MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRAŻNIK MIEJSKI to:

mundurowy, funkcjonariusz straży miejskiej - instytucji powołanej w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi, a nie władzy centralnej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.575

INTROJEKCJA, WŁÓCZĘGA, PĘCHERZYK, GRZYBICA, RACJONALIZACJA, SZPALER, NATURALIZM, BRAMA TRIUMFALNA, KORZONEK, SWOBODA, LOT, KORONIARZ KOŃCATY, TRUMNA, BAKTERIA, MOCZYGĘBA, BAGAŻOWY, METAJĘZYKOWOŚĆ, ADMINISTRACJA MORSKA, MIETLORZ, ZDJĘCIA PRÓBNE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, EMPORIUM, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, KOMUNIZM, MADRASA, SYMULANT, KANCIASTOŚĆ, KURANCIK, WODA STOJĄCA, ZASOBY LUDZKIE, KISZKA, DROGA RZYMSKA, SARI, NIEOFICJALNOŚĆ, PRIORYTET, POLIGAMIA, STARANIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, LICZBA RZECZYWISTA, KARŁOWATOŚĆ, KIEP, STREFA PODMIEJSKA, ŁUK KLASYCZNY, LEWAR, EDUKACJA EKOLOGICZNA, MUSLIM, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PATYCZAK, PARLAMENT, ZARODZIEC OWALNY, REMIZA, SKUTOZAUR, GRUPA ETNICZNA, ZAPYLACZ, MUZYKA TŁA, MIĘKKOŚĆ, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, KONOTATKA, BĘKARCTWO, KOBIETON, TAPETA, POZIOM, TATERNIK, AGROPROMOCJA, DÓJKA, MOC, LAMPA PUNKTOWA, SMOK, WYRAFINOWANIE, MACA, BURMISTRZYNA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, KOMORA GAZOWA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, TELENOWELA DOKUMENTALNA, WYBIEG, DEKLARANT, TAUTOLOGIA, ŁAŃKA, SPAMER, STOSUNEK, SEKCJA, CHROMOSOM Y, KOLCZATKA, BEZKASTOWIEC, NIEPODZIELNOŚĆ, WĄŻ, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, , ORTOPTYCZKA, SUPERNOWA TYPU II, NADZÓR BANKOWY, POSEŁ NIEZRZESZONY, UBEZPIECZENIE, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SEKSIZM, BRAMKA, GRZEBACZ, LICZBA DOSKONAŁA, NIEOSTROŻNOŚĆ, PRYNCYPAT, WSZECHWIEDZĄCA, BEZTERMINOWOŚĆ, ŚCINACZ, BEZDNIA, REKLAMA, CZUWAK, BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE, DOMINANTA, NIEZNAJOMY, FLUCV, ZROŚLAK, KOPANINA, STYL KORYNCKI, SAMMER, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PARKA, NAJEZDNIK, FARMAKOTERAPIA, BECZKA ŚMIECHU, MORTAL KOMBAT, RAKARZ, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, SZPIEG, MONILOFITY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ZŁOTY BLOK, ASOCJACJA, AFERKA, DREN, JEDWABNIK, PŁACA ZASADNICZA, ANTYNOMIA RUSSELLA, ŚLEDZICIEL, ZDARZENIE RADIACYJNE, ŚWIETLICZANKA, OSKARŻENIE, STRUKTURA LINIOWA, BAKAŁARZ, STRZAŁ, BEZINWAZYJNOŚĆ, GŁUPEK, WIĘZIENNIK, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ZAŁOGA, BATIK, WADA WZROKU, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, EUTEKTYK, RYWALKA, ODCIĄG, NIEGOŚCINNOŚĆ, SKITOURING, DUCH, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, SPOT, ZASADA POMOCNICZOŚCI, NAKARCZEK, ŁACINNICZKA, PROPAGANDA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, AKT PŁCIOWY, JEŻ BIAŁOBRZUCHY, KOŁOWRÓT, RADNY, NADZÓR BANKOWY, TABU MILCZENIA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, KOMORNICA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, KONTRPOCHÓD, ÚLAIRI, POGROM, SAMORZĄDCA, ZADZIOR, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PSYCHOHIGIENA, BENEFICJANT, ZMIANA, KOMEDIANTKA, ANARCH, NIEPOWODZENIE, ZDRADA, INTERWENIENT UBOCZNY, SAMOLOT LEKKI, FOREMKA, KREACJONIZM, WADA, WIEŻA BABEL, TEORIA, TKANKA MIĘKKA, BOCZEK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, IZBA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, DOM RZYMSKI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, GOSPODARKA NATURALNA, DZIAŁALNOŚĆ, OPERACJA, BIOGEN, MASKA POŚMIERTNA, FERMA, SEJMIK RELACYJNY, PIERSIĄTKO, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, ZMIENNA ZALEŻNA, MŁOTECZEK, EKSPANSYWNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, PODGARDLE, JĘZYKI MUNDAJSKIE, ROŚLINA CIENIOLUBNA, RÓW PRZECIWPANCERNY, RAFLA, VIRGA, BUŁKA Z MASŁEM, HIENA CMENTARNA, ZAPRASKA, ZBROJENIE, CERKIEW, WYROBNICA, ŁUSKA, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, CZEREŚNIAK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KSIĘGA RACHUNKOWA, RUCH JAŁOWY, PRZEKAZ, EWANGELIZATORKA, ANONEK, BOWLS, ZGUBA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, NIESTACJONARNOŚĆ, PAS, POŻYTEK PSZCZELI, TECHNIKA OPERACYJNA, PIJĄCY, KOTYLOZAURY, BABKA PIASKOWA, PALCE, BEZCZELNIK, PŁYWAK, EROS, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, ORGANISTKA, JĘDZA, PRZENOSICIEL, WARTA, ORTOPTYSTKA, POBRATYMSTWO, ZAPRAWA, ŁASKA, CHOROBA GÓRNIKÓW, JEDYNY, SKŁADNIK LOSOWY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, RADA PROGRAMOWA, OGÓREK, CHŁOPSKI FILOZOF, DZIECIĘ WIEKU, SMOK, LAWA, REEDUKACJA, OBSERWATOR, OKUPOWANIE, ŚPIĄCZKA, SŁABEUSZ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ARYJKA, TORSJA KRZYWEJ, WIDEOFON, REZYDENT WYWIADU, PRZEWLEKŁOŚĆ, DENACYFIKACJA, MATKA ZASTĘPCZA, KOT, PARK SZTYWNYCH, MISTRZ CEREMONII, TETRAPLEGIK, ZRAZÓWKA, KĄPIEL SŁONECZNA, GADACZ, OBSŁUGA, NIECHCIUCH, FORMALNOŚĆ, MISJA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, MANDAT WOLNY, WUEF, GRAF SKIEROWANY, PODRÓŻNIK, GAZ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, BIEDACZKA, OTWARTOŚĆ, PASTA, ?NIECZYNNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.575 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRAŻNIK MIEJSKI mundurowy, funkcjonariusz straży miejskiej - instytucji powołanej w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi, a nie władzy centralnej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRAŻNIK MIEJSKI
mundurowy, funkcjonariusz straży miejskiej - instytucji powołanej w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi, a nie władzy centralnej (na 15 lit.).

Oprócz MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MUNDUROWY, FUNKCJONARIUSZ STRAŻY MIEJSKIEJ - INSTYTUCJI POWOŁANEJ W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI, A NIE WŁADZY CENTRALNEJ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast