ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO to:

element toczny, jeden z elementów stanowiących podparcie oraz umożliwiających przemieszczanie się pojazdów (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁO

KOŁO to:

grupa ludzi, środowisko, otoczenie, sfera itp. (raczej nieformalne) (na 4 lit.)KOŁO to:

okrągły kształt, figura (w potocznym rozumieniu także: okrąg); kółko, kolisko, krąg (na 4 lit.)KOŁO to:

część maszyny, urządzenia (na 4 lit.)KOŁO to:

figura geometryczna; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła (na 4 lit.)KOŁO to:

zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.)KOŁO to:

rota - narzędzie tortur, które służyło do łamania kości i naciągania stawów (na 4 lit.)KOŁO to:

przedmiot w kształcie koła (na 4 lit.)KOŁO to:

związek, zrzeszenie, stowarzyszenie (na 4 lit.)KOŁO to:

w dawnej Polsce: zebranie, sejmik (na 4 lit.)KOŁO to:

kolokwium, sprawdzian na studiach (na 4 lit.)KOŁO to:

element maszyn i urządzeń o kształcie zbliżonym do bryły obrotowej, osadzony na wale lub osi pełni funkcje związane z przenoszeniem ruchu obrotowego (na 4 lit.)KOŁO to:

zapasowe w bagażniku (na 4 lit.)KOŁO to:

fortuna się nim toczy (na 4 lit.)KOŁO to:

