PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODROŚL to:

przenośnie: odnoga, odmiana, gałąź, linia, która odłączyła się od głównego nurtu czegoś (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODROŚL

ODROŚL to:

odrost - pęd rozwijający się z pąku śpiącego lub przybyszowego na korzeniach lub w dolnej części pnia roślin drzewiastych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.232

KOŃ ARABSKI, WĘDRÓWKA, REPRESJA, SZTYWNA SPACJA, KOLANO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, OUTSIDER, ETER KOSMICZNY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KAPOTAŻ, TRZMIEL PARKOWY, KLASA, LICZBA PIERWSZA, LOSOWOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, FINEZYJNOŚĆ, KAPUSTA GŁOWIASTA, WEKTOR, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, ROZDZIAŁKA, FUNGICYD, UKŁAD ZAPŁONOWY, PUSTA STRUNA, ANKIETOWANA, ZODIAK, BIBIMBAP, FOTOGRAFISTA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, GRAF EULEROWSKI, PUSZCZALSKA, WIGURA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, ZACZEPNOŚĆ, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, FUNK ART, PODRÓŻ, DIASTOLE, DELIKATES, SLEGA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, KRASNOLUDZKI, PILOT DOŚWIADCZALNY, WOJOWNICZOŚĆ, OŚWIECENIOWIEC, RYCZAŁT, CZYRAK GROMADNY, BEZSZKODOWOŚĆ, ANEKS KUCHENNY, MEDYCYNA SPORTOWA, PREZENTACJA, ACEFALIA, ŁAZĘGA, WARIAT, KULON, KOMPLEKS ŻYTNI, OGRZEWNIK, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, WIATRACZEK, KAZNODZIEJA, BI, WAR, STRUPIEŃ, ŁAGODNOŚĆ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, DZIEŃ, WŁAMANIE, GRAFIK, SZTURMAK, SOK, LOT, PARKIETAŻ PENROSE'A, PODKŁAD, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, UNIŻENIE SIĘ, KISIEL, ABORCJONISTKA, TRANSPOZON, BRANSOLETA KRZYWICZA, SENSYBILIZATOR, KOD ALFANUMERYCZNY, RZEPA ŚCIERNISKOWA, GATUNEK, RYBA UKWIAŁOWA, TŁO, SZKUTNIK, MARKETING RELACYJNY, PRZYPŁYW, ROCK, MRÓWNIK, SAŁATA GŁOWIASTA, METEOROID, BARONIĄTKO, RACA, SONDA, SCENKA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, TYTUŁ NAUKOWY, DÉJA VU, SKUPYWACZ, AKOMODACJA, CLERK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BENGALSKI, MODYSTKA, RZEŹNICZKA, BIOGEOGRAFIA, PRZYKWIATEK, GRZEBIEŃ, SREBRNA PAPROĆ, PASMO, GONIEC BIAŁOPOLOWY, INICJATYWA PRYWATNA, OBRONA ROSYJSKA, KOBIERZEC, MUSZLOWCE, INDYWIDUALIZM, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, NAKRYCIE, WAWRZYN, KWADRAT MAGICZNY, STRAJK GŁODOWY, DOMINATOR, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PRĄD STAŁY, RADIO TRANZYSTOROWE, KONCERT, KORONA, PATRON, OBWÓDKA, TAJNIAK, PRZESYP, LIMIT, SPŁACALNOŚĆ, KARACENA, FEERIA, HAPLOTYP, DENUNCJANT, ŻOŁDAK, ASTRONAUTYKA, GIĘTKOŚĆ, HELIOCENTRYZM, ESKARIOL, WIEŻA KONTROLNA, AKTYWISTA, PEŁNIA, BILOKACJA, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, METODOLOGIA NAUK, NIMFA, ROZKOJARZENIE, PLEUSTOFIT, SKARBNICA, SZMALEC, WNĘTRZE, POLARYZACJA, KOŃ FIŃSKI, DYSK KOMPAKTOWY, FAWORYTKA, KASKADA, LUKA DEFLACYJNA, GEODEZJA NIŻSZA, ORIENTACJA, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, MOGILAMBDACYZM, SIEDEMDZIESIĄTKA, PARTIA WIEDEŃSKA, WAMPIR, EKSPATRIANTKA, AMPUŁKA, NERWOWOŚĆ, WICEHRABIA, INTERPRETACJA, SZPANERSTWO, MARA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, DROŻDŻOWNIA, CHCICA, TOPOGRAF, AUREOLA, NARZĄD RODNY, AKROPOL, KAMBAR, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, GARIBALDKA, ŁAMANA, SUBRETKA, EKSPARTNER, LAUFER CZARNOPOLOWY, MEGATSUNAMI, NISZCZUKA KROKODYLA, GENETYKA MOLEKULARNA, WIDOWNIA, SŁONIOWATE, KONFEKCJONER, ETER, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, WYKRZYKNIK, CHOROBA WOLMANA, DZIENNIKARZ, CZARCIA MIOTŁA, TARTAN, BRACTWO SZPITALNE, ROZBIERALNIA, GOŁODUPIEC, ODPŁATA, BŁONKA, CIAŁO, FATUM, TRANZYSTOR POLOWY, BOMBA KOBALTOWA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, SZALOTKA, OBRAZ, PŁETWA, ZASIEKI, CHRONICZNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, POWIETRZNIA, KOKSIARZ, MORESKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KRAWĘŻNICA, MATEMATYKA, GRUPA, ZALANIE PAŁY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, MAŁPKA, ROZGRZESZENIE, DROGA POŻAROWA, MAPNIK CAGLE'A, FIZYKA, HEKSAGONALNE SZACHY POLSKIE, WIELOETAPOWOŚĆ, BEŁKOTLIWOŚĆ, BAR TLENOWY, TRZMIELOJAD, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PEGMATYT, ROZKŁAD, SIBS, CHOROBA LOKOMOCYJNA, CZARNA MOWA, SAMOGŁOSKA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ANDRUS, CZEMPIONKA, JEEP, CZWARTA CZĘŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, HANDEL WEWNĘTRZNY, GAP, KONSUMENT, WARUNEK LOKALOWY, KOSMOLOGIA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PRAWORĘKI, TEKSTUALNOŚĆ, KOCIOŁEK, CENZURA, PORZĄDEK CIĄGŁY, TAŚMA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŻYWY POMNIK, KOSTIUM, ZWARCIE SZYKÓW, POROZUMIENIE PŁACOWE, NONAJRON, SYSTEM NICEJSKI, SZCZUDLARSTWO, REZONANS, GOSPODARKA WODNA, ZAWIKŁANIE SIĘ, SYNKOPA, ANIMATORKA, NEGATYWIZM, MASELNICZKA, FORMAT, AGENT ROZLICZENIOWY, ROŻEK BASETOWY, OBRONA BAŁTYCKA, KWAŚNOŚĆ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, UTYLITARYZM, KOMAR, BEZSZELESTNOŚĆ, LINIA HODOWLANA, NAGAR, KATAFALK, WOŁOSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ZADZIOR, ŁAMANY DACH POLSKI, KURANCIK, FORMA, ?BOHATER POZYTYWNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODROŚL przenośnie: odnoga, odmiana, gałąź, linia, która odłączyła się od głównego nurtu czegoś (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODROŚL
przenośnie: odnoga, odmiana, gałąź, linia, która odłączyła się od głównego nurtu czegoś (na 6 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PRZENOŚNIE: ODNOGA, ODMIANA, GAŁĄŹ, LINIA, KTÓRA ODŁĄCZYŁA SIĘ OD GŁÓWNEGO NURTU CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast