĘDZIWY, PRZESYŁ, SPACHACZ ZIELONAWY, PRZEŻUWACZE, PYRGUN NAZIELNY, KOLEŻANKA PO FACHU, PETREL WYSPOWY, MIAUCZEK BIAŁOUCHY, BĄK AMERYKAŃSKI, GRZEBIENIARZ, EFEKCIARSTWO, WOLA BOŻA, ASYSTENTKA, KRUPCZATKA, GALAKTOLIPID, BLINDIA OSTRA, TELEMARK, GALARETA WHARTONA, ?NAZWA ZBIOROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODKŁAD przy szczepieniu roślin: roślina na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 7 lit.)
PODKŁADKA przy szczepieniu roślin: roślina, na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODKŁAD
przy szczepieniu roślin: roślina na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 7 lit.).
PODKŁADKA
przy szczepieniu roślin: roślina, na której szczepi się szlachetniejszy gatunek (na 9 lit.).

Oprócz PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - PRZY SZCZEPIENIU ROŚLIN: ROŚLINA NA KTÓREJ SZCZEPI SIĘ SZLACHETNIEJSZY GATUNEK. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x