piąte ... u wozu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.887

CZYSTY AKT, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, PUNKT WĘZŁOWY, MECHANIK SAMOCHODOWY, ORLEAN, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ŁUK NOCNY, LIMIT POŁOWOWY, PRZYGOTOWALNIA, WYROBNIK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, ODWAR, WCIOS, ZAKŁADKA, PRZYKRYCIE, FILOLOGIA WŁOSKA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, PENITENCJA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, RUCH, TRZECIE OKO, ŁUPEK MUSKOWITOWY, OKULARY, KASZALOT, ANONEK, TRÓJKA, ARAB, PALIWO CIEKŁE, EPIKA, MUCHA, BARCZATKA GŁOGÓWKA, HARDOŚĆ, SHEMICI, REHABILITANT, WYRĘB, MATNIA, PAS WŁĄCZENIOWY, EUPELYKOZAURY, KSOBNOŚĆ, SHORT TRACK, NAUKI O POZNANIU, SKRYBA, MANATY, POSTĘP TECHNICZNY, KAKOFONIA, TACZKA, ŁĘK PRZEDNI, ZŁOTOWŁOSA, RYNEK DETALICZNY, NAT, TOŃ, ORZECHÓWKA, OPORNIK, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, NIEDOŁĘSTWO, KRWIOŻERCZOŚĆ, SZCZUDLARSTWO, KORSUŃ, LAWINA PIROKLASTYCZNA, CYNKOGRAFIA, GEOLOGIA, STEREOIZOMER, ADŻAPSANDALI, KUCHNIA, TUBULOPATIA, SMOCZEK, TRZPIEŃ, NAWALANKA, METEOROID, NIEOPANOWANIE, AMINEK ZĘBODŁUBKA, BEZCZELNOŚĆ, NUWORYSZ, WYSPA WULKANICZNA, DECENTRALIZACJA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, ŻEBERKA, DOUBLE DUTCH, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, MSZAKI, FLUIDYZACJA, SZTURWAŁ, TUNIKA, ŹDZIERSTWO, BĄCZEK ZWYCZAJNY, CZERWONY KRZYŻ, FULMAR ZWYCZAJNY, MNIEJSZOŚĆ, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, KURZ, WARUNEK LOKALOWY, SUPERSAMOCHÓD, UBOŻENIE, KLAWISZ, SZYBER, DYLETANT, PRUSKI DRYL, ŁUK OPOROWY, GRUPA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, MIENIE ZAMIENNE, WEŁNIANKA, NIUCHACZ, WYCIĄG, HALABARDA, KOŁO, GAŁĘZIAK, WSKAZÓWKA, WKŁAD, ANTENA REFLEKTOROWA, SZYNSZYLOWATE, SARDELOWATE, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PARAGAMMACYZM, ASTRONOMETRIA, FARBA OLEJNA, ANGIOLOGIA, RĘCZNOŚĆ, ANTYMILITARYSTA, SPRZĄGLE, DOBROĆ, COROCZNOŚĆ, LALKA, BASTION, M, GAŚNIK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, KŁUSAK ORŁOWSKI, GRZYBEK HERBACIANY, TERCJA OBRONNA, KRÓL, DWUSTUMETROWIEC, SKRZYDŁO, PURYNA, KRATA KSIĘCIA WALII, JELEŃ ALFREDA, STATEK, ŻAKINADA, KIEROWNIK MUZYCZNY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, NIEZBĘDNOŚĆ, GNIOTOWE, BOASZKOWATE, NERW ŁOKCIOWY, POKARM, FORSYCJA, STYGOKSEN, ROBAK, AMALTHEA, ŁOTEWSKI, NAWŁOĆ, POTRZEBA, BIBLIOPOLA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRATA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, MUFLA, MEKSYKAŃSKI, SUTERYNA, BUGATTI, MECHANIZM JEZDNY, KOSZAROWOŚĆ, SARKOMER, BALON, KANCONETA, KOFAKTOR, KOŁO, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, REAKTYWACJA, LEKCJA, PIASEK MOCZOWY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KAPELUSZ, ANALOG, MOTYL DZIENNY, METALURGIA PROSZKÓW, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, RACJONAŁ, CZĘŚĆ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, POLNIK ŚNIEŻNY, MAJÓWKA, PIKOMETR, OBSUW, CYBERNETYZACJA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, DUSZA, SZTUKA PERFORMATYWNA, KOSZT RODZAJOWY, DIAPAUZA ZIMOWA, PROKLAMA, MAGISTRALA, DRZEWO KAUCZUKOWE, NEURON PIRAMIDOWY, WAPITI, SZTUKA MYKEŃSKA, WYDATKI INWESTYCYJNE, MARKIZA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, PLANETA WEWNĘTRZNA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ŚWIT CYWILNY, LUKIER, MAKAKOKSZTAŁTNE, BAON, MANDRYL, MAMUT POŁUDNIOWY, RADIANT, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, KREDYT KONTRAKTOWY, CZEKAN, DERMATOGLIFIKA, CRASHTEST, BABRAŁA, MALAKOLOGIA, ZATRZYMANIE SIĘ, OBŁĘK, MUCHA, PAS RADIACYJNY, KIKONGO, OBSESJA, CZYNNIK SYTUACYJNY, TYFLOLOGIA, HALLOTRON, WNIEBOWSTĄPIENIE, AHISTORYZM, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, POJAWIENIE SIĘ, EKSPERT, OTWÓR KIERUNKOWY, PROWENTOWY, KUOKA, WSZYSTKOWIDZĄCY, ADEPTKA, KOŃCÓWKA, TRZEPOT, LIRA, DNA MOCZANOWA, HYCEL, UBYTEK, SYMULACJONIZM, CYPRYSIK JAPOŃSKI, BLISTER, NERWIAK PŁODOWY, POPRZEDNICA, LISTOPAD '89, KOSA, SPIKER, WYKŁAD HABILITACYJNY, CZYNNIK ONKOGENNY, JAGIELLON, GROMADA, CIĄG POLIGONOWY, CANZONETTA, GALUSZKI, CHÓD SPORTOWY, MANIERYZM, LINIA ROZUMU, KRATA, MATKA BIOLOGICZNA, POKÓJ, OTWOREK, KONSTABL, PIZZA, NOTACJA MUZYCZNA, DZIEŃ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, HIPIS, FILM SCIENCE-FICTION, APLIKACJA, SENSOWNOŚĆ, PIGMEJKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, RAK, PODSTAWKA, BACHMISTRZ, NIEPOKALANEK, PALEOORNITOLOGIA, MAN SE, ORTOPEDA, GRUPA INTERESU, DODAJNIK, DOROBEK, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, POCZUCIE HUMORU, PĘTLICA, SERBISTYKA, ORIJA, ZARODNIKOWCE, OBSUWA, SYLWETKA, KULISA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ?EPOLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.887 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO element toczny, jeden z elementów stanowiących podparcie oraz umożliwiających przemieszczanie się pojazdów (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO
element toczny, jeden z elementów stanowiących podparcie oraz umożliwiających przemieszczanie się pojazdów (na 4 lit.).

Oprócz ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - ELEMENT TOCZNY, JEDEN Z ELEMENTÓW STANOWIĄCYCH PODPARCIE ORAZ UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEMIESZCZANIE SIĘ POJAZDÓW. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast