CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIA NITRYFIKACYJNA to:

chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 22 lit.)BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA to:

chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.532

ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KAMERALNOŚĆ, HALLER, STRZĘP LUDZKI, TROL, CHLOREK RTĘCI(II), BENZOESAN SODU, SUPERNOWA, ROŚLINA KOPALNA, DOMOKRĄŻCA, OSIEMNASTKA, ASTRONOMICZNA LICZBA, USTNIK, POŚREDNIK, POTĘGA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, KONFEKCJA, NISKOROSŁOŚĆ, AZOTOBAKTER, EKSPARTNERKA, BRACIA POLSCY, WIEK MŁODZIEŃCZY, SYNTETYK, KLAWITERAPIA, STUDIUM, PASJONAT, EKSŻONA, EPOPEJA HEROICZNA, RUCHY ROBACZKOWE, EPISJER, MATERIAŁ, SPÓDNICZYNA, CZUBEK, TAPETA, CYGANKA, HEMOROID, BON VIVEUR, OPTIMUM EKONOMICZNE, GRZYWA FALI, FIRMA-WYDMUSZKA, ORZECZENIE, MIEJSCOWA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, NORIKER, DESZCZÓWKA, PEGAZ, ENTUZJASTA, STRUGACZ, KONTRDEMONSTRACJA, WINIAN, OLEJ, ÓSEMKA, GEN SKACZĄCY, TRZYNASTKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, BROMIAN POTASU, REGRESJA PODATKOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, ZROŚLAK, FIGHTERKA, BEZŁAD FRIEDREICHA, KOLEJKA, DILER, PRZEWÓD, ERA KENOZOICZNA, PÓŁSFERA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, DIASTOLE, KROKIET, NAGOLENNIK, DAMULKA, SERIA, MNOŻNA, PRAWO WYZNANIOWE, BEZGRANICZE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, SKRZYDŁO, GŁOWNIA PYŁKOWA, RANITYDYNA, AGROPROMOCJA, UMBRA, SYRENA ALARMOWA, KORONKA BRUKSELSKA, ARYJCZYK, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, ZAJZAJER, KOLANÓWKA, WŁÓKIENKO, KONTENER, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, STRONA, POLATUCHA, MUR, KRZEMIAN, GŁUPTAS, RACA, TETRAPLEGIK, NIEZGRABA, ADWOKAT, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CINKCIARZ, CHORIJAMB, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, WREDOTA, REFERENCJA, CHOROBA DARLINGA, FALABELLA, WSPINACZKA SPORTOWA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, STREFA HEMIPELAGICZNA, SZYCH, RTS, AKT STRZELISTY, BIS(AZOTAN) STRONTU, PREKURSOR, WARTOŚĆ NOMINALNA, BOHATERKA, ZASZŁOŚĆ, GRAWITON, STRÓŻÓWKA, EKSPERTKA, RELACJA PUSTA, CYJANOBAKTERIA, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, BARIERA, STARA MALEŃKA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, SELENIN, CEFALEKSYNA, PRZYSŁONA, PROLAMINA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PRACZ, SPIERDOLINA, SERŻA, REAKCJA ODWRACALNA, NÓŻKA, DWA ZERA, MECHANIKA GRUNTU, DIFLUNISAL, STWÓRCA, CIUĆMA, MNIEJSZOŚĆ, KULTURA KRETEŃSKA, ODROŚL, TARCZA, NAPASTNICZKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, AZOTAN(III) AMYLU, MYKSOBAKTERIA, MIEDNICZKA, OŚWIECENIOWIEC, AMONIAK, STAŁA, POWINOWATY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, PRZEBIERANIEC, UNIHOKEISTKA, WYCIĄG TOWAROWY, ELEMENT, ZIEMIOMORZE, SUPERNOWA TYPU II, PRZEKŁADKA, STARTER, PIERDU PIERDU, KAFEJKARZ, WOLF, CHLORAN(VII) LITU, POCISK PODKALIBROWY, WODOROSIARCZEK, PŁUCZNIA, DOBRA STRONA, OCENIACZ, KUMOSZKA, SZARADZISTKA, CHOROBA SOMATYCZNA, SEMINARZYSTA, HERBATNIK, BIAŁY WĘGIEL, FLĄDRA, BABA-CHŁOP, EKOLOGIA POPULACYJNA, AZOTYN, OFIARA ŚMIERTELNA, WŁÓCZĘGA, TEKST JAWNY, RADIOGRAFIA, KOMEDIANTKA, ADAM SŁODOWY, POTENCJA, ZACIĘCIE, PUSTELNICZKA, POLIMER, CZASZA, CIASTKARZ, AUROR, LEKTOR, ERA MEZOZOICZNA, EKSPATRIANTKA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ŚMIECIARZ, SŁUŻALEC, DRIVER, BARIERA TECHNICZNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, AKRYLAN, AZOTYN, KLASA POSIADAJĄCA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, WIRTUOZERIA, CZAS PRZESZŁY, ROZSIEWCA, ODKUPICIEL, CHLOREK AMONU, POSIADACZ ZALEŻNY, CYMETYDYNA, CZARNA OWCA, KURATORKA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, OFENSYWA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, MADRASA, ZGADYWACZ, ŚRUTA SOJOWA, PÓŁOKRES, GRUPA ARYLOWA, AGRAFA, PROPILEJE, PREDYKAT, CHOROBA FRIEDREICHA, USTAWA EPIZODYCZNA, ROŚLINA SOLNISKOWA, PÓŁPĘTLA, KONTRDEMONSTRACJA, KONKURENCJA, GAŁĄŹ SKÓRNA, JĘDZA, KOORDYNAT, MĘTNOOKI, RYGORYSTKA, ELEKTROWNIA SŁONECZNA, WSIUR, MODERATOR, NIEMOWA, LINA PORĘCZOWA, BLUFFIARZ, RAK KRAWIEC, CHAŁUPNICZKA, NAPLETEK ŁECHTACZKI, SZESNASTKA, BUKSA, JASKRA WRODZONA, PŁACA ZASADNICZA, DUSZA TOWARZYSTWA, ROGATNIK, RYBA WYMARŁA, CZŁOWIEK CZYNU, SINGEL, ZYSK INFLACYJNY, SPRAWICIELKA, NASZ CZŁOWIEK, DOPPELGANGER, ZDARZENIE, BOJOWOŚĆ, GZYMS, NAPASTNICZKA, UCZENNICA, DRYBLING, DNA, PANECZEK, BRUKSELKA, RÓWNOŚĆ, JODAN(V) SODU, SAMURA, NAUKOWIEC, GENIUSZ, PRZYDZIAŁ, MARKETING SKOJARZENIOWY, RAK KALIFORNIJSKI, JANUSZ, LICYTACJA, PRZYJEZDNA, ŚWIADKOWA, GRAFOMAN, BEJT, ORGIAZM, WAŁECZEK, BRAT KRWI, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ROLADA, LIBRA, PRZESŁONA, PODMIOT DOMYŚLNY, TELEKS, FUNDATOR, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ?KOBIETON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.532 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIA NITRYFIKACYJNA chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 22 lit.)
BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIA NITRYFIKACYJNA
chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 22 lit.).
BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA
chemolitotroficzna bakteria tlenowa (aerob obligatoryjny), która uczestniczy w cyklu azotowym utleniając amoniak do kwasu azotawego i azotowego (na 21 lit.).

Oprócz CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CHEMOLITOTROFICZNA BAKTERIA TLENOWA (AEROB OBLIGATORYJNY), KTÓRA UCZESTNICZY W CYKLU AZOTOWYM UTLENIAJĄC AMONIAK DO KWASU AZOTAWEGO I AZOTOWEGO. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